פוינטר טלוקיישן מדווחת על תוצאות שיא לרבעון השלישי של שנת 2017

הכנסות שיא של 20.2 מיליון דולר, צמיחה של 27% ביחס לאשתקד
EBITDA שיא של 3.6 מיליון דולר, זינוק של 87% ביחס לאשתקד
מספר המנויים הגיע ל-249,000, גידול של 26% ב-12 החודשים האחרונים
ראש העין, ישראל – 15 בנובמבר 2017, פוינטר טלוקיישן בע"מ (נאסד"ק ובורסת ת"א: PNTR), ספקית מובילה של שירותי טלמטיקה ופתרונות טכנולוגיים לניהול ציי רכב, ניהול נכסים ניידים ורכבים מקושרים, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2017.

תוצאות הרבעון השלישי של 2017
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו לשיא של 20.2 מיליון דולר – גידול של 27% בהשוואה להכנסות של 15.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2016.
ההכנסות ממוצרים ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו ב-6.9 מיליון דולר (34% מההכנסות), גידול של 28% בהשוואה להכנסות של 5.4 מיליון דולר (34% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
גידול של 27% בהכנסות משירותים מתמשכים ברבעון השלישי של שנת 2017 אשר הסתכמו ב-13.3 מיליון דולר (66% מההכנסות), בהשוואה להכנסות של 10.5 מיליון דולר (66% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות משירותים מתמשכים נבע בעיקר מגידול של 51,000 מנויים מה-30 בספטמבר 2016, וב-10,000 מנויים נוספים מאז ה-30 ביוני 2017.
הרווח הגולמי הסתכם ב-10.5 מיליון דולר (51.8% מההכנסות), בהשוואה ל-7.8 מיליון דולר (49.2% מההכנסות) ברבעון השלישי של שנת 2016.
הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-2.9 מיליון דולר (14.4% מההכנסות), זינוק של 108% בהשוואה ל-1.4 מיליון דולר (8.8% מההכנסות), ברבעון השלישי של שנת 2016.
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-3.1 מיליון דולר (15.3% מההכנסות), גידול של 71% בהשוואה ל-1.8 מיליון דולר (11.4% מההכנסות) ברבעון השלישי של שנת 2016.
הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-1.9 מיליון דולר (9.3% מההכנסות), זינוק של 163% בהשוואה ל-0.7 מיליון דולר (4.5% מההכנסות) ברבעון השלישי של שנת 2016.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-2.3 מיליון דולר (11.4% מההכנסות), גידול של 61% בהשוואה ל-1.4 מיליון דולר (9.0% מההכנסות) ברבעון השלישי של שנת 2016.
ה-EBITDA מפעילות נמשכת הסתכם ב-3.6 מיליון דולר (17.8% מההכנסות), גידול של 87% בהשוואה ל-1.9 מיליון דולר (12.1% מההכנסות) ברבעון השלישי של שנת 2016.
מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 7.0 מיליון דולר, יתרת חוב בהיקף של 11.6 מיליון דולר, ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 3.3 מיליון דולר.

דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר אמר בהתייחסו לתוצאות: "אנו מאוד מרוצים מתוצאות הרבעון, וביניהן צמיחה משמעותית בהכנסות, EBITDA שיא, ושולי רווח גבוהים בכלל תחומי הפעילות. אנו פועלים בהתאם ללוחות הזמנים להטמעת פעילותה של Cielo הברזילאית בפוינטר ומאמינים כי כבר ב-2018 נהנה מפירות הרכישה. לאחרונה הודענו על רכישה בדרום אפריקה שבוצעה בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה שלנו, אשר תתרום גם היא לתוצאות במהלך הרבעונים הקרובים."
מר מחלב המשיך, "אנו מזהים עניין גובר ונמצאים בהליכי בחינה אצל מספר לקוחות פוטנציאליים באשר לפתרון שלנו לניהול נכסים ניידים, ה-Cellotrack Nano. אנו סמוכים ובטוחים ביכולות פתרון ה- Cellotrack Nano שלנו ורואים בו מנוע צמיחה לטווח ארוך. כמו כן, אנו מרוצים מאוד מהחדירה המואצת של הפתרונות אותם אנו מציעים למגזר הרכב המקושר, המתבססים על מאמצי המחקר, הפיתוח והשיווק שלנו במהלך הרבעונים האחרונים. תוצאותיה של פוינטר מעידות על המשכיות ביצוע האסטרטגיה שלנו לטווח ארוך לצמיחה פנימית וחיצונית."
מידע אודות שיחת הוועידה
הנהלת פוינטר טלוקיישן תארח שיחת ועידה היום, ה-15 בנובמבר, בשעה 17:00 (שעון ישראל) שתדון בתוצאות. להאזנה לשיחה יש לחייג מישראל 03-918-0685, מארה"ב יש לחייג 1-866-281-1167, מאנגליה יש לחייג 0-800-917-5108. הקלטת השיחה תהיה זמינה מספר שעות לאחר השיחה באתר החברה.

מידע צופה פני עתיד
הודעה זו לעיתונות כוללת התבטאויות צופות פני עתיד ביחס לפעילות העסקית, המצב הפיננסי והתוצאות הכספיות של פוינטר והחברות הבנות שלה. התבטאויות צופות פני עתיד מתבססות אך ורק על הציפיות הנוכחיות של הנהלת פוינטר ומימושן תלוי בחוסר ודאויות ובסיכונים מסוימים הקשורים לשינויים טכנולוגיים ולדרישות השוק, להתבססות החברה על מספר מוגבל של טריטוריות, לירידה בביקושים למוצרי החברה ולאלה של החברות הבנות שלה, לחוסר יכולת לפתח ולהשיק בזמן טכנולוגיות, מוצרים ויישומים חדשים וכן לאובדן פלח שוק ולחץ על המחירים כתוצאה מתחרות – אשר עלולים להיות שונים בצורה מהותית מאלו שנצפו בהתבטאויות צופות פני עתיד אלו. חלק מהסיבות עשויות לגרום לכך שהתוצאות העתידיות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מהתוצאות האחרונות או מהתוצאות המתוכננות בהתבטאויות צופות פני עתיד. פוינטר איננה מחויבת ואין כל התחייבות מצדה לעדכן או לשנות התחזיות שלעיל בין אם הדבר נובע משינויים כאמור, ממידע חדש, מאירועים לאחר מסירת התחזית או מכל גורם אחר. למידע מפורט יותר על הסיכונים ואי הוודאויות המשפיעים על החברה, יש לפנות לדיווחי החברה לרשות ניירות הערך בארה"ב– SEC.

דילוג לתוכן