סומוטו צופה עלייה של 70% ברווח התפעולי לרבעון הראשון 2019: "מייצרים תזרים משמעותי"

סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות חזקות לרבעון ראשון 2019 עם המשך עלייה ברווח התפעולי על בסיס EBITDA

אתמול הודיעה החברה על רכישתה על ידי חברה של צביקה בארינבוים עבור תמורה של עד 50 מיליון דולר

 

סומוטו צופה כי ברבעון הראשון, ה-EBITDA יסתכם ב3.5-4.0 מיליון דולר, לעומת 2.2 מיליון דולר ברבעון הראשון 2018. שיעור ממוצע טווח תחזית ה- EBITDA היווה כ-32% מההכנסות, שיפור משמעותי בהשוואה לרבעון הראשון 2018. ההכנסות צפויות להסתכם בכ- 11.5-12.0 מיליון דולר. לחברה קופת מזומנים ושווי מזומנים לרבות מזומנים מוגבלים בסך של כ- 18.6 מיליון דולר ויתרת מזומנים נטו של כ- 14.5 מיליון דולר

 

סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון הראשון של 2019. להערכת הנהלת החברה, סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2019 צפויות להסתכם בטווח שבין 11.5-12.0 מיליון דולר. עוד מצפה החברה ל- EBITDA בטווח שבין 3.5-4.0 מיליון דולר ברבעון זה.

 

תחזית ממוצע טווח ההכנסות לרבעון הראשון 2019 הינה בהיקף דומה בהשוואה להכנסות ברבעון הראשון של 2018. תחזית ממוצע טווח ה- EBITDA ברבעון הראשון 2019 משקפת עלייה של כ- 70% בהשוואה ל- EBITDA של הרבעון הראשון 2018. החברה מציגה עליה בשיעור הרווחיות – ממוצע טווח ה- EBITDA לרבעון הראשון של 2019 מהווה שיעור של כ- 32% מממוצע טווח ההכנסות, גידול משמעותי בהשוואה לשיעור EBITDA של כ- 19% ברבעון הראשון של 2018.

 

אסף יצחיאק, מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של סומוטו: "התוצאות המקדמיות משקפות גידול ב- EBITDA ושיפור ברווחיות ביחס לרבעון המקביל אשתקד. אנו מצפים ברבעון זה ל- EBITDA גבוהה משמעותית מה- EBITDA של הרבעון המקביל בשנת 2018 תוך ששיעור ה- EBITDA עולה אף הוא ומשקף רווחיות גבוהה. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי אשר מאפשר לה לממש מדיניות חלוקת דיבידנד נדיבה מחד והמשך השקעה בטכנולוגיה ובחדשנות מאידך, ואשר מניחה את התשתית להמשך הצמיחה של סומוטו."

 

יתרת קופת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים לתום הרבעון עמדה על כ- 18.6 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 14.5 מיליון דולר, בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ- 12.7 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול ביתרת המזומנים נטו כאמור, הוא על אף חלוקת דיבידנד בסך של כ- 3.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי חיובי מפעילות שוטפת.

דילוג לתוכן