גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות

פורמולה מערכות מסכמת את הרבעון השלישי של 2018 עם צמיחה של כ- 22% ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל אשתקד

ההכנסות על בסיס מאוחד בתשעת החודשים הראשונים של 2018 צמחו בכ-11% לכ-1.1 מיליארד דולר

 

הרווח התפעולי על בסיס מאוחד בתשעת החודשים הראשונים של 2018

צמח בכ-44% לכ-77.1 מיליון דולר

 

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות: "אנו שמחים לדווח על המשך מומנטום צמיחה חזק אשר בא לידי ביטוי בכל הפרמטרים הפיננסיים של בפורטפוליו החברות שלנו בתשעת החודשים הראשונים של 2018, ומצפים לסיים את השנה עם תוצאות טובות אף יותר.

 

מטריקס צומחת בכל הפרמטרים הפיננסיים בתשעת החודשים הראשונים של 2018, עם הכנסות של 2.3 מיליארד שקל (כ-646 מיליון דולר), רווח תפעולי של 152.3 מיליון שקל (כ-42.8 מיליון דולר) ורווח נקי של 100.2 מיליון שקל (כ-28.2 מיליון דולר) המשקפים צמיחה של 10%, 7.3% ו-15.8%, בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של מטריקס ברבעון הסתכם ב-50.1 מיליון שקל (כ-13.8 מיליון דולר) לעומת 52.3 מיליון שקל (כ-14.7 מיליון דולר) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 4.1% הנובע בעיקרו מגידול במספר ימי החג שחלו ברבעון השלישי עקב (בניגוד לשנה הקודמת שבה ימי החג התפרסו על פני הרבעון השלישי והרביעי).

מטריקס ממשיכה ליהנות ממגמת צמיחה וגיוס של עובדים, הן כתוצאה מזכייה בפרויקטים חדשים, לרבות מגה-פרוייקטים, והן בעקבות כניסתה לתחומים חדשים והשלמת מיזוגים ורכישות בארץ ובארה"ב בתחומי פעילות סינרגטיים.

"אני מאוד מרוצה מצמיחתה המרשימה של הפעילות בארה"ב, המהווה כ-13% מההכנסות וכ-26% מהרווח התפעולי של מטריקס ברבעון השלישי.

 

סאפיינס מסכמת את הרבעון השלישי עם הכנסות של 73.2 מיליון דולר, כ-1.7% יותר מבתקופה המקבילה אשתקד, רווח תפעולי של 6.8 מיליון דולר המשקף עלייה של 51.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ורווחיות תפעוליות של 9.3% לעומת 6.2% שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד. במונחי Non-GAAP הרווחיות התפעולית של סאפיינס ברבעון השלישי של 2018 עמדה על 14.0% לעומת 12.4% בתקופה המקבילה אשתקד. תוצאות אלו משקפות את הצלחת הצעדים בהם נקטה סאפיינס על מנת לחזור למסלול הצמיחה, לרבות זכייה בלקוחות חדשים, הרחבת סל מוצריה וניצול יעיל של נכסיה הגלובליים.

סאפיינס ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום הביטוח האלמנטרי ב-EMEA ובצפון אמריקה תוך שהיא משפרת את ביצועיה התפעוליים ומשיגה, כתוצאה מכך, שיפור של 160 נקודות בסיס ברווחיות התפעולית (Non-GAAP) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וגידול של 12% בפעילותה בצפון אמריקה. במטרה להגדיל את היתרון התחרותי שלה, סאפיינס משתפת פעולה עם סטארט-אפים בתחומי InsurTech ו-FinTech המשלימים את פורטפוליו הליבה העיקרי שלה.

 

מג'יק מדווחת על תוצאות שיא ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2018 ונהנית מביקוש גובר לפתרונות התוכנה ולשירותים המקצועיים שהיא מעניקה ללקוחותיה המסייעים להם לצלוח את תהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-72.1 מיליון דולר, הרווח התפעולי הסתכם ב-7.7 מיליון דולר והרווח התפעולי (Non-GAAP) הסתכם לשיא של כ– 10.0 מיליון דולר, עלייה של 10%, 9% ו-10% בהתאמה, כתוצאה מצמיחה אורגנית.

במהלך הרבעון השלישי השלימה מג'יק הנפקה פרטית בהיקף של 35 מיליון דולר למשקיעים מוסדיים ישראלים ולפורמולה (חלקה של פורמולה בהנפקה 9.2 מיליון דולר), עדות לאמון הרב שרוכשים המשקיעים במג'יק, ולמיצובה המצוין. מג'יק מייעדת את הכספים שגייסה להמשך מקסום הערך לבעלי מניותיה וללקוחותיה הן באמצעות צמיחה אורגנית והן באמצעות מיזוגים ורכישות.

 

לסיום, מיכפל מרחיבה את היקף פעילותה והיצע השירותים עם רכישת 80% ממניותיה של פתרונות אפקטיביים בע"מ (אשר הושלמה בנובמבר 2018), חברה ישראלית המתמחה במתן ייעוץ עסקי לחברות בתחומי בקרת הוצאות, ליווי מסחרי, יישום בפועל של חיסכון בעלויות וייעוץ בנושאי דיני עבודה, פנסיה וגמל. כחלק משיתוף הפעולה האסטרטגי בין השתיים, מיכפל משיקה יחד עם פתרונות אפקטיביים את השירות החדש "מיכפל "ידע" (ייעוץ דיני עבודה)", במסגרתו ייהנו לקוחות מיכפל מסל פתרונות בעולם השכר הכולל קבלת יעוץ מצוות מומחים (הכולל עורכי דין ואנשי מקצוע) בתחום השכר, דיני העבודה, מיסים, פנסיה וגמל – תחת קורת גג אחת.

רכישתה של פתרונות אפקטיביים והשקת "מיכפל ידע" מהווים צעד משמעותי נוסף ביישום אסטרטגית הצמיחה של מיכפל להגדלת היצע הפתרונות ונתח השוק שלה בעולם השכר.

 

קבוצת פורמולה מערכות מדווחת את תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 לפי תקני ה-IFRS.

 

רבעון שלישי של שנת 2018:

ההכנסות המאוחדות ברבעון השלישי של 2018 צמחו בכ-4.0% לכ-362.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-348.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי המאוחד ברבעון השלישי של 2018 עלה בכ-18.1% לכ-26.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-22.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי המאוחד לבעלי מניות פורמולה ברבעון השלישי של 2018 עלה בכ- 22.5% לכ-6.8 מיליון דולר, או 0.45 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לכ-5.5 מיליון דולר, או 0.37 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.

 

תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018:

ההכנסות המאוחדות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 צמחו בכ-11.2% לכ-1.1 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-988.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי המאוחד בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עלה בכ-43.9% לכ-77.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-53.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי המאוחד לבעלי מניות פורמולה בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עלה בכ-241% לכ-21.6 מיליון דולר, או 1.44 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לכ-6.3 מיליון דולר, או 0.42 דולר למניה בדילול מלא, בתקופה המקבילה אשתקד.

 

נכון ליום ה-30 בספטמבר 2018, מחזיקה פורמולה מערכות במניות מטריקס (49.18%), סאפיינס (48.16%), מג'יק (45.21%), מיכפל (100%),TSG IT(50%) ו- Insync Staffing Solutions (90.09%).

 

מזומנים, שווי מזומנים והשקעות בני"ע סחירים לזמן קצר ולזמן ארוך של הקבוצה מסתכמים בכ-285.2 מיליון דולר במאזן המאוחד נכון ליום 30 בספטמבר 2018.

 

ההון העצמי של הקבוצה נכון ליום ה-30 בספטמבר 2018, מסתכם בכ-806.0 מיליון דולר (49.2% מסך המאזן המאוחד).

 

נכון ליום ה-30 בספטמבר 2018, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות החלות עליה בקשר עם התחייבויותיה.

דילוג לתוכן