סקר תשקיף התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2018: קצב הגיוס בישראל צפוי לעלות ברבעון הקרוב (יולי-ספטמבר)

·         קצב הגידול המואץ ביותר בגיוס עובדים חדשים, צפוי בעיקר באותם הענפים המתפרנסים מתיירות הקיץ, כדוגמת המסעדנות והמלונאות

·         נרשם צפי לעליה בגיוס עובדים מצדם של המעסיקים בישראל: תשקיף התעסוקה נטו עומד על 13%+ עליה של 2% בהשוואה לרבעון המקביל דאשתקד

·         מתוך המעסיקים שנשאלו בסקר 16% צופים עלייה במצבת כוח האדם, רק3% צופים ירידה ואילו 78% חוזים יציבות

·         המעסיקים בכל ששת האזורים צופים עלייה במספר העובדים במהלך הרבעון השלישי של 2018

·         תוכניות הגיוס האיתנות ביותר לרבעון השלישי דווחו ביפן, קרואטיה, טייוואן, הונגריה וארצות הברית. התחזיות החלשות ביותר דווחו באיטליה, בפנמה ובספרד

·         מיכל דן הראל, מנכ"לית Manpower ישראל: "לשמחתנו אנו למדים על פי סקר זה, כי צפוי גידול משמעותי בקצב גיוס העובדים הצפוי במשק בקיץ זה. 9 מתוך 10 ענפי התעשייה במשק מדווחים על מגמה מבורכת זו ברבעון הצפוי".

 

 

על פי סקר תשקיף התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2018 המעסיקים בישראל מדווחים על תוכניות גיוס חיוביות לחודשים יולי-ספטמבר. 16% מהמעסיקים צופים גידול במצבת כוח האדם, 3% חוזים ירידה ואילו 78% לא צופים שינוי ברמות הגיוס הנוכחיות. תכניות העסקה מתחזקות ב-4 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם ועולות ב-2 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון השלישי של 2017.

 

תחזית התעסוקה לרבעון השלישי  של 2018 – ישראל

 

תשקיף ענפי

 

ברבעון הקרוב, צפוי גידול ברמות האיוש בתשעה מעשרת ענפי התעשייה. המעסיקים בענף הכרייה והמחצבות מדווחים על תוכניות גיוס מעודדות במיוחד, עם תשקיף תעסוקה נטו של +32% וקצב גיוס מואץ צפוי גם בענף המסעדנות והמלונאות, עם תשקיף של +19%. בשאר האזורים צפויה עלייה יציבה במספר העובדים גם בענף הבנייה ובענף השירותים הציבוריים והחברתיים, עם תשקיף של +15% ו-+13%, בהתאמה. עלייה במספר העובדים צפויה גם בענף הייצור, עם תשקיף של +12% ואילו תשקיף של +11% צפוי הן בענף הפיננסים, ביטוח, נדל"ן ושירותים העסקיים והן בענף המסחר הסיטוני והקמעוני. לעומת אלה, המעסיקים בענף החשמל, הגז והמים צופים חוסר ודאות בשוק עבודה, עם תשקיף של -1%.

 

בהשוואה לרבעון השני של 2018, תוכניות הגיוס מתחזקות בשמונה מתוך 10 ענפי התעשייה. עלייה חדה (של 21 נקודות האחוז) נרשמת בענף הכרייה והמחצבות, כמו גם תשקיף המתחזק ב-7 וב-5 נקודות האחוז בענף המסעדנות והמלונאות ובענף השירותים הציבוריים והחברתיים, בהתאמה. לעומת אלה, המעסיקים בענף החשמל, הגז והמים מדווחים על ירידה של 7 נקודות האחוז ואילו התשקיף לענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג נחלש ב-5 נקודות האחוז.

 

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, תחזית הגיוס מתחזקת בחמישה מעשרת ענפי התעשייה, זאת על פי דיווחי המעסיקים. הכרייה והמחצבות חל גידול חד של 24 נקודות האחוז ושיפור ראוי לציון נרשם גם בענף המסעדנות והמלונאות ובענף החקלאות, ציד, יערנות ודיג, עם עלייה של 8 ו-6 נקודות האחוז, בהתאמה. במקביל, נרשמת היחלשות בתוכניות הגיוס בארבעה ענפים, כולל ענף החשמל, הגז והמים, שבו המעסיקים מדווחים על ירידה משמעותית של 11 נקודות האחוז.

 

תשקיף תעסוקה

נטו ,רבעון 3, 2018*
תשקיף תעסוקה נטו, רבעון 2, 2018*
תשקיף תעסוקה נטו ,רבעון 3, 2017*
חקלאות
+10%
+13%
+4%
בנייה
+15%
+14%
+12%
חשמל, גז ומים
-1%
+9%
+10%
פיננסים, ביטוח, נדל"ן ושירותים עסקיים
+11%
+11%
+11%
ייצור
+12%
+12%
+12%
שירותים ציבוריים וקהילתיים
+13%
+8%
+13%
מסעדנות ומלונאות
+19%
+12%
+8%
תחבורה, לוגיסטיקה ותקשורת
+4%
+3%
+6%
מסחר סיטונאי וקמעוני
11%+
8%+
8%+
תוצאות לפי אזורים:

המעסיקים בכל ששת האזורים צופים עלייה במספר העובדים במהלך הרבעון השלישי של 2018. שוקי העבודה החזקים ביותר צפויים בירושלים ובתל אביב כאחת, כשמעסיקים בשני האזורים מדווחים על תשקיף תעסוקה נטו של +15%. עלייה יציבה במצבת כוח האדם צפויה גם במרכז, עם תשקיף של +12%. פעילות העסקה צנועה יותר צפויה בצפון עם תשקיף של +10% כמו גם בחיפה ובדרום שם מעסיקים צופים תשקיפים של +7% ו-+9%, בהתאמה.

 

בהשוואה לרבעון הקודם, מעסיקים במרכז מדווחים על העלייה החזקה ביותר בתשקיף (6 נקודות האחוז), ואילו בחיפה ובתל-אביב התשקיפים משתפרים ב-3 נקודות האחוז. מעסיקים בירושלים ובצפון מדווחים על יציבות יחסית בתחזיות הגיוס ואילו בדרום, התשקיף נותר ללא שינוי.

 

מעסיקים בירושלים ובתל אביב כאחת מדווחים על התחזקות מתונה בתוכניות הגיוס, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם עלייה של 7 ו-6 נקודות האחוז, בהתאמה. לעומת זאת התשקיף יורד ב-3 נקודות האחוז במרכז וב-2 נקודות האחוז בחיפה.

 

 

 

תשקיף תעסוקה

נטו ,רבעון 3, 2018*
תשקיף תעסוקה נטו, רבעון 2, 2018*
תשקיף תעסוקה נטו ,רבעון 3 2017*
ירושלים
+15%
18%+
5%+
מרכז
+12%
6%+
15%+
חיפה
+7%
5%+
9%+
צפון
+10%
9%+
9%+
דרום
+9%
8%+
9%+
תל אביב
+15%
10%+
9%+
* תשקיף התעסוקה הנטו עבר התאמה עונתית.

 

השוואות לפי גודל הארגון

 

המעסיקים המשתתפים משויכים לאחד מארבעה גדלים של ארגונים: עסקים זעירים, המעסיקים פחות מ-10 עובדים; עסקים קטנים, הכוללים 49-10 עובדים; עסקים בינוניים, הכוללים 249-50 עובדים; ועסקים גדולים, עם 250 עובדים ומעלה.

 

ברבעון הקרוב צפויה עלייה במצבת כוח האדם בארגונים מכל ארבע קטגוריות הגודל. תוכניות הגיוס החזקות ביותר דווחו על ידי העסקים הגדולים, עם תשקיף תעסוקה נטו של 20%+. לעומתם, מעסיקים בארגונים בגודל קטן ובינוני מדווחים על תשקיף של +11% ו-+9%, בהתאמה ואילו בארגונים זעירים התשקיף עומד על +6%.

 

בהשוואה לרבעון השני של 2018, המעסיקים הגדולים מדווחים על שיפור קל של 3 נקודות האחוז. לעומתם, המעסיקים בארגונים בגודל בינוני מדווחים על תוכניות גיוס יציבות יחסית ואילו בארגונים הקטנים והזעירים אין שינוי בתשקיף.

 

המעסיקים הקטנים מדווחים על שיפור של 5 נקודות האחוז בתשקיף בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת לעומת המעסיקים הגדולים, המדווחים על ירידה של 2 נקודות האחוז. יציבות יחסית נרשמת בתוכניות הגיוס הן של ארגונים זעירים והן של ארגונים בגודל בינוני.

 

 

תשקיף תעסוקה

נטו ,רבעון 3, 2018*
תשקיף תעסוקה נטו, רבעון 2, 2018*
תשקיף תעסוקה נטו ,רבעון 3, 2017*
עסקים זעירים (פחות מ-10 עובדים)
+6%
7%+
2%+
עסקים קטנים (10–49 עובדים)
+11%
11%+
10%+
עסקים בינוניים (50–249 עובדים)
+9%
8%+
9%+
עסקים גדולים (מעל 250 עובדים)
+20%
17%+
22%+
* תשקיף התעסוקה הנטו עבר התאמה עונתית.

 

תחזית תעסוקה כלל-עולמית:

 

ManpowerGroup ראיינה קרוב ל-60,000 מעסיקים ב-44 מדינות וטריטוריות כדי לגבש תחזית של הפעילות הצפויה* בשוק העבודה ברבעון השלישי של 2018. כל המשיבים נשאלו שאלה אחת זהה: "מהם השינויים שאת/ה צופה בהיקף הכולל של התעסוקה באזורך בשלושת החודשים הקרובים (עד סוף ספטמבר 2018) בהשוואה לרבעון הנוכחי?"

 

תוצאות הרבעון השלישי מלמדות שלמרות חוסר הוודאות במצב הגיאו-פוליטי, רמת הביטחון של מעסיקים בעולם לא נפגמה. בכל המדינות והטריטוריות צפוי גידול כזה או אחר במספר המועסקים, למעט באיטליה, שם נרשם תשקיף שלילי זה הרבעון השני ברציפות. רוב ברור מקרב המעסיקים שהשתתפו בסקר ציינו כי ישאפו ליציבות או להגדלה של כוח העבודה ורק חלק מזערי מתכנן צמצום במצבת כוח האדם. דוגמאות לאופטימיות ראויה לציון נרשמות בפינלנד, שם דווח התשקיף החזק ביותר מאז החל הסקר במדינה זו לפני שש שנים ובסין, שם מדווחים המעסיקים על תוכניות הגיוס האופטימיות ביותר בשלוש השנים האחרונות. לעומת אלה, בפנמה נרשמת התחזית החלשה ביותר שדווחה מאז החל שם הסקר ב-2010. גם בניו-זילנד נרשמת התחזית הכי פחות אופטימית מאז 2009.

 

בהשוואה לתוצאות של הרבעון הקודם, התחזיות משתפרות ב-19 מדינות וטריטוריות, נחלשות ב-18 ונותרות ללא שינוי בשבע. דפוס חיובי יותר נחשף בהשוואה לתחזיות של הרבעון המקביל בשנה שעברה: תוכניות הגיוס משתפרות ב-24 מדינות, יורדות ב-12 בלבד ונותרות ללא שינוי בשבע.** במבט כלל-עולמי, תוכניות הגיוס האיתנות ביותר לרבעון השלישי דווחו ביפן, קרואטיה, טייוואן, הונגריה וארצות הברית. התחזיות החלשות ביותר דווחו באיטליה, בפנמה ובספרד.

 

מעסיקים ב-25 מתוך 26 המדינות באזור אירופה, המזה"ת ואפריקה (EMEA) צופים גידול במצבת כוח האדם. בהשוואה לרבעון הקודם, תוכניות הגיוס משתפרות ב-12 מדינות, נחלשות ב-10 ונותרות ללא שינוי בארבע. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, התשקיף משתפר ב-13 מדינות, נחלש בשש ונותר ללא שינוי בשש. לקראת הרבעון השלישי, המעסיקים בקרואטיה מדווחים על תוכניות הגיוס החזקות ביותר באזור ולמעשה על תוכניות הגיוס החזקות ביותר ברחבי העולם – כולל ביפן. בקרב המעסיקים באיטליה נרשם התשקיף החלש ביותר באזור וכפי שצוין לעיל, זוהי אף המדינה היחידה בקרב 44 המדינות והטריטוריות שהשתתפו בסקר המדווחת על תוכניות גיוס שליליות.

 

בכל שמונה המדינות והטריטוריות של אזור אסיה-פסיפיק צפויה בשלושת החודשים הקרובים מגמת קליטה של עובדים. תשקיפי תעסוקה נטו משתפרים בחמש מדינות וטריטוריות בהשוואה לרבעון הקודם; ירידה נרשמת בשתי מדינות ואילו במדינה אחת אין שינוי. לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קצב הגיוס צפוי להשתפר בשש מדינות וטריטוריות, לעומת ירידה בקצב שצפויה במדינה באחת ויציבות במדינה אחת. ביפן ובטייוואן, המעסיקים מדווחים על התחזיות האופטימיות ביותר במבט אזורי, לעומת התחזיות החלשות ביותר הנרשמות בניו-זילנד ובאוסטרליה.

 

תשקיף חיובי דווח גם ב-10 המדינות המשתתפות בסקר ביבשת אמריקה. עם זאת, בהשוואה לרבעון של אפריל-יוני, רמת הביטחון של המעסיקים בגיוס עובדים מתחזקת בשתי מדינות בלבד, יורדת בשש ונותרת ללא שינוי בשתיים. בהשוואה לשנה שעברה, נרשם שיפור בתשקיף בחמש מדינות וטריטוריות, אך בחמש הנותרות נרשמת היחלשות. המעסיקים בארצות הברית מדווחים, זה הרבעון השלישי הרביעי ברציפות, על תוכניות הגיוס החזקות ביותר באזורי יבשת אמריקה. לעומתם, מעסיקים בפנמה ובברזיל מדווחים על תוכניות הגיוס החלשות ביותר.

אודות סקר תשקיף התעסוקה של ManpowerGroup

 

סקר תשקיף התעסוקה של ManpowerGroup נערך מדי רבעון במטרה לאמוד את כוונות המעסיקים להגדיל או לצמצם את מצבת כוח האדם שלהם ברבעון הבא. סקר תוכניות הגיוס המקיף של ManpowerGroup מתקיים זה למעלה מ-50 שנה. הוא מדווח על תחזיות מעסיקים ונחשב לאחד מהסקרים המהימנים בעולם בנושא פעילות התעסוקה. הצלחת סקר תשקיף התעסוקה של Manpower תלויה בגורמים שונים:

ייחודיות: אין מתחרים לסקר זה בגודל, בהיקף, במשך קיומו ובתחום ההתמקדות שלו.

מבט קדימה: סקר תשקיף התעסוקה של ManpowerGroup הוא סקר התעסוקה המתקדם והמקיף ביותר בעולם, ובמסגרתו נשאלים המעסיקים המשתתפים על צפי ההעסקה שלהם ברבעון הבא. סקרים ומחקרים אחרים נוטים להתמקד בנתוני עבר ולדווח על אירועי העבר.

היעדר תלות: הסקר מתקיים בקרב מדגם מייצג מהמעסיקים מכל המדינות והטריטוריות המשתתפות. משתתפי הסקר אינם נלקחים ממאגר הלקוחות של ManpowerGroup.

ביסוס הנתונים: הסקר מסתמך על ראיונות עם כמעט 60 אלף מעסיקים בענף הציבורי והפרטי ב-44 מדינות וטריטוריות, במטרה למדוד את מגמות התעסוקה הצפויות בכל רבעון. המדגם מאפשר ניתוח של ענפים או אזורים ספציפיים במטרה להגיע למידע מפורט יותר.

התמקדות: כבר למעלה מ-55 שנים שהסקר שלנו מבוסס כולו על שאלה אחת בלבד:

 

לקראת הרבעון השלישי של שנת 2018, נשאלו כל המעסיקים המשתתפים בסקר העולמי נשאלים שאלה זהה: "מהם השינויים שאת/ה צופה בהיקף הכולל של התעסוקה באזורך בשלושת החודשים הקרובים (עד סוף ספטמבר 2018) בהשוואה לרבעון הנוכחי?"

דילוג לתוכן