קבוצת מר מדווחת על המשך צמיחה ב-2015

ההכנסות השנתיות הסתכמו ב-794 מיליון שקל – עלייה של 26%, הרווח התפעולי השנתי הסתכם ב-42 מיליון שקל – עלייה של 183%

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-3.7 מיליון שקל
היקף המזומנים ושווי מזומנים הסתכם ב-61.6 מ' שקל, בנוסף, החברה מחזיקה 658 אלף מניות חלל בשווי נוכחי של 24.3 מיליון שקלים

ניר למפרט, מנכ"ל קבוצת מר: "במהלך הרבעון הרביעי הרחבנו את יכולותינו גם לתחום הסייבר. בשנת 2015 זכינו ב-2 עסקאות עם גופים ממשלתיים בישראל ובאירופה. ההשקעה בשנת 2015 במו"פ עברה את סך ה-20 מיליון שקלים, והמוצרים והמערכות אותם אנו מפתחים זוכים להתעניינות רבה ברחבי העולם כך שאנו רואים בהן מנוע צמיחה משמעותי לשנים הקרובות. עוד במהלך השנה ביצענו 2 פרויקטים של סיבים אופטיים לראשונה מחוץ לישראל, ואנו מצפים להרחבת הפעילות בחו"ל בשנה הקרובה."

חולון, ישראל, 30 במרץ 2016 – ח. מר תעשיות (ת"א: מר), העוסקת באספקת פתרונות בתחומי הביטחון, המודיעין והתקשורת, דיווחה את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2015 כולה. החברה מדווחת על צמיחה חדה בהכנסות ושיפור משמעותי ברווחיות.

ניר למפרט, מנכ"ל ח.מר: "שנת 2015 היא שנת צמיחה בהמשך לשנת 2014. בשנה זו המשכנו את מאמצי השיווק והמכירה בכל תחומי הפעילות: הטלקום, ביטחון ומודיעין וסייבר ואנו מתחילים לראות פירות להשקעות אלו, לרבות הצלחות בשווקים מתפתחים, המהווים פוטנציאל משמעותי עבור החברה.
"במהלך השנה ביצענו שני פרויקטים של סיבים אופטיים, לראשונה מחוץ לישראל, תוך מינוף הידע והמקצועיות של הקבוצה ואנו מצפים להרחבת הפעילות בחו"ל גם בשנה הקרובה. כמו כן, הגדלנו השנה את כושר הייצור של המפעל באשקלון עם קו ייצור נוסף וייצאנו השנה 6,000 טון מתכת מעובדת בהשוואה ל- 3,600 טון בשנת 2014. ההכנסות השנתיות הסתכמו ב-794 מיליון שקל – עלייה של 26%, הרווח התפעולי השנתי הסתכם ב-42 מיליון שקל – עלייה של 183%

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-3.7 מיליון שקל
היקף המזומנים ושווי מזומנים הסתכם ב-61.6 מ' שקל, בנוסף, החברה מחזיקה 658 אלף מניות חלל בשווי נוכחי של 24.3 מיליון שקלים

ניר למפרט, מנכ"ל קבוצת מר: "במהלך הרבעון הרביעי הרחבנו את יכולותינו גם לתחום הסייבר. בשנת 2015 זכינו ב-2 עסקאות עם גופים ממשלתיים בישראל ובאירופה. ההשקעה בשנת 2015 במו"פ עברה את סך ה-20 מיליון שקלים, והמוצרים והמערכות אותם אנו מפתחים זוכים להתעניינות רבה ברחבי העולם כך שאנו רואים בהן מנוע צמיחה משמעותי לשנים הקרובות. עוד במהלך השנה ביצענו 2 פרויקטים של סיבים אופטיים לראשונה מחוץ לישראל, ואנו מצפים להרחבת הפעילות בחו"ל בשנה הקרובה."

חולון, ישראל, 30 במרץ 2016 – ח. מר תעשיות (ת"א: מר), העוסקת באספקת פתרונות בתחומי הביטחון, המודיעין והתקשורת, דיווחה את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2015 כולה. החברה מדווחת על צמיחה חדה בהכנסות ושיפור משמעותי ברווחיות.

ניר למפרט, מנכ"ל ח.מר: "שנת 2015 היא שנת צמיחה בהמשך לשנת 2014. בשנה זו המשכנו את מאמצי השיווק והמכירה בכל תחומי הפעילות: הטלקום, ביטחון ומודיעין וסייבר ואנו מתחילים לראות פירות להשקעות אלו, לרבות הצלחות בשווקים מתפתחים, המהווים פוטנציאל משמעותי עבור החברה.
"במהלך השנה ביצענו שני פרויקטים של סיבים אופטיים, לראשונה מחוץ לישראל, תוך מינוף הידע והמקצועיות של הקבוצה ואנו מצפים להרחבת הפעילות בחו"ל גם בשנה הקרובה. כמו כן, הגדלנו השנה את כושר הייצור של המפעל באשקלון עם קו ייצור נוסף וייצאנו השנה 6,000 טון מתכת מעובדת בהשוואה ל- 3,600 טון בשנת

"בנוסף, במהלך הרבעון הרביעי הרחבנו את יכולות חטיבת המערכות גם לתחומי הסייבר. בתחום הסייבר קיבלה החברה לאחר תאריך המאזן הזמנה מלקוח ממשלתי במרכז אמריקה לאספקת שרותים בתחום הסייבר. הפרויקט יבוצע בשנת 2016. בתחום מערכות המודיעין (SAIP) זכינו בשנת 2015 בשתי עסקאות, במערב אירופה ובישראל, בקרב גופים ממשלתיים.
"במערכות ה-ביג דאטה, השקענו השנה כ – 21 מיליון שקלים בהוצאות מחקר ופיתוח ובהוצאות שיווק והן זוכות להתעניינות רבה ברחבי העולם כך שאנו רואים בהן מנוע צמיחה משמעותי לשנים הקרובות.
"חשוב להדגיש כי התוצאות הכספיות בולטות למרות השפעה שלילית של שערי מט"ח והוצאות מחקר ופיתוח בסך של כ-21 מיליון ש"ח. לצד הפעילות והשווקים הקיימים, אנו ממשיכים להשיק מוצרים ושירותים חדשניים באמצעות הפריסה הגלובלית הרחבה שלנו, ופועלים לבסס צמיחה מתמשכת ויצירת ערך לבעלי המניות שלנו."

דגשים פיננסיים לרבעון הרביעי ולשנת 2015
• הכנסות רבעוניות של 248.8 מ' שקל, עלייה של 38%. הכנסות שנתיות של 794.2 מ' שקל מתחילת השנה, עלייה של 26%.
• הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם בסך של 48.3 מ' שקל, עלייה של 26%. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על 19.4%. הרווח הגולמי השנתי הסתכם בסך של 168.9 מ' שקל, עלייה של 31%. שיעור הרווח הגולמי השנתי עמד על 21.2%.
• הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בסך של 21.9 מ' שקל, עלייה של 28%, שיעור הרווח התפעולי עמד על 8.8%. הרווח התפעולי השנתי הסתכם בסך של 42.2 מ' שקל, עלייה של 183%. שיעור הרווח הגולמי השנתי עמד על 5.3%.
• הוצאות מימון, נטו, ברבעון הרביעי של 2015 עמדו על 5.7 מיליון שקל. הוצאות המימון השנתיות, נטו, 25.6 מ' שקל. בתקופת הדוח הוצאות בגין הפרשי שער הסתכמו לכ- 10,782 אלפי ₪ בהשוואה ל-560 אלפי ₪ בשנה קודמת.
• הרווח הנקי הרבעוני עמד על 10.7 מ' שקל, עלייה של 7%. שיעור הרווח הנקי הרבעוני עמד על 5.5%. הרווח הנקי השנתי עמד על 0.5 מ' שקל, בהשוואה להפסד של 14.4 מ' שקלים.
• תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 3.7 מ' שקל.
• היקף המזומנים ושווי מזומנים הסתכם ב-61.6 מ' שקל, בנוסף, החברה מחזיקה 658 אלף מניות חלל בשווי נוכחי של 24.3 מיליון שקלים.

דילוג לתוכן