קבוצת מר מדווחת על תוצאות תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי של שנת 2015

הכנסות מתחילת השנה הסתכמו ב- 545 מ' שקל, עלייה של 21%
הכנסות רבעוניות הסתכמו ב-185 מ' שקל, עלייה של 17%
רווח תפעולי מתחילת השנה הסתכם ב- 20.3 מ' שקל, ביחס להפסד
רווח תפעולי רבעוני הסתכם ב-12 מ' שקל, עלייה של 84%

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון בסך 26.6 מ' שקל
היקף המזומנים ושווי מזומנים הסתכם ב-77 מ' שקל
נכסים פיננסים זמינים למכירה בסך 63.5 מ' שקל

חולון, ישראל, 30 בנובמבר 2015 – ח. מר תעשיות (ת"א: מר), העוסקת באספקת פתרונות בתחומי הביטחון, המודיעין והתקשורת, הודיעה על התוצאות הכספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2015. החברה מדווחת על צמיחה חדה בהכנסות וגידול ברווחיות.
ניר למפרט, מנכ"ל ח.מר: "בהמשך למהלכים שביצענו מתחילת השנה, גם במהלך הרבעון השלישי המשכנו להציג עלייה בהכנסות ושיפור ברווחיות ואנו פועלים לשמר מגמה זו. בנוסף דיווחנו על תזרים מזומנים שוטף של 26 מיליון שקל אשר לצד הנזילות הגבוהה של החברה מאפשר לנו גמישות ומימוש אסטרטגיית צמיחה."

דגשים עיקריים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של 2015:
• הכנסות של 545 מ' שקל מתחילת השנה – עלייה של 21.1%. הכנסות רבעוניות של 185.5 מ' שקל, עלייה של 17%.
• רווח גולמי של 120 מ' שקל מתחילת השנה, עלייה של 32%. שיעור רווח גולמי עלה ל- 22.1%. רווח גולמי רבעוני של 46.2 מ' שקל, עלייה של 26%. שיעור רווח גולמי עלה ל- 24.9%.
• רווח תפעולי מתחילת השנה הסתכם בסך של 20.3 מ' שקל, ביחס להפסד. שיעור הרווח הגולמי עמד על 3.7%. רווח תפעולי ברבעון השלישי הסתכם בסך של 12 מ' שקל, עלייה של 84%, שיעור הרווח הגולמי עלה ל- 6.4%.
• הפסד הנקי מתחילת השנה עמד על 10.1 מ' שקל, צמצום חד ביחס להפסד של 24.4 מ' שקל בתקופה המקבילה. ההפסד הנקי ברבעון השלישי עמד על 1.5 מ' שקל, ביחס להפסד של 2.2 מ' שקל בתקופה המקבילה.
• תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 26.6 מ' שקל.
• מזומנים ושווי מזומנים בקופת החברה הסתכמו ב-77 מ' שקל, בנוסף לנכסים פיננסים זמינים למכירה בסך 63.5 מ' שקל.
• הון עצמי של 218.4 מיליון שקל.
• הכנסות חטיבת הטלקום מתחילת השנה עלו ל-422.7 מ' שקל, בהשוואה ל- 309.8 מ' שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה. הצמיחה בהכנסות נבעה ברובה מהכנסות תחום התקשורת האלחוטית באפריקה, דרום אמריקה ומזרח אסיה.
• הכנסות חטיבת הקלינטק מתחילת השנה הסתכמו ב- 17.6 מיליון שקלים, לעומת הכנסות של 4.7 מיליון שקל ברבעון השלישי 2014, ותוך מעבר לרווח תפעולי, עקב פרויקט בו זכתה החטיבה ברבעון הראשון.

דילוג לתוכן