קבוצת לפידות מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2016

גידול של כ-33 מ' ₪ ברווח הנקי המאוחד של קבוצת לפידות ברבעון השלישי של 2016 לעומת הרבעון המקביל אשתקד

• ההכנסות המאוחדות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2016 צמחו בשיעור של כ-15.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ- 342 מיליון ₪, לעומת 296 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
• הקבוצה רשמה ברבעון זה רווח נקי מאוחד בסך של כ- 27 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך של כ- 6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
• הכנסות הקבוצה במאוחד בינואר-ספטמבר 2016 צמחו בשיעור של כ-37% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-975 מיליון ₪, לעומת 711 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
• הרווח המאוחד של החברה ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם לסך של כ-58 מ' ₪ לעומת 8 מ' ₪ בינואר-ספטמבר 2015
• לפידות מודיעה על מימוש כלל כתבי האופציה שהוקצו לה במסגרת הסדר החוב של סאני תקשורת בתמורה למחיר מימוש בסך כולל של כ-12 מיליון ש"ח. בעקבות זאת תעלה לפידות לאחזקה של כ-50% בהונה המונפק של סאני תקשורת
• מנכ"ל קבוצת לפידות, אמיר תירוש: "אנו מסיימים עוד רבעון עם תוצאות טובות מאוד המשתקפות בעלייה עקבית ומשמעותית בהכנסות וברווחים. פעילות הסחר הבינלאומי שלנו צומחת בשיעורים גבוהים ופעילות הטלפונים והאביזרים הסלולריים (באמצעות סאני תקשורת) השלימה מהפך מרשים, התייצבה ומייצרת ברבעונים האחרונים EBITDA חיובי משמעותי. לפידות מתמחה ברכישת פעילויות ריאליות ובהשבחתן וכעת, לאחר ייצוב סאני תקשורת, אנו ערוכים מכל הבחינות לביצוע רכישה של פעילות ריאלית נוספת, ככל ונזהה הזדמנות מתאימה, בהיקף משמעותי"

28 בנובמבר 2016
קבוצת 'לפידות' מדווחת הבוקר על דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2016, כאשר היא ממשיכה להציג מגמת צמיחה בכל המגזרים בהן היא פועלת, עם עלייה של 15.5% בהכנסות מהרבעון המקביל אשתקד. כאמור, הרבעון השלישי בלט לטובה לעומת הרבעון המקביל אשתקד והקבוצה רשמה בו רווח נקי מאוחד בסך של כ- 27 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך של כ-6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הקבוצה בינואר-ספטמבר 2016 צמחו בשיעור של כ-37%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-975 מיליון ₪, לעומת 711 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, לפידות רשמה בתקופה זו רווח נקי מאוחד בסך של כ- 58 מיליון ש"ח לעומת כ-8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. נוסף על כך, פעילות הסחר הבינלאומי של הקבוצה הגדילה את מחזור הפעילות בכ-22.5% בינואר-ספטמבר 2016, לעומת התקופה המקבילה אשתקד והחברה מספקת צפי לגידול של כ-40% במחזור הפעילות בשנת 2017.

פעילות נוספת שהמשיכה להציג תוצאות טובות ב-2016 היא פעילות הטלפונים והאביזרים הסלולריים המבוצעת באמצעות סאני תקשורת (לשעבר סקיילקס), עם עוד רבעון של עליה בהכנסות ו-EBITDA חיובית משמעותית. לפידות ממשיכה להביע אמון בסאני תקשורת ובפעילות סמסונג מובייל בישראל ומודיעה על מימוש כלל כתבי האופציה שהוקצו לה במסגרת הסדר החוב של סאני תקשורת, זאת בתמורה למחיר מימוש בסך כולל של כ-12 מיליון ש"ח. בעקבות מימוש כתבי האופציה, אשר יתרום משמעותית לחיזוק הונה העצמי של סאני תקשורת, תעלה לפידות לאחזקה של כ-50% בהונה המונפק של סאני תקשורת.

מנכ"ל קבוצת לפידות, אמיר תירוש: "אנו מסיימים עוד רבעון עם תוצאות טובות מאוד המשתקפות בעלייה עקבית ומשמעותית בהכנסות וברווחים. פעילות הסחר הבינלאומי שלנו צומחת בשיעורים גבוהים ופעילות הטלפונים והאביזרים הסלולריים (באמצעות סאני תקשורת) השלימה מהפך מרשים, התייצבה ומייצרת ברבעונים האחרונים EBITDA חיובי משמעותי. לפידות מתמחה ברכישת פעילויות ריאליות ובהשבחתן וכעת, לאחר ייצוב סאני תקשורת, אנו ערוכים מכל הבחינות לביצוע רכישה של פעילות ריאלית נוספת, ככל ונזהה הזדמנות מתאימה, בהיקף משמעותי".

דילוג לתוכן