קבוצת מר מציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים

ההכנסות צמחו לסך של 185.4 מיליון שקל, החברה חזרה לרווח תפעולי של 7.6 מיליון שקל ורווח נקי של 1.5 מיליון שקל

 

החברה הציגה תזרים מזומנים שוטף של 33.2 מיליון שקל מתחילת השנה

מזומנים ושווי מזומנים בקופת החברה הסתכמו בכ-63 מיליון שקל, בנוסף לנכסים פיננסים זמינים למכירה בסך של כ – 65.6 מיליון שקל

 

חולון, ישראל, 24 באוגוסט 2015 – ח. מר תעשיות (ת"א: מר), העוסקת באספקת פתרונות בתחומי הביטחון, המודיעין והתקשורת, הודיעה על תוצאות הרבעון השני לשנת 2015. החברה מדווחתעל צמיחה בהכנסות, מעבר לרווח תפעולי ונקי, זאת לצד תזרים מזומנים שוטף רבעוני בסך של 12.4 מיליון שקל.

ניר למפרט, מנכ"ל ח.מר: "אנו ממשיכים במגמת הצמיחה ושיפור בפרמטרים התפעוליים גם ברבעון השני של 2015, ושמחים לדווח על חזרה לרווח תפעולי ורווח נקי. מגמת הצמיחה ברבעון מהווה המשך לעלייה בהכנסות הרבעון הרביעי 2014 והרבעון הראשון 2015, ונובעת מהשקעה גוברת של החברה במאמצי השיווק ביבשות בהן פועלת הקבוצה, זאת על אף עיכוב בקבלת הזמנות בחטיבת הבטחון. במהלך הרבעון חווינו עלייה בהכנסות חטיבת הטלקום עקב התרחבות באפריקה ואמריקה, וכן לאור השלמת פרויקט אסטרטגי באפריקה בתחום הסיבים האופטיים. פרויקט זה מהווה תשתית שיווקית לפרויקטים דומים ובכוונתנו למנף את הצלחתו לזכיות נוספות בשוק צומח זה. חשוב להדגיש כי אחד הפרמטרים התפעוליים המבטא את הצלחת החברה במחצית הראשונה של 2015 הוא תזרים המזומנים החזק. אנו פועלים להאיץ את המגמות החיוביות של המחצית הראשונה גם ברבעונים הקרובים במטרה להציף ערך עבור בעלי המניות של החברה."

 

דגשים עיקריים לרבעון השני של 2015

הכנסות של 185.4 מיליון שקל ברבעון השני של 2015, צמיחה של 25% בהשוואה ל- 148.2 מיליון שקל ברבעון השני 2014.
רווח גולמי של 40.7 מיליון שקל, גידול של של 51%, בהשוואה ל- 27 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה. שיעור הרווח הגולמי עלה ל-22%, בהשוואה ל-18% ברבעון המקביל ב-2014.
החברה עברה לרווח תפעולי של 7.6 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי של 5.2 מיליון שקל ברבעון השני בשנה שעברה.
הרווח הנקי הסתכם לסך של 1.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של 10.7 מיליון שקל, ברבעון השני 2014.
תזרים מזומנים רבעוני מפעילות שוטפת של 12.4 מיליון שקל, ומתחילת השנה תזרים מפעילות שוטפת בסך 33.2 מיליון שקלים.
מזומנים ושווי מזומנים בקופת החברה הסתכמו ב-63 מיליון שקל, בנוסף לנכסים פיננסים זמינים למכירה בסך של כ – 65.6 מיליון שקל.
לחברה הון עצמי של 223 מיליון שקל.
הכנסות חטיבת הטלקום עלו ל-150 מיליון שקל. להערכת החברה חטיבת הביטחון  תציג צמיחה גבוהה במחצית השניה של שנת 2015 לעומת המחצית הראשונה של השנה לאור עיכוב בקבלת הזמנות. הכנסות החטיבה הסתכמו ב-31.4 מיליון שקל. בשנת 2014 הסתכמו הכנסות החטיבה בכ – 190 מיליון שקלים והחברה מעריכה כי החטיבה תציג בשנת 2015 הכנסות בהיקף דומה.
חטיבת הקלינטק מציגה גידול בהכנסות, לסך של 5.3 מיליון שקלים תוך מעבר לרווח תפעולי ובהשוואה להכנסות של 1.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2014. הכנסות החטיבה במחצית השניה צפויות להמשיך לצמוח והחברה צופה שהכנסות החטיבה תעמודנה על כ- 25 מיליון שקלים בשנת 2015.
לאחר מועד הדוח קיבלה החברה הזמנה מאינטגרטור בינלאומי למערכות SAIP מבוססות Big Data בהיקף של 5 מיליון דולר והיא מנהלת מו"מ עם לקוחות נוספים .

דילוג לתוכן