קבוצת מר חוזרת ברבעון הרביעי של 2014 להציג רווח נקי

הכנסות רבעוניות של כ – 180.9 מ' שקלים

רווח גולמי רבעוני של 38.3 מ' שקלים

רווח תפעולי רבעוני של 17.2 מ' שקלים

רווח נקי רבעוני של 10.0 מ' שקלים

מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 50 מ' שקלים

 

 

חולון, ישראל, 31 במרץ 2015 – ח. מר תעשיות (ת"א: מר), המובילה באספקת פתרונות Turn Keyבתחומי הביטחון, המודיעין והתקשורת, הודיעה על תוצאות לרבעון הרביעי ולשנת 2014 כולה. ברבעון הרביעי, הטוב ביותר בשנת 2014, החברה מציגה חזרה לרווח נקי וצמצום חד בהפסדים ביחס למחצית הראשונה של 2014 בעיקר לאור תהליכי ההתייעלות בחטיבות הטלקום והביטחון.

עדי ברוק, מנכ"ל ח.מר: "הצמיחה בהכנסות ברבעון הרביעי, שהיה הרבעון החזק של שנת 2014  והחזרה לרווח הינם הודות למהלכי ההתייעלות ומאמצי השיווק שהובלנו במהלך שנת 2014. במחצית הראשונה של השנה חווינו האטה בשווקים המסורתיים בעוד שהמחצית השנייה פיצתה על כך על ידי פריסה במדינות ובאזורים חדשים שהחברה נכנסה אליהם. במחצית השנייה של 2014 הרווח התפעולי הסתכם בכ- 24 מיליון ש"ח. במהלך המחצית השנייה זכינו לראשונה בפרויקט תשתית פס רחב באפריקה בהיקף של כ- 18 מיליון ₪ – זכייה שבכוונתנו למנף לפרויקטים נוספים מסוג זה. במהלך השנה חיזקנו את היכולות הטכנולוגיות של החברה על ידי השקעה בפיתוח תוכנת המודיעין בחטיבת הביטחון ואנו מקווים כי את הפירות להשקעה זו נראה כבר השנה. גם בתחומי הפעילות הנוספים אנו מציגים התקדמות, בפעילות התשתית לאנרגיה סולארית קיבלנו הזמנה לפרויקט בארץ בהיקף  של כ – 26.5 מיליון שקלים. אנו רואים מהלכים שהחלו בשנת 2014 ונושאים פרי כבר היום, מגמה שאמורה להימשך בשנה הקרובה.".

דגשים עיקריים:

הכנסות רבעוניות של כ – 180.9 מ' שקלים, בדומה לרבעון מקביל אשתקד
רווח גולמי ברבעון רביעי של 2014 הסתכם בסך של 38.3 מ' שקלים,  גידול של 16%, בהשוואה לרווח גולמי של 33.1 מ' שקלים ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2014 עמד על 21.2%, בהשוואה לשיעור של 18.4% ברבעון המקביל אשתקד.
רווח תפעולי ברבעון רביעי של 2014 הסתכם בסך של 17.2 מ' שקלים, גידול של פי 7 בהשוואה לרווח תפעולי של 2.5 מ' שקלים ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון רביעי של 2014 עמד על 9.5%, בהשוואה לשיעור של 1.4% ברבעון המקביל אשתקד.
מעבר לרווח נקי רבעוני של 10.0 מ' שקלים, לאחר 3 רבעונים הפסדיים בשנת 2014, ובהשוואה להפסד של 3.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2014 עמד על 5.5%.
איתנות פיננסית: מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ – 50.7 מ' שקלים

 

 

פעילות חטיבות הטלקום, הבטחון והקלינטק:
חטיבת הטלקום – הכנסות החטיבה בשנת 2014 הסתכמו בכ – 435 מ' שקלים. במחצית השניה של 2014 זכתה החברה בפרויקט תשתית פס רחב של סיבים אופטיים במדינה באפריקה. צבר הזמנות של החטיבה עומד על 145.7 מ' שקלים. תחזית הכנסות החטיבה לשנת 2015 הינה גידול של 15%.
חטיבת הבטחון – הכנסות החטיבה בשנת 2014 הסכתמו בכ – 190.1 מ' שקלים. החברה השיקה את מערכת ה – SAIP, שתותקן באתרי ביטא ברחבי העולם. הנהלת החברה מעריכה כי הכנסות ראשונות צפויות במחצית השניה של 2015. צבר הזמנות החטיבה עומד על 152.6 מ' שקלים.
חטיבת הקלינטק – לאחר תאריך המאזן חתמה החברה על הסכם התקנה למערכת סולרית בהיקף של 25 מ' שקלים. במסגרת הזכיה ברישיון לחלוקת גז טבעי, החלה חברת הבת מרימון גז, בעבודות התשתית בשטח. מרימון מנהלת מו"מ לסגירת פיננסית של הפרויקט בהיקף של 80% מימון מבנק מוביל בישראל. החברה מתמודדת על מכרז חלוקת גז באזור ירושליים.

 

השקעות נוספות:
החברה מחזיקה בכ – 4.14% מניות חלל תקשורת בשווי של כ – 46.2 מ' שקלים.

דילוג לתוכן