צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים התפעוליים של פורמולה מערכות ברבעון השני ובמחצית הראשונה של שנת 2018

 

צמיחה של כ-15% בהכנסות לכ-736.9 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה

 

צמיחה של כ-63% ברווח התפעולי לכ-50.6 מיליון דולר במחצית הראשונה

 

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות: "אנו שמחים לדווח על צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים התפעוליים של פורטפוליו ההחזקות שלנו.

מטריקס רושמת צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים התפעוליים במהלך הרבעון השני ובמחצית הראשונה של 2018. ברבעון השני של 2018 דיווחה מטריקס על צמיחה של כ-14% בהכנסות לכ-762.2 מיליון שקל, עלייה של כ-22.1% ברווח תפעולי לסך של כ-50.1 מיליון שקל וגידול של כ-43.3% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לסך של כ-32.7 מיליון שקל, ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הצמיחה בהכנסות מיוחסת בעיקרה לעסקאות אסטרטגיות שבהן זכתה מטריקס במהלך השנה האחרונה, ביניהן הקמה ותפעול של מאגר נתוני האשראי לבנק ישראל ומספר עסקאות משמעותיות בתחום הסייבר. הרכישות בארה"ב החלו אף הן להניב פירות ולספק למטריקס הזדמנויות אסטרטגיות מצוינות להמשך צמיחתה בשוק האמריקאי.

 

סאפיינס משיגה שיפור בתוצאות ובשולי הרווח גם ברבעון השני, ומצליחה ליישם צעדים משמעותיים על מנת לחזור למסלול של רווחיות וצמיחה, בהם תוכנית התייעלות אפקטיבית ומינוף מוצלח של נכסיה הגלובליים. הכנסותיה של סאפיינס ברבעון השני צמחו בכ-4.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-72.2 מיליון דולר, שיעור הרווח התפעולי ברבעון צמח לכ-6.8% (בהשוואה לשיעור רווח תפעולי שלילי של 4.3% ברבעון המקביל אשתקד) ושיעור הרווח התפעולי (Non-GAAP) צמח לכ-13.2% (בהשוואה לכ-4.7% ברבעון המקביל אשתקד).

סאפיינס מקדמת את יעדיה העיקריים בתחום הביטוח האלמנטרי באירופה ובצפון אמריקה ומשיגה עסקאות חדשות בזכות הפלטפורמה הביטוחית המשופרת שלה, בשילוב עם מוצרים איכותיים וכוח אדם מיומן. סאפיינס מרחיבה את היקף הפעילות בקרב לקוחותיה הקיימים (Cross-Selling) ומגייסת לקוחות חדשים, תוך הרחבת צבר הפעילות לשנים הבאות. תוצאות הרבעון השני ממחישות את יכולתה של סאפיינס להוביל את השוק, בייחוד בתחומים המבוקשים של טרנספורמציה דיגיטלית, ניתוח נתונים והעברת מידע.

 

מג'יק מציגה תוצאות שיא ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2018 כאשר היא נהנית ממומנטום נמשך בכל תחומי פעילותה העסקיים והגיאוגרפיים, ומהיוזמות האסטרטגיות המצוינות של החברה. מג'יק רשמה הכנסות שיא של 70.2 מיליון דולר, המשקפות עלייה של 7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בעיקר מצמיחה אורגנית, רווח תפעולי של כ-8.0 מיליון דולר ברבעון המשקף עלייה של כ-26% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד ורווח תפעולי Non-GAAP של כ-9.8 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 9%  בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד.

 

TSG מרחיבה את שיתופי הפעולה לביצוע פרוייקטים אסטרטגיים נוספים בארץ ובעולם.

 

לסיום, אנו מרוצים מצמיחתה המתמשכת של מיכפל, עם גידול של למעלה מ-25% בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הנובע בעיקר מהמוצרים החדשים שהושקו בינואר 2018 – "מיכפל פנסיה" ו-"מיכפל פנסיה פלוס". למעלה מ-1,500 לקוחות של מיכפל כבר רכשו את השירותים החדשים במסגרת הצעד הראשון להרחבת היצע הפתרונות של מיכפל. אנו סבורים כי מעמדה הפיננסי האיתן של מיכפל בשילוב עם מנועי צמיחה אורגנית ומיזוגים ורכישות, יחזקו את המומנטום של מיכפל לאורך השנה ולהמשך".

 

קבוצת פורמולה מערכות מדווחת את תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2018 לפי תקני ה-IFRS.

 

רבעון שני של שנת 2018:

ההכנסות המאוחדות ברבעון השני של 2018 צמחו בכ-10.4% לכ-363.5 מיליון דולר, בהשוואה לכ-329.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי המאוחד ברבעון השני של 2018 עלה בכ-66.5% לכ-24.8 מיליון דולר, בהשוואה לכ-14.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי המאוחד לבעלי מניות פורמולה ברבעון השני של 2018 טיפס לכ-7.6 מיליון דולר, או 0.51 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לכ-0.3 מיליון דולר, או 0.01 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.

 

מחצית ראשונה של שנת 2018:

ההכנסות המאוחדות במחצית הראשונה של 2018 צמחו בכ-15.1% לכ-736.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-640 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי המאוחד במחצית הראשונה של 2018 עלה בכ-62.6% לכ-50.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-31.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי המאוחד לבעלי מניות פורמולה במחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-14.9 מיליון דולר, או 0.99 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לכ-0.8 מיליון דולר, או 0.06 דולר למניה בדילול מלא, בתקופה המקבילה אשתקד.

 

נכון ליום ה-30 ביוני 2018, מחזיקה פורמולה מערכות במניות מטריקס (49.18%), סאפיינס (48.25%), מג'יק (47.12%), מיכפל (100%),TSG IT(50%) ו- Insync Staffing Solutions (90.09%).

 

מזומנים, שווי מזומנים והשקעות בני"ע סחירים לזמן קצר ולזמן ארוך של הקבוצה מסתכמים בכ-251.8 מיליון דולר במאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2018.

 

ההון העצמי של הקבוצה נכון מסתכם בכ-772.9 מיליון דולר נכון ליום ה-30 ביוני 2018 (49.3% מסך המאזן המאוחד).

 

נכון ליום ה-30 ביוני 2018, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות החלות עליה בקשר עם התחייבויותיה.

פורמולה מערכות הינה אחת מקבוצות התוכנה הגדולות בישראל ובין היתר עוסקת במתן שירותי ייעוץ תוכנה, פיתוח מוצרי תוכנה קנייניים ואספקת פתרונות עסקיים מבוססי מחשב. הקבוצה, שמניותיה נסחרות בבורסות בתל-אביב ובניו-יורק, פועלת באמצעות החברות הציבוריות בקבוצה: מטריקס, סאפיינס ומג'יק.

דילוג לתוכן