סרגון נטוורקס מדווחת על התוצאות לרבעון השני 2014:

סרגון נטוורקס בע"מ (נאסד"ק, תל-אביב: CRNT), המומחית מספר אחת בשוק המיקרוגל האלחוטי, מדווחת היום על התוצאות הפיננסיות לרבעון השני של שנת 2014, שהסתים ב-30 ביוני, 2014. סרגון נטוורקס בע"מ (נאסד"ק, תל-אביב: CRNT), המומחית מספר אחת בשוק המיקרוגל האלחוטי, מדווחת היום על התוצאות הפיננסיות לרבעון השני של שנת 2014, שהסתים ב-30 ביוני, 2014.
ההכנסות ברבעון השני 2014 עמדו ביעד המעודכן שפרסמה החברה והסתכמו ב- 90.4 מיליון דולר, בדומה לרבעון השני אשתקד, שהכנסותיו הסתכמו ב- 90.1 מיליון דולר, ועליה של- 28% מהכנסות הרבעון הראשון של 2014 , אשר הסתכמו ב-70.5 מיליון דולר.
הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2014 עמד על 26.3% מן ההכנסות, לעומת 31.7% ברבעון השני של 2013 ו-22.1% ברבעון הראשון של השנה. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP עמד על 27.0% מן ההכנסות בהשוואה ל-32.4% ברבעון המקביל אשתקד ו-23.3% ברבעון הראשון של 2014.
הרווח התפעולי על פי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (GAAP) לרבעון השני ב- 2014 עמד על 11.8 מיליון דולר, זאת בהשוואה להפסד תפעולי של 4.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2013 והפסד תפעולי של 17.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014. על בסיס non-GAAP, ההפסד התפעולי ברבעון השני של 2014 עמד על 2.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעלי של 2.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2013 והפסד תפעולי של 10.8 מיליון ברבעון הראשון של 2014.
הרווח הנקי על פי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (GAAP) לרבעון השני ב- 2014, הסתכם ב- 8.0 מיליון דולר או 0.15 דולר למניה רגילה ולמניה מדוללת בהשוואה להפסד נקי של 7.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, או 0.20 דולר למניה רגילה ולמניה מדוללת. ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2014 עמד על 27 מיליון דולר, או 0.51 דולר למניה רגילה ולמניה מדוללת. הרווח הנקי (GAAP) ברבעון השני של 2014 נובע בעיקר בשל הכנסה חד פעמית בסך 16.8 מיליון דולר כתוצאה מהסכם הפשרה עם חברת Eltek עליו הכריזה החברה באפריל השנה.
על בסיס non-GAAP, ההפסד הנקי ברבעון השני הסתכם ב- 5.0 מיליון דולר, או 0.10 דולר למניה רגילה ולמניה מדוללת. ההפסד הנקי non-GAAP לרבעון השני ב- 2013 עמד על 5.7 מיליון דולר, או 0.15 דולר למניה רגילה או מניה מדוללת. ברבעון הראשון של 2014 עמד ההפסד הנקי non-GAAP על 12.9 מיליון דולר, או 0.25 דולר למניה רגילה ולמניה מדוללת (התאמות בין דיווחיGAAP ל- non-GAAP, בהודעת החברה בשפה האנגלית, בקובץ המצורף).
"אנו מרוצים מאד מהתמשכות המגמה החיובית בהזמנות שהחלה ברבעון הראשון של השנה," אמר עירא פלטי, נשיא ומנכ"ל סרגון. "אם ברבעון הראשון חווינו גידול של 19% בהזמנות על פני הממוצע הרבעוני של 2013, הרי שברבעון השני קצב ההזמנות התגבר ועמד על 30% מעל הממוצע הרבעוני של 2013. גידול זה מהווה ראיה מוחשית לשיפור בהכנסות החברה הצפוי בחצי השני של 2014, בהשוואה לחצי הראשון שלה. אנו מרוצים בעיקר משיעור החדירה של קו המוצרים החדש שלנו, ה-IP-20, אשר הגיע כבר ל39% מסך ההזמנות שלנו בששת החודשים הראשונים של השנה. אנו מאמינים כי החל מהחצי השני של 2014 תחל צמיחה יציבה בהכנסות, שתביא אחריה גם חזרה לרווחיות – בהתבסס על מרווח תפעולי גדול יותר, הנובע גם מפרופיל הוצאות נמוך יותר לאחר השינויים המבניים שנעשו לאחרונה בחברה.
פלטי המשיך ואמר כי: "מעבר לצמיחה בהזמנות בשני הרבעונים הראשונים של השנה, אנו מצפים לקבל עוד מספר הזמנות משמעותיות בעקבות תוכניות מודרניזציה והרחבה בפרוייקטים גדולים בהם כבר נבחרנו לאחרונה כספק. כיוון שכך, ומכיוון שהן הביקוש למוצרים שלנו והן ההזמנות גדלים בקצב מהיר משצפינו, אנו יוצאים מיידית לגייס הון נוסף על מנת להבטיח לעצמנו את הגמישות הפיננסית שתאפשר לנו לממן את הצמיחה הצפוייה מחד ולמנוע בעיות נזילות מאידך."
סך המזומנים, שווי המזומנים וני"ע סחירים בסוף הרבעון השני של 2014 הסתכמו ב- 36.4 מיליון דולר, הכוללים 16.8 מיליון דולר שהתקבלו בעקבות הסכם הפשרה עם חברת Eltek עליו הכריזה סרגון באפריל השנה.
על מנת להבטיח את הנזילות לפעילותה ואת שיעור הצמיחה הצפוי בעקבות השיפור בביקושים למוצריה, ועל מנת לטפל בהשפעת ההפסדים של החצי הראשון של 2014, צריכה החברה לקבל מימון נוסף ממקורות חיצוניים במהלך החצי השני של השנה. עיכוב בגיוס ההון הנוסף עשוי להביא לכך שסרגון לא תעמוד ביחסים הפיננסים הנדרשים על ידי המלווים שלה. לדיקטוריון החברה ולהנהלתה יש בטחון מלא ביכולותיה של סרגון לטפל בצרכי המימון, ובהקשר זה, פרסמה החברה מוקדם יותר היום הודעה נפרדת על כוונתה למכור מניות בהנפקה לציבור, מובטחת בחיתום, על פי תשקיף המדף שלה.
התפלגות גיאוגרפית לרבעון השני 2014:
• אירופה: 16%
• אפריקה: 19%
• צפון אמריקה: 12%
• אמריקה הלטינית: 22%
• הודו: 17%
• אסיה-פסיפיק: 14%
 

דילוג לתוכן