סקר של IBM: מחצית המנכ"לים מתכננים להשתמש במחשוב קוגניטיבי עד 2019

73% מהמנכ"לים שהשתתפו בסקר מעריכים כי מחשוב קוגניטיבי
ימלא תפקיד מרכזי בעתיד הגופים בראשם הם עומדים

מחשוב קוגניטיבי מציג פוטנציאל רחב במיוחד לשיפור תהליכים עסקיים: 73% מהמנכ"לים שהשתתפו בסקר בינ"ל של IBM מעריכים כי הטכנולוגיה החדשה הזאת עתידה למלא תפקיד מרכזי בארגון בראשו הם עומדים. כל משתתפי הסקר צופים כי פרוייקטים בתחום המחשוב הקוגניטיבי יניבו החזר של 15% בשנה על ההשקעה.

דו"ח חדש של מכון IBM לערך עסקי (IBV), תחת הכותרת "מאיצים המצאה מחדש של חברות: איך לבנות ארגון קוגניטיבי", קובע כי בעוד ההשקעה בתחום המחשוב הקוגניטיבי צפויה להניב יתרונות תחרותיים משמעותיים, מציגים המנהלים שהשתתפו בסקר סדרי עדיפויות ביישום הטכנולוגיה, המתמקדים בתחומים עסקיים מוגדרים, לרבות טכנולוגיות מידע, מכירות, אבטחת מידע וחדשנות. המחקר מבוסס על סקר שהקיף 6,000 מנהלים במגוון תחומי משק ותעשייה, וכלל ניתוח נוסף הנשען על ראיונות עם מובילים בכל תפקיד עסקי, שנועדו לקבוע את סדרי העדיפות הארגוניים ביישום ובאימוץ כלי מחשוב קוגניטיבי.

מחשוב קוגניטיבי הוא דור חדש של מערכות מידע המסוגלות להבין, לנמק, ללמוד ולתקשר עם בני אדם בשפה טבעית. לעומת כלים אנליטיים מסורתיים, המספקים תובנות מבוססות נתונים – יודעות מערכות קוגניטיביות להפוך את התובנות הללו בקלות רבה יותר להמלצות שעל בסיסן ניתן לפעול. דו"ח חדש של חברת הייעוץ ומחקר השווקים IDC צופה כי ההוצאה העולמית על פלטפורמות קוגניטיביות תזנק מ- 3 מיליארד דולר ב- 2016 ליותר מ- 31 מיליארד ב- 2019. הדו"ח הנוכחי של IBM מגלה כי מחצית המנכ"לים של חברות בשוק העולמי מתכננים לאמץ כלי מחשוב קוגניטיבי עד 2019. הדו"ח מציג שורת תובנות אודות האופן שבו מתכוונים מנהלים לקבוע את סדרי העדיפויות בהשקעה בתחום המחשוב הקוגניטיבי, ומצביע על שלושה תחומים מרכזיים:

מערך טכנולוגיות המידע יעשה שימוש בכלים קוגניטיביים על מנת לתמוך בתהליכי תכנון, פיתוח ובדיקות מהירים יותר ויעילים יותר, שיאפשרו יעילות וגמישות גבוהה והאצת התכנון של פתרונות חדשים.

תחום המכירות ימנף את הכלים האלה על מנת לייעל שירותים ותהליכי קשר עם לקוחות, להרחיב את יכולות ניהול העסקים מול כל לקוח, לשפר מכירות צולבות ומשלימות, ולייעל את ניהול הזדמנויות המכירה – הכל באמצעות הבנה עשירה יותר של ההקשר בו מתנהל המגע עם הלקוח.

אבטחת מידע בעזרת כלים קוגניטיביים תאפשר אבחון מהיר יותר ואמין יותר של ניסיונות הונאה או פעילויות אחרות הנשענות על הבנת כמויות גדולות של מידע מובנה ובלתי מובנה. באמצעות האצת זיהוי האיומים וצמצום הזמן הנדרש להתמודדות עימם, ניתן לחסוך אלפי שעות עבודה של מומחים – ולשחרר את כוח האדם הזה להתמקדות בייזום פעילות עסקית קריטית.

לדברי מזי גלאור, סמנכ"ל השיווק של IBM ישראל: " IBM מקדמת בעולם את מהפכת המחשוב הקוגניטיבי למעלה מ-5 שנים. מאז, התפתחה הטכנולוגיה עתירת ביצועים ומשלבת יחד גישות חדשניות מעולמות הבינה המלאכותית, הביג דאטה, שפת מחשב טבעית ולמידת מכונה. בכל העולם הולכת וגוברת מגמת השימוש במחשוב קוגניטיבי ולאחרונה מגמה זו צוברת תאוצה גם בישראל. אנו פועלים במלוא המרץ יחד עם לקוחותינו כדי לקדם את המהפכה אל השטח ולהעמיק את הטמעתה במגוון תחומים ותעשיות".

הדו"ח ממליץ על שורת צעדים אותם נכון לנקוט, על מנת להאיץ את קצב החדשנות בעזרת כלים קוניגיטיביים.

לחזות את העתיד: להתוות אסטרטגיה דיגיטלית ל- 18-24 החודשים הבאים, תוך אימוץ כלים קוגניטיביים במסגרת מספר מוגבל של מיזמים ארגוניים. אסטרטגיה כזאת תסלול דרך להשקעות קטנות וניסיוניות במסגרת יעדים מוגדרים ובלוחות זמנים קבועים מראש. יש להגדיר מקרי מבחן ארגוניים, יעדים ומטרות – וליישם מודל פעילות ממוקד ומערכות שליטה התומכים באסטרטגיה המוגדרת.

להגדיר ולעדכן רעיונות ומודלים: לספק התנסות ולהכשיר את הארגון בתובנות אודות האופן שבו משתמשים ביכולות קוגניטיביות – דוגמת השימוש בעיבוד שפה טבעית ולמידת מכונה לניתוח כמויות גדולות של נתונים ולהפקת תובנות. ליצור מאגרים משותפים של שימושים ויישומים ולהגדיר סטנדרטים ושיקולי ארכיטקטורת מערכות התפורים לצורכי הארגון. ככל שהאסטרטגיה מתקדמת, יש להעריך את הצרכים בשוק ובקרב המשתמשים, להגדיר את חוויית השימוש העתידית בתהליכים מקצה לקצה, ואת היכולות אותן מסוגלים כלים קוגניטיביים לספק במסגרת הזאת.

להתחיל במודל חממה ולהתרחב לקנה מידה גדול: בתהליך המעבר משלב התכנון לביצוע, מומלץ ליישם כלים קוגיניטיביים במסגרת תחומים מוגדרים, להתנסות ולבנות במהירות אבות טיפוס הפותרים בעיות או אתגרים עסקיים במסגרת הניתנת למדידה ולכימות. בהמשך, ולאורך זמן, יש לנטר את היקף המימוש של ערך עסקי חדש, ולבצע התאמות על פי הצורך.

דילוג לתוכן