סומוטו צופה עלייה של 9% בהכנסות הרבעון השני 2016 על רקע עלייה בהכנסות מוידאו

סומוטו מדווחת על המשך צמיחה וגידול משמעותי ברווחיות לצד גיוון בהכנסות גם ברבעון השני של 2016:
הערכות החברה ביחס לתוצאות מקדמיות עבור הרבעון השני של 2016 צופות הכנסות רבעוניות של לפחות 10.7 מיליון דולר ו – EBITDA ברבעון שהסתכמה בלפחות 4.3 מיליון דולר (כ- 40% מהמחזור)

קצבי ההכנסות וה- EBITDA של הרבעון השני של 2016, גבוהים משמעותית מקצבי ההכנסות וה- EBITDA של שלושת הרבעונים האחרונים ומשל הרבעון המקביל של 2015, וממחישים את המשך הצמיחה תוך גידול משמעותי בפעילות הפרסום בווידאו של החברה אשר להערכת הנהלת החברה היוו למעלה מ- 35% מהכנסות החברה ברבעון

דילוג לתוכן