סרגון מדווחת על צמיחה ברווח הנקי ברבעון הרביעי ובשנת 2016

צמיחה ברווח הנקי ברבעון הרביעי ובשנת 2016; תזרים מזומנים חיובי שימש להפחתת החוב ביותר מ-50% ביחס לאשתקד

ליטל פולס, ניו ג'רזי, 15 בפברואר, 2017 – סרגון נטוורקס (נאסד"ק CRNT ותל אביב), המומחית מספר אחת בשוק רשתות תמסורת אלחוטית (Wireless Backhaul), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה אשר הסתיימה ב-31 בדצמבר, 2016.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2016:
הכנסות – 84.7 מיליון דולר, גידול של 12% בהשוואה להכנסות ברבעון הרביעי של 2015 וגידול של 7% לעומת הרבעון השלישי של 2016.

שיעור הרווח הגולמי –32.5% בהשוואה ל-32.8% ברבעון הרביעי של 2015 ו-32.9% ברבעון השלישי של 2016.

רווח תפעולי – 8.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 8.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 ורווח תפעולי של 5.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016.

רווח נקי – רווח נקי של 8.3 מיליון דולר, או 10 סנט למניה בדילול מלא. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 5.2 מיליון דולר, או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2015 ורווח נקי של 3.5 מיליון דולר, או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2016.

תוצאות על בסיס non-GAAP – שיעור הרווח הגולמי – 32.9%, הרווח התפעולי הסתכם ב-7.2 מיליון דולר והרווח הנקי הסתכם ב-5.2 מיליון דולר, או 7 סנט למניה בדילול מלא. התוצאות על בסיס Non-GAAP אינן כוללות הכנסות נטו של (3.1) מיליון דולר. להשוואה בין התוצאות על בסיס GAAP ל-non-GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.

מזומנים ושווי מזומנים –36.3 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר, 2016, בהשוואה ל-32.4 מיליון דולר ב-30 בספטמבר, 2016, לאחר צמצום החוב ב-3.3 מיליון דולר ל-17 מיליון דולר.

דגשים לתוצאות שנת 2016:

הכנסות – 293.6 מיליון דולר, ירידה של 16% לעומת ההכנסות ב-2015.

שיעור הרווח הגולמי – 33.8% בהשוואה ל-29.5% בשנת 2015.

רווח תפעולי – 19.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 21.6 מיליון דולר בשנת 2015.

רווח נקי – 11.4 מיליון דולר או 15 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 1.0 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2015.

תוצאות על בסיס non-GAAP – הרווח הגולמי היה 34.5%, הרווח התפעולי היה21.1 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב-11.5 מיליון דולר, או 15 סנט למניה בדילול מלא. התוצאות על בסיס Non-GAAP אינן כוללות הוצאות נטו של 42,000 דולר. להשוואה בין התוצאות על בסיס GAAP ל-non-GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.

"המשך הצלחת האסטרטגיה שלנו המתמקדת בשיפור הרווח הנקי ובתזרים המזומנים החופשי, הביאה לשיפור משמעותי במדדים מרכזיים אלו במהלך 2016, ואפשרה לנו לשמור על מצבת מזומנים איתנה תוך הפחתה משמעותית של החוב," אמר עירא פלטי, נשיא ומנכ"ל סרגון. "יש לנו צבר הזמנות איתן, בייחוד נוכח ההזמנות הגדולות אותן קיבלנו במהלך הרבעון הראשון מלקוח בהודו.
עם זאת, עיתוי אספקת הרכיבים השונים של הזמנות אלו עלול לגרום לתנודות גבוהות יותר בתוצאות הרבעונים השונים לאורך השנה. לאחר שילוב הזמנות אלו בתוכנית התפעולית הכוללת שלנו, אנו מרגישים כעת בנוח להעלות את יעד הרווח הנקי שלנו לשנת 2017, על בסיס שער חליפין קבוע, בהשוואה לזה עליו דיווחנו בנובמבר 2016".

חלוקת הכנסות גיאוגרפית לרבעון הרביעי של 2016:
אירופה 14%
אפריקה 4%
צפון אמריקה 14%
אמריקה הלטינית 27%
הודו 32%
אסיה-פסיפיק 9%

חלוקת הכנסות גיאוגרפית לשנת 2016:
אירופה 15%
אפריקה 7%
צפון אמריקה 14%
אמריקה הלטינית 27%
הודו 27%
אסיה-פסיפיק 10%

 

דילוג לתוכן