קבוצת אמן מרחיבה את ה-SendIT פתרון להפצה חכמה עבור כל ערוצי הדיוור בארגון

מציגה גם את מודול ManageIT לניהול פעילות ההפצה בארגון

קבוצת אמן הרחיבה לאחרונה את  ה-SendIT שהינו חלק Stand Aloneמתשתית ה-FormIT של הארגון. בעזרת מוצר ה-SendIT, יכולים ארגונים לנהל את כל ההפצה הארגונית בערוצי השיווק השונים בצורה מהירה ופשוטה. כחלק מפלטפורמת ה-FormIT של קבוצת אמן, גם ה-SendIT משתמש בתשתיות אינפורמטיקה לעיבוד וניהול הנתונים.

 

בעזרת הגרסה החדשה של ה-SendIT יכולים כעת ארגונים להשיג תשתית רוחבית אחודה כלל ארגונית להפצת פלט דינאמי. ה-SendIT מציע הפצה רב-ערוצית של תכתובות הארגון, הפצה בהתאם לחוקי הרגולציה הקיימים והתאמה לחדשים, הפצה הכוללת ערוצים דיגיטאליים ודפוס,  הפצה אופטימלית בעלות מינימלית  המתאימה לארגון, וגם בקרות שליחה, ניטור חכם  ודוחות תפעוליים על פי קריטריונים שונים.

 

אופן ההפצה של ה-SendIT כולל כמה אופנים:

יצירת קמפיינים מחזוריים אוטומטיים (כמו הפצת חשבוניות חודשיות או כל דוח  וסטיינטמנט או מסמך תקופתי מתוזמן שהארגון שולח ללקוחותיו )
יצירת קמפיינים יזומים חד-פעמיים (לשימוש אנשי התפעול והשיווק)
שליחה לפי דרישה – Send On Demand:

פניה מתוך מערכות הארגון (פניה ל-WS כללי שמאפשר לקלוט בקשות להפצה)
פניה מתוך Outlook (Mail2Fax, Fax2Mail, Mail2SMS, SMS2Mail)

לשליחת מייל /מסמך לסיכום שיחה טלפונית של נציג עם לקוח, שליחת סיכום עסקה או כל פעולה שנעשתה מול הלקוח.

 

בנוסף הוא מאפשר לנהל קמפיינים במספר מסלולים: למשל, ניתן להגדיר מסלול הפצה, כמו תחנות שונות בהפצה עם עדיפויות לערוצים שונים (למשל מייל, פקס, דואר) או בקרת ההצלחה כתנאי לפתיחת המייל תוך תקופה מסוימת (למשל אי פתיחת המכתב תוך 3 שבועות תיחשב ככישלון ואז המערכת תפיץ אוטומטית מחדש באותו הערוץ או תפנה לערוץ הפצה אחר). יתרה מכך, בתחנת הפצה אחת יכולה להיות יותר מכתובת אחת (למשל אם לקוח רוצה לקבל מכתב לשתי כתובות מייל שונות). ה-SendIT מאפשר גם להגדיר את מדיניות ההפצה – מה יהיה קצב ההפצה (מספר שליחות ליחידת זמן), מהן שעות ההפצה המותרות לשליחה ביממה, מהם ימי ההפצה המותרים להפצה על פני השבוע או על פני שנה, ועוד. בנוסף, ניתן גם להגדיר במערכת תנאים לחיתום דיגיטלי.

 

כחלק מפתרון ה-SendIT פיתחה קבוצת אמן גם את מודול ה-MangaeIT שמציע ממשק ניהול לכל פעילות ההפצה בארגון. המודול מאחד קבלת מסרים ממקורות שונים כמו WS, MQ , File System ומאפשר שליפה ישירה ממגוון רחב של Data Bases. למודול גם יכולת זיהוי של אירועים והפקת מסר בהתאם או זיהוי חכם של סוג המסר והפנייתו למסלול מיוחד ייעודי. במקביל הוא גם מאפשר זיהוי מתוחכם של פתיחות המיילים ולחיצות על לינקים על ידי לקוח קצה. המודול אוסף מסמכים נלווים ממקורות שונים, בודק את שלמות הנתונים ומשלים אותם בעת הצורך, מוסיף חיתום דיגיטלי וגרפי למסמכים הנלווים ובוחר ערוץ הפצה מתאים לכל נמען באופן אוטומטי. ל-ManageIT מסך בקרה ידידותי המאפשר לראות את התקדמות והצלחת התהליכים בכל רגע נתון, תוך שהוא מציע רישום מסודר לטבלאות הבקרה והלוגים.

 

"השימושים ב-SendIT יכולים להיות מגוונים ולהשתנות מארגון לארגון," אומרת מירב קנוסן, מנהלת מכירות במחלקת אינטגרציית נתונים בקבוצת אמן. "אפשר לעשות הפצה מחזורית, למשל חשבוניות של חברות טלקום, או סטייטמנטים שוטפים ותקופתיים של בנקים וחברות ביטוח. יש גם אפשרות לעשות הפצה מוצפנת בהתאם לתנאי הרגולציה. הפתרון אף מאפשר שליחת תזכורות ישירות מתוך מערכת ה-CRM, כמו סיכומי שיחות, תזכורות לפגישות, טפסים חתומים למייל ועוד".

 

לקוחות אמן שכבר משתמשים ב-SendIT מדווחים על עלייה ביעילות מערכת ההפצה הארגונית ועל חיסכון ניכר בעלויות ובזמן ביצוע.

 

דילוג לתוכן