סרטוריוס תבצע פיצול מניות ב-13 ביוני 2016

כפי שאושר על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של Sartorius AG (FWB:SRT) ב-7 באפריל, הגדלת ההון על ידי שימוש ביתרת הרווח כדי לבצע פיצול מניות תתבצע ב-13 ביוני 2016. כל בעל מניות יקבל שלוש מניות נוספות מאותו סוג לכל מניה שבבעלותו, ללא תשלום נוסף. פיצול המניות נועד לעודד מסחר במניות של סרטוריוס ולהפוך אותן לאטרקטיביות לקבוצות משקיעות רחבות אפילו יותר.
אחרי ביצוע פיצול המניות, הון המניות של Sartorius AG יתחלק ל-37,440,000 מניות רגילות ו-37,440,000 מניות בכורה.
התאריכים הפיננסיים הבאים
25 ביולי 2016 פרסום הנתונים של שישה חודשים (ינואר עד יוני 2016)
24 באוקטובר 2016 פרסום הנתונים של תשעה חודשים (ינואר עד ספטמבר 2016)
הודעה לעיתונות זאת מכילה אמירות בקשר להתפתחות העתידית של קבוצת סרטוריוס. אנחנו לא יכולים להבטיח שהתוכן של אמירות אלה יחול בפועל כי אמירות אלה מבוססות על הנחות והערכות שכוללות סיכונים ואי ודאויות מסוימים.

דילוג לתוכן