סימנטק מדווחת על הכנסות שיא ברבעון הרביעי

סימנטק (Symantec) דווחה את תוצאת הרבעון הרביעי לשנת הכספים 2013 שהסתיימה ב- 29 במרץ 2013.
ההכנסות GAAP לרבעון הרביעי היו 1.748 מיליארד דולר, גידול של 4% בהשוואה שנתית ו-5% אחרי התאמת מטבעות"בשנה של שינויי הנהגה משמעותיים ופיתוח של אסטרטגיה חדשה לחברה, הצוות נשאר ממוקד בהרצת העסק לאספקת תוצאות טובות יותר מהמצופה", אמר סטיב בנט, נשיא ומנכ"ל סימנטק. "המיקוד שלנו בשינוי תפעולי ומיצוב מחדש של העסק בשנת הכספים 2014, יניחו את היסוד לקידום ביצועים טובים יותר בטווח הארוך. מעולם לא הייתי אופטימי יותר באשר להזדמנות שלפנינו כדי ליצור הבדל עבור עובדינו, לקוחותינו ובעלי המניות".
 
"השגנו תוצאות טובות יותר מהצפוי ברבעון שהסתיים במרץ, שקודמו על ידי גידול דו ספרתי בעסקי הגיבוי שלנו וחוזק נמשך במניעת אובדן נתונים ומוצרי אבטחת מידע אחרים שלנו", אמר ג'יימס ביר, סגן נשיא בכיר וה-CFO של סימנטק. "לשנת הכספים 2013 יצרנו שיא הכנסות והכנסות דחויות, הרחבנו את שולי הרווח התפעוליGAAPNON-שלנו ב-60 נקודות בסיס אחרי התאמת מטבעות וסיפקנו רווחNON-GAAP דו-ספרתי עם גידול המבוסס על הצלחת עסקי הגיבוי ואבטחת המידע שלנו".
 
תוצאות  GAAPעבור הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2013:
·         הרווח התפעולי GAAP היה 14.4% בהשוואה ל-11.4% באותו רבעון בשנה שעברה.
·         רווח נקי GAAP היה 188 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 559 מיליון דולר באותה תקופה בשנה שעברה.
·         רווח GAAP מדולל למניה היה 0.26 דולר לעומת 0.76 דולר ברבעון המקביל אשתקד.
·         הכנסות דחויות עמדו ב-29 למרץ 2013 על 4.017 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.973 מיליארד דולר ב- 30 במרץ 2012, גידול של 1% בהשוואה שנתית ו-3% אחרי התאמת מטבעות.
·         תזרים המזומנים מפעילויות היה 612 מיליון דולר בהשוואה ל-687 מיליון דולר באותה תקופה אשתקד.
 
תוצאות GAAP לשנת הכספים 2013:
·         רווח תפעולי GAAP היה 16.3% לעומת 16% בשנת הכספים 2012.
·         רווח נקי GAAP לשנת הכספים 2013 היה 765 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.172 מיליארד דולרבשנת הכספים 2012.
·         רווח GAAP מדולל למניה לשנה היה 1.08 דולר לעומת 1.57 דולר בשנת הכספים 2012.
·         תזרים המזומנים מפעילויות היה 1.593 מיליארד דולר בהשוואה ל-1.901 מיליארד דולר בשנת הכספים 2012, הוצאות הוניות הסתכמו ב- 336 מיליון דולר, מה שהביא לתזרים מזומנים חודשי של 1.26 מיליארד דולר לשנת הכספים.תזרים מזומנים חודשי?
 
תוצאותNON-GAAP לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2013
·        רווח תפעולי NON-GAAP היה 23.9% לעומת 22.2% באותה תקופה אשתקד.
·        רווח נקי NON-GAAP היה 314 מיליון דולר, בהשוואה ל-283 מיליון דולר בשנה שעברה, גידול של 11% ברבעון מול רבעון.
·        רווח NON-GAAP מדולל למניה היה 0.44 דולר לעומת 0.38 דולר באותו רבעון אשתקד, גידול של 14% בהשוואה שנתית.
 
תוצאות NON-GAAPלשנת הכספים 2013:
·        רווח תפעולי NON-GAAPהיה 25.7% בהשוואה ל- 25.2% בשנת הכספים 2012.
·        רווח נקי  NON-GAAP לשנה היה 1.258 מיליארד דולר, בהשוואה עם 1.201 מיליארד דולר בשנת הכספים 2012, גידול של 5%.
·        רווח מדוללNON-GAAP למניה היה 1.77 דולר לעומת 1.61 דולר בשנה הקודמת, גידול של 10%.
 
עקרי נתונים עסקיים וגאוגרפיים ברבעון הרביעי:
·        המגזר הצרכני היווה 30% מכלל ההכנסות וגדל ב-1% בהשוואה שנתית (3% אחרי התאמת מטבעות).
·        מגזר האבטחה וה- Compliance היווה 30% מכלל ההכנסות וגדל ב- 2% בהשוואה שנתית (4% אחרי התאמת מטבעות).
·        מגזר אחסון וניהול השרתים היווה 36% מכלל ההכנסות וגדל ב- 7% שנה מול שנה.
·        השירותים היוו 4% מכלל ההכנסות וגדלו ב- 9% בהשוואה שנתית (10% אחרי התאמת מטבעות).
·        ההכנסות הבינלאומיות מחוץ לאמריקה היוו 51% מכלל ההכנסות וגדלו ב- 2% בהשוואה שנתית (4% אחרי התאמת הטבעות).
·        אזור אירופה, מזה"ת ואפריקה (מה שמכונה EMEA) היווה 28% מכלל ההכנסות וגדל ב- 6% בהשוואה שנתית (5% אחרי התאמת מטבעות).
·        ההכנסות בדרום מזרח אסיה /יפן היוו 18% מכלל ההכנסות וירדו ב- 4% בהשוואה שנתית (גידול של 1% אחרי התאמת מטבעות).
·        אמריקה, כולל ארה"ב, אמריקה הלטינית וקנדה, היוותה 54% מכלל ההכנסות עם גידול של 6% בהשוואה שנתית.
 
סימנטק סיימה את הרבעון ואת שנת הכספים עם מזומנים, שווה ערך מזומנים והשקעות לטווח קצר של 4.75 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 3.21 מיליארד דולר בשנת הכספים 2012 (גידול של 48%).
 
במהלך הרבעון ביצעה סימנטק רכש חוזר של 7 מיליון מניות ב- 125 מיליון דולר. במהלך שנת הכספים 2013 הודיעה החברה על רכש חוזר של 49 מיליון מניות תמורת 826 מיליון דולר. בסוף הרבעון הרביעי נשארו לסימנטק 1.2 מיליארד דולר עבור רכישות עתידיות במסגרת תכניות רכש המניות המאושרות שלה על ידי מועצת המנהלים.
 
מועצת המנהלים של סימנטק הכריזה על דיבידנד רבעוני מזומן של 0.15 דולר למניה, שישולם ב- 27 ביוני 2013 לכל בעלי המניות נכון ל-19 ביוני 2013.

דילוג לתוכן