רפי עמית, מנכ"ל קמטק

קמטק מדווחת על תוצאותיה הפיננסיות ועל הכנסות שיא של 110 מיליון דולר בשנת 2016

קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2016:
הכנסות שיא של 110 מיליון דולר בשנת 2016, גידול של כ-10% ביחס ל-2015
החברה צופה המשך צמיחה שיתבסס על שוק המוליכים למחצה ב-2017

מגדל העמק, ישראל – 8 בפברואר, 2017 – חברת קמטק (נאסד"ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנה ולרבעון הרביעי אשר הסתיימו ב-31 בדצמבר, 2016.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2016:
• ההכנסות ברבעון הרביעי – 29.3 מיליון דולר, גידול של 14% ביחס לאשתקד
• הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-2.8 מיליון דולר, המהווה 9.7% מההכנסות; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-3.0 מיליון דולר, המהווה 10.1% מההכנסות;
• הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-2.3 מיליון דולר; הרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-2.5 מיליון דולר;
• תחזית ההכנסות לרבעון הראשון של 2017 הינה בהיקף דומה או קצת מעל ההכנסות של הרבעון הרביעי של 2016, נתון המייצג גידול של כ-20% בהכנסות יחסית לרבעון 1, 2016.

דגשים לתוצאות שנת 2016:
• ההכנסות בשנת 2016 הסתכמו ב-109.5 מיליון דולר; גידול של 10% ביחס לאשתקד
• ההכנסות מתחום המוליכים למחצה הסתכמו ב-79.0 מיליון דולר; גידול של 16% ביחס לאשתקד
• הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-6.6 מיליון דולר; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-7.9 מיליון דולר
• הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-4.7 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.2 מיליון דולר;

רפי עמית, יו"ר ומנכ"ל קמטק אמר: "תוצאות הרבעון הרביעי החזקות מסכמות שנה מצוינת עבור קמטק, עם הכנסות שיא שנתיות ושיפורים משמעותיים בשיעורי הרווחיות שלנו ובשורה התחתונה. התוצאות החזקות מקורן בעיקר בהישגים מרשימים בתחום המוליכים למחצה ובמיוחד ממערכות לשוק המארזים המתקדמים. בנוסף, השיפור בשיעור הרווח התפעולי מספק במיוחד ואנו צופים כי ימשיך להשתפר ב-2017."

במבט לעתיד, הסביבה העסקית שלנו נשארת חזקה וראינו התחלה איתנה של שנת 2017. כל הסימנים מצביעים על שנה נוספת של צמיחה משמעותית עבור קמטק, שתונע על ידי צמיחה דו ספרתית נוספת בשוק המוליכים למחצה שלנו. הרבעון הראשון, הכולל את חופשת השנה הסינית החדשה, הוא בדרך כלל החלש ביותר בשנה. עם זאת, השנה, אנו צופים רבעון ראשון חזק עם הכנסות הקרובות לאלו שהושגו ברבעון הרביעי או קצת מעל, נתון המייצג גידול של 20% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד."

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2016

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2016 ב-29.3 מיליון דולר, גידול של 14% לעומת הכנסות של 25.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015, וגידול של 3% לעומת הכנסות של 28.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2016 ב-13.4 מיליון דולר (45.7% מההכנסות), בהשוואה ל-10.6 מיליון דולר (41.3% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2015 ו-7.5 מיליון דולר (26.2% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2016.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של 2016 ב-13.4 מיליון דולר (45.8% מההכנסות), בהשוואה ל-11.7 מיליון דולר (45.4% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2015 ו-12.4 מיליון דולר (43.6% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2016.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2016 ב-2.8 מיליון דולר (9.7% מההכנסות). בהשוואה להפסד תפעולי GAAP של 14.1 מיליון דולר (-54.6% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2015, ורווח תפעולי GAAP של 1.7 מיליון דולר (5.8% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2016.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2016 ב-3.0 מיליון דולר (10.1% מההכנסות). בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 1.8 מיליון דולר (6.8% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2015, ורווח תפעולי non-GAAP של 2.7 מיליון דולר (9.3% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2016.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2016 ב-2.3 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא. בהשוואה להפסד נקי על בסיס GAAP של 11.8 מיליון דולר או 34 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2015, ורווח נקי GAAP של 1.1 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2016.

הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2016 ב-2.5 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא. בהשוואה להפסד נקי על בסיס non-GAAP של 2.9 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2015, ורווח נקי non-GAAP של 2.1 מיליון דולר או 6 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2016.

תוצאות כספיות לשנת 2016

הכנסותיה של קמטק הסתכמו בשנת 2016 ב-109.5 מיליון דולר, גידול של 10% בהשוואה להכנסות של 99.3 מיליון דולר בשנת 2015.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם בשנת 2016 ב-44.0 מיליון דולר (40.1% מההכנסות), בהשוואה ל-43.1 מיליון דולר (43.4% מההכנסות) בשנת 2015.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם בשנת 2016 ב-48.9 מיליון דולר (44.7% מההכנסות), בהשוואה ל-44.2 מיליון דולר (44.5% מההכנסות) בשנת 2015. הרווח הגולמי על בסיס GAAP אינו כולל הוצאה חד פעמית של 4.9 מיליון דולר הנובעת מתהליך הארגון מחדש של פעילות ה-FIT. נתון זה כולל מחיקת מלאי והוצאות חד פעמיות נוספות.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם בשנת 2016 ב-6.6 מיליון דולר (6.0% מההכנסות), בהשוואה להפסד תפעולי של 10.1 מיליון דולר (-10.1% מההכנסות) בשנת 2015.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם בשנת 2016 ב-7.9 מיליון דולר (7.2% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 6.0 מיליון דולר (6.0% מההכנסות) בשנת 2015. הרווח התפעולי אינו כולל הוצאה חד פעמית של 0.9 מיליון דולר הנובעת מתהליך הארגון מחדש של פעילות ה-FIT. נתון זה כולל מחיקת מלאי של 5.6 מיליון דולר, הוצאות אחרות בסך 0.3 מיליון דולר, וקיזוז יחסי של 5.0 מיליון דולר הקשור למחיקת למשרד המדען הראשי בישראל.

ההפסד הנקי על בסיס GAAP הסתכם בשנת 2016 ב-4.7 מיליון דולר או 13 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 10.1 מיליון דולר או 30 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2015.

הרווח הנקי על בסיסNon-GAAP הסתכם בשנת 2016 ב-6.2 מיליון דולר או 18 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 5.2 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2015.

נכון ל-31 בדצמבר 2016, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 19.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-30.8 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2015. הקיטון נובע בעיקר מתשלום פיצוי שנפסק לחברת Rudolph בסך של 14.6 מיליון דולר.

החברה ייצרה תזרים מזומנים תפעולי חיובי של 0.4 מיליון דולר במהלך הרבעון הרביעי של 2016.

 

 

 

דילוג לתוכן