סימנטק מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת הכספים 2010

סימנטק פרסמה את תוצאות הרבעון השני של שנת הכספים 2010 שלה, שהסתיים ב- 2 באוקטובר 2009. ההכנסות GAAP ברבעון השני היו 1.47 מיליארד דולר. ההכנסות Non-GAAP היו 1.48 מיליארד דולר, ירידה של 3 אחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ירידה של 2 אחוזים אחרי התאמת מטבעות).
 
"הביצועים מול העדיפויות המרכזיות שלנו בסביבה המצמצמת הוצאות, אפשרו לנו להשיג תוצאות סולידיות", אמר אנריקה סאלם, נשיא ומנכ"ל סימנטק; "במיוחד היינו מרוצים מעוצמתנו במגזר הצרכני-ביתי, ומהתקדמות ראשונית באבטחת SMB. אנו מעודדים מסימנים של ייצוב בשווקים אותם אנו משרתים, ומשוכנעים שנמשיך לראות שיפור הדרגתי במהלך הרבעונים הבאים".
 
"סיפקנו תוצאות סולידיות בכל אחד מהמדדים הפיננסיים העיקריים שלנו, ויצירת תזרים המזומנים שלנו מבליטה את עוצמת המודל העסקי שלנו", אמר ג'יימס ביר, סגן נשיא בכיר
וה- CFO של סימנטק. "המיקוד המתמשך שלנו בניהול הוצאות בא לידי ביטוי ברווחים טובים מהצפוי".
 
תוצאות GAAP
הרווח התפעולי GAAP ברבעון השני של שנת הכספים 2010 היה 17.4 אחוז, בהשוואה ל- 14.3 אחוז באותו רבעון בשנה שעברה.
הרווח הנקי  GAAP הגיע ברבעון זה ל- 150 מיליון דולר, בהשוואה ל- 126 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד.
הרווח המדולל למניה GAAP היה 0.18 דולר, לעומת 0.15 דולר למניה ברבעון השני של שנת הכספים 2009 – גידול של 20 אחוז בהשוואה של רבען מול רבעון.
ההכנסות הדחויות נכון ל- 2 באוקטובר 2009 הסתכמו ב- 2.91 מיליארד דולר, לעומת 2.71 מיליארד דולר ב- 3 באוקטובר 2008 – גידול של 7 אחוזים בהשוואת רבעון מול רבעון.
תזרים המזומנים מפעילויות תפעוליות ברבעון השני של שנת הכספים 2010 היה 226 מיליון דולר. סימנטק סיימה את הרבעון עם מזומנים, שווה ערך למזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של 2.33 מיליארד דולר.
 
תוצאות Non-GAAP
הרווח התפעולי Non-GAAP ברבעון השני של שנת הכספים 2010 היה 29.2 אחוז, ללא שינוי בהשוואה שנתית.
הרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת הכספים ב- 294 מיליון דולר.
רווח מדולל למניה  Non-GAAP היה 0.36 דולר, בהשוואה ל- 0.37 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות דחויותNon-GAAP  הסתכמו ב- 2 באוקטובר 2009 ב- 2.91 מיליארד דולר, לעומת 2.71 מיליארד דולר ב- 3 באוקטובר 2008 – גידול של 7 אחוזים שנה מול שנה.
אחרי התאמת מטבעות, גדלו ההכנסות הדחויות  Non-GAAP ב- 4 אחוזים בהשוואה שנתית.
 
במהלך הרבעון השני של שנת הכספים 2010 ביצעה סימנטק רכישה חוזרת של 7.9 מיליון מניות תמורת 120 מיליון דולר, במחיר ממוצע של 15.22 דולר למניה.
 
לרבעון השלישי שנת הכספים 2010 שיסתיים ב- 1 בינואר 2010, צופה סימנטק הכנסות GAAP בין 1.484 ל- 1.514 מיליארד דולר. ההכנסותNon-GAAP  הצפויות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2010 מוערכות בין 1.48 ל- 1.515 מיליארד דולר.
ההכנסות הדחויות GAAP צפויות להיות בטווח של 2.998-3.048 מיליארד דולר, וההכנסות הדחויות Non-GAAP צפויות להיות בטווח של 3.0-3.050 מיליארד דולר.
הרווח למניה GAAP צפוי להיות ברבעון השלישי של שנת הכספים בין 0.23 דולר ל- 0.24 דולר למניה, ואילו הרווח למניה Non-GAAP צפוי להיות בין 0.36 דולר ל- 0.37 דולר למניה.

דילוג לתוכן