פוינטר טלוקיישן מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2016

דגשים לרבעון הרביעי של שנת 2016
• ההכנסות הסתכמו ב-17.4 מיליון דולר, צמיחה של 18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד במונחי מטבע מקומי (עלייה של 15% במונחי דולר ארה"ב)
• ההכנסות משירותים הסתכמו ב-11.6 מיליון דולר, צמיחה של 27% לעומת הרבעון המקביל אשתקד במונחי מטבע מקומי (עלייה של 22% במונחי דולר ארה"ב)
• הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב 2.3 מיליון דולר, צמיחה של 26% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-1.6 מיליון דולר
• ה-EBITDA מהפעילות הנמשכת הסתכם ב-2.3 מיליון דולר, גידול של 4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
• מספר המנויים בסוף השנה הגיע לכ-222,000, עליה של 23% ב-12 החודשים האחרונים

ראש העין, ישראל – 2 במרץ 2017, פוינטר טלוקיישן בע"מ (נאסד"ק ובורסת ת"א: PNTR), ספקית מובילה של טכנולוגיה ושירותים לניהול משאבים ניידים (MRM), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016.

ב-8 ביוני 2016, ביצעה פוינטר פיצול של חברת הבת, קבוצת שגריר שירותי דרך בע"מ (פעילות ה-RSA), כחלוקה של דיבידנד בעין לבעלי המניות. תוצאותיה הכספיות של שגריר עד לתאריך זה מוצגות בתוצאות הכספיות של פוינטר כפעילות שהופסקה.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2016
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו ב-17.4 מיליון דולר – גידול של 15% בהשוואה להכנסות של 15.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2015. במונחי מטבע מקומי, במדינות הפעילות של חברות הבנות, צמחו ההכנסות משירותים ב-18%.
ההכנסות ממוצרים ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו ב-5.8 מיליון דולר (34% מההכנסות), גידול של 3% בהשוואה להכנסות של 5.6 מיליון דולר (37% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות משירותים מתמשכים ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו ב-11.6 מיליון דולר (66% מההכנסות), גידול של 22% בהשוואה להכנסות של 9.5 מיליון דולר (63% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. במונחי מטבע מקומי, צמחו ההכנסות משירותים ב-27%.
הרווח הגולמי הסתכם ב-8.9 מיליון דולר (50.9% מההכנסות), גידול של 18% בהשוואה ל-7.5 מיליון דולר (49.6% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2015.
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-2.3 מיליון דולר (13.3% מההכנסות), גידול של 26% בהשוואה ל-1.8 מיליון דולר (12.2% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2015.
הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-1.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2015.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP מפעילות נמשכת הסתכם ב-1.8 מיליון דולר (10.2% מההכנסות), גידול של 14% בהשוואה ל-1.6 מיליון דולר (10.3% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2015.
הרווח הנקי על בסיס GAAPמפעילות נמשכת הסתכם ב-501 אלף דולר, בהשוואה ל-147 אלף דולר ברבעון הרביעי של שנת 2015.
ה-EBITDA מפעילות נמשכת הסתכם ב-2.3 מיליון דולר, גידול של 4% בהשוואה ל-2.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2015.

דגשים לתוצאות שנת 2016
הכנסות החברה ב- 2016 הסתכמו ב- 64.4 מיליון דולר, גידול של 6% בהשוואה ל-60.6 מיליון דולר ב- 2015. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות גדלו בכ-13% בהשוואה לשנה קודמת.
ההכנסות ממכירת מוצרים הסתכמו ב-2016 ב-22.8 מיליון דולר (35% מההכנסות) בהשוואה ל-22.3 מיליון דולר (37% מההכנסות) ב-2015, גידול של 2%.
ההכנסות משירותים הסתכמו ב-2016 ב-41.6 מיליון דולר (65% מההכנסות) בהשוואה ל-38.3 מיליון דולר (63% מההכנסות) ב-2015, גידול של 9%. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות משירותים צמחו ב-18%.
הרווח הגולמי ב-2016 הסתכם ב-31.8 מיליון דולר (49.4% מההכנסות), גידול של 9% בהשוואה ל-29.3 מיליון דולר (48.3% מההכנסות) ב-2015.
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-2016 ב-7.7 מיליון דולר (11.9% מההכנסות), גידול של 8% בהשוואה לרווח תפעולי של 7.1 מיליון דולר (11.7% מההכנסות) ב- 2015.
הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-2016 ב-6.2 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 5.3 מיליון דולר ב-2015.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP מפעילות נמשכת הסתכם ב-2016 ב-6.5 מיליון דולר (10.1% מההכנסות), גידול של 2% בהשוואה ל-6.4 מיליון דולר (10.5% מההכנסות) ב-2015.
הרווח הנקי על בסיס GAAP מפעילות נמשכת הסתכם בשנת 2016 ב-3.3 מיליון דולר בהשוואה ל-3.5 מיליון דולר ב-2015.
ה- EBITDAמפעילות נמשכת הסתכם ב-2016 וב-2015 ב-8.8 מיליון דולר (13.6% מההכנסות ו-14.5% מההכנסות, בהתאמה).

דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר אמר בהתייחסו לתוצאות: "אנו גאים בביצועים שלנו לשנת 2016 ואופטימים לעתיד. הצגנו צמיחה נאה בהכנסות הרבעון הרביעי, במיוחד בהכנסות משירותים מתמשכים שגדלו נוכח הגידול בבסיס הלקוחות שלנו. הגידול המתמשך בבסיס הלקוחות נבע גם מהרכישה המוצלחת של Cielo, אשר אפשרה לנו להרחיב את עסקינו בחלק הדרומי של ברזיל. כמו כן, אנו שבעי רצון מהשיפור בשיעורי הרווח אשר הינם עדות ליכולת המינוף האיתנה הטבועה במודל העסקי שלנו. בנוסף, תזרים המזומנים שלנו, בסך 8.8 מיליון דולר, מעיד יותר מכל על הביצועים, ומאפשר לנו לנצל הזדמנויות לצמיחה עתידית בשווקים בהם אנו פועלים."

מר מחלב המשיך, "במבט קדימה, אנו בהחלט אופטימים. אנו מקיימים מגעים עם מספר לקוחות אסטרטגים פוטנציאליים במגזר ניהול המשאבים הניידים לכלי הרכב. הפתרון לניטור התנהגות נהג עליו הודענו לאחרונה, אשר הותקן בלמעלה מ-4,000 רכבים ברחבי ניו-יורק, ופועל במסגרת אפליקציות שיתוף נסיעה פופולריות, מתקדם כמתוכנן. בנוסף, ביצענו התקדמות משמעותית בחדירה לציי רכב גדולים, וביניהם Femsa, מפיצת המשקאות הגדולה ביותר של מוצרי קוקה קולה בעולם. כפי שניתן לראות בתוצאות הרבעון הרביעי, הגידול המתמשך בבסיס הלקוחות מייצר תרומה הולכת וגדלה לחברה. אנו צופים כי בשנת 2017 נציג צמיחה דו-ספרתית בהכנסות."

מידע אודות שיחת הוועידה
הנהלת פוינטר טלוקיישן תארח שיחת ועידה היום, ה-2 במרץ, בשעה 17:00 (שעון ישראל) שתדון בתוצאות. להאזנה לשיחה יש לחייג 03-918-0644. הקלטת השיחה תהיה זמינה מספר שעות לאחר השיחה באתר החברה.

דילוג לתוכן