סרגון נטוורקס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2017

תוצאות הרבעון השני הושפעו לטובה מהכרה בהכנסה מהזמנות גדולות שהתקבלו ברבעון הראשון מלקוח בהודו

ליטל פולס, ניו ג'רזי, 7 באוגוסט 2017 – סרגון נטוורקס (נאסד"ק CRNT ותל אביב), המומחית מספר אחת בשוק רשתות תמסורת אלחוטית (Wireless Backhaul), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני אשר הסתיים ב-30 ביוני 2017.

דגשים לתוצאות הרבעון השני של 2017
הכנסות – 93.3 מיליון דולר, גידול של 33.3% בהשוואה לרבעון השני של 2016 וגידול של 22.8% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017.

שיעור הרווח הגולמי – 31.3% בהשוואה ל-34.7% ברבעון השני של 2016 ו-29.3% ברבעון הראשון של 2017.

רווח תפעולי – 8.0 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 4.0 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, ו-2.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017.

רווח (הפסד) נקי – 5.0 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2017. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 0.1 מיליון דולר, או 0 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016. ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-)0.1( מיליון דולר, או )0 (סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס non-GAAP – שיעור הרווח הגולמי – 31.8%, הרווח התפעולי – 8.8 מיליון דולר ורווח נקי של 6.0 מיליון דולר, או 7 סנט למניה בדילול מלא. להשוואה בין התוצאות על בסיס GAAP ל-non-GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.
מזומנים ושווי מזומנים – 34.1 מיליון דולר נכון ל-30 ביוני, 2017, בהשוואה ל-36.5 מיליון דולר ב-31 במרץ, 2017.

"אנו גאים לדווח על תוצאות מאוד חזקות לרבעון השני, אשר נתמכו בהכרה בהכנסה מהזמנות גדולות שהתקבלו ברבעון הראשון מלקוח בהודו", אמר עירא פלטי, נשיא ומנכ"ל סרגון. "בהמשך לגידול הנוסף ברווח הגולמי, שהינו תוצאה של גידול נוסף זה בעסקינו, הרווח הנקי לרבעון השני מהווה רווח שיא, להוציא רבעונים בהם דיווחנו על אירועים חד פעמיים גדולים אשר השפיעו לטובה על הרווח. בנוסף, ייצרנו תזרים מזומנים חיובי, המשכנו להקטין את החוב והגדלנו את סך המזומנים נטו ל-26 מיליון דולר. צבר ההזמנות שלנו ברבעון השני תואם את ציפיותינו לחזרתנו לרמת הכנסות רבעונית של 75-80 מיליון דולר במהלך המחצית השנייה של השנה. אנו צופים שיעור רווח גולמי שיהיה גבוה מ-32% במחצית השנייה של השנה, ונותרים איתנים בהשגת היעד שהצבנו לעצמנו לגידול משמעותי ברווח הנקי לשנת 2017 בהשוואה לזה ב-2016".
חלוקת הכנסות גיאוגרפית לרבעון השני של 2017:
אירופה 12%
אפריקה 3%
צפון אמריקה 7%
אמריקה הלטינית 14%
הודו 53%
אסיה-פסיפיק 11%

דילוג לתוכן