עו"ד נועה טלבי, בעלת משרד עו"ד נועה טלבי ושות'

עיריית תל אביב חויבה לתת סיווג בית תוכנה לחברת היי טק שסיימה פיתוח ומוכרת מוצר קיים

ועדת הארנונה של עיריית תל אביב חייבה את העירייה להעניק 100% סיווג בית תוכנה לחברה המוכרת מוצר תוכנה ונהנית מרווחים ממנו, משום שהרווחים משמשים לפיתוח מוצר תוכנה נוסף.

ועדת הארנונה של עיריית תל אביב חייבה את העירייה להעניק 100% סיווג בית תוכנה לחברת היי-טק המוכרת מוצר תוכנה קיים והיא אף נהנית מרווחים ממנו. סיווג זה יחסוך לחברה כ-100,000 ש"ח בשנה בתשלומי הארנונה. בנוסף, באופן חריג, החליטה הועדה להשית על עיריית תל אביב הוצאות משפט בהליך זה בסכום של כ-2,500 ש"ח + מע"מ.

 

בערר, בו יוצגה החברה על ידי משרד עו"ד נועה טלבי ושות', הועמדה לבחינה מחדש שאלת ההגדרה של בית תוכנה על פי צו הארנונה. על פי הגדרת הצו, בית תוכנה צריך להוכיח כי עיקר הפעילות המתבצעת בנכס היא של ייצור תוכנה.

 

במקרה זה, הוכיח משרד טלבי ושות' כי על אף כי שהחברה סיימה פיתוח של מוצר תוכנה והיא מוכרת אותו, ההכנסות ממכירות התוכנה הקיימת משמשות למימון פיתוח התוכנה החדשה. גם מבחינת מצבת העובדים רק בודדים מתוך עשרות העובדים בחברה עוסקים בתוכנה הקיימת ואילו הרוב המכריע עוסקים בפיתוח התוכנה החדשה.

 

לאור הנתונים הללו קבעה הועדה כי "מהראיות שהובאו בפנינו ועדות עדי העוררת, עולה כי עיקר פעילותה של העוררת בנכס הינה בתחום ייצור ופיתוח תוכנה" וציינה כי "המשיב לא הצביע כאמור על שינוי בפעילות העוררת בנכס זה לעומת השימוש שעשתה בעבר ואשר סווג בסיווג בית תוכנה במשך שנים רבות".

 

"על פי רוב, קיומו של מוצר מוגמר ורווחים כתוצאה ממכירת מוצרי תוכנה, נוטים לפסול את החברה מסיווג בית תוכנה. מכיוון שבחברות שסיימו פיתוח תמהיל החברה משתנה ונוספים אנשי מכירות, החברה אינה עומדת בדרך כלל גם במבחן הכמותי לפיו החלק היחסי של השטח המוקצה לטובת מפתחי התוכנה ומספרם היחסי בצוות החברה הוא העיקר.

 

במקרה זה, הפיתוח הראשוני שהסתיים נועד על מנת לשמש כפיילוט עבור התוכנה שנמצאת כעת בפיתוח, והרווחים שלו מושקעים בה. בערר זה הצלחנו להראות לועדה כי מכירות המוצר בפיתוח הן חלק מתהליך הפיתוח עצמו, והצלחנו לשמור עבור החברה על סיווג הארנונה המופחת." מסבירה עו"ד נועה טלבי, בעלת משרד עו"ד נועה טלבי ושות', שייצגה את החברה בערר זה.

דילוג לתוכן