סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות לרבעון שלישי 2018 עם עלייה של 24% ברווח התפעולי לפני הפחתות ושל 6% בהכנסות

 

 

ההכנסות ברבעון השלישי של 2018 צפויות להסתכם בטווח שבין 14.0-14.5 מיליון דולר, וה-EBITDA צפוי להסתכם בטווח של 3.7-4.0 מיליון דולר. החברה הרחיבה את מדיניות הדיבידנד שלה כך שמתחילת שנת 2018 חילקה כ- 26.5 מיליון שקל בתשואת דיבידנד של כ-18.54%. אסף יצחיאק, מנכ"ל סומוטו: "בהסתכלות קדימה, לאור נזילות גבוהה ותזרים חיובי אנו ממשיכים לבחון רכישת פעילויות סינרגטיות בתחומים משיקים לליבת הפעילות"

 

סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון השלישי של שנת 2018, לפיהן, סך ההכנסות ברבעון השלישי של 2018 צפויות להסתכם בטווח שבין 14.0-14.5 מיליון דולר. עוד מצפה החברה ל- EBITDA בטווח שבין 3.7-4.0 מיליון דולר ברבעון זה. ממוצע טווח ה-EBITDA מהווה 27% מממוצע טווח ההכנסות, לעומת שיעור EBITDA של 23% ברבעון השני של שנה זו, וביחס לשיעור של 18% ברבעון הראשון של שנה זו.

 

תחזית ממוצע הטווח משקפת עלייה של 24% ב- EBITDAועליה של 6.3% בהכנסות החברה בהשוואה לרבעון השני של שנת 2018 וכן עלייה של 75% ב- EBITDAועליה של 20.7% בהכנסות החברה לעומת הרבעון הראשון 2018. העלייה ב- EBITDA נובעת משיפור בתוצאות מגזר הפצת האפליקציות וכן משיפור מתמשך ברווחיות בתחום הפרסום בוידאו. ברבעון זה נשאה החברה בהוצאות של 1.9 מיליון דולר בגין הוצאות מכירה ושיווק בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן.

 

תחום הפרסום בוידיאו ממשיך להציג שיפור ברווחיות. במסגרת פעילות זו החברה ממשיכה להשקיע ולפתח את תחום הפעילות החדש Connected TV, שלהערכתה יכול להוות מנוע צמיחה חשוב עקב מעבר גובר לשימוש בטלויזיות דיגיטליות חכמות והתפתחות של תחום הפרסום על גבי פלטפורמות אודיו. ברבעון זה המשיכה החברה במימוש תוכנית ההתייעלות בתחום הוידאו, אשר הניבה חזרה לריווחיות ברבעון השני והמשך צמיחה בריווחיות ברבעון השלישי.

 

יתרת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים לתום הרבעון עמדה על כ- 16.1 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 10.8 מיליון דולר, גידול של כ- 1.5 מיליון דולר בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ- 9.3 מיליון דולר נכון ליום 30 ביוני 2018. הגידול ביתרת המזומנים נטו כאמור, הוא על אף חלוקת דיבידנד ברבעון בסך של כ- 2.6 מיליון דולר. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי חיובי מפעילות שוטפת.

 

החברה אימצה מדיניות דיבידנד המרחיבה באופן משמעותי את מדיניותה הקודמת באופן שתשאף לחלק דיבידנד בגובה 50% מהרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA).

 

אסף יצחיאק, מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של סומוטו: "התוצאות המקדמיות משקפות רבעון שלישי ברציפות של צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות, מגמה הנובעת גם מצמיחה נמשכת בתחום הפצת האפליקציות וגם מצמיחה מתחום הפרסום בוידאו. כמו כן, אנו מצפים ל-EBITDA גבוה משמעותית מזה שהיה ברבעון המקביל 2017 ומאלה של שני הרבעונים הראשונים ב-2018. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי אשר מאפשר לנו לממש מדיניות חלוקת דיבידנד נדיבה מחד והמשך השקעה בטכנולוגיה ובחדשנות מאידך, אשר מניחה את התשתית להמשך הצמיחה של סומוטו. בהסתכלות קדימה, לאור נזילות גבוהה, תזרים חיובי ואסטרטגית הצמיחה של החברה, בנוסף לחלוקת דיבידנדים כפי שעשינו בעבר, אנחנו ממשיכים לבחון רכישת פעילויות סינרגטיות בתחומים משיקים לליבת הפעילות."

 

סומוטו היא חברה תוכנה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, העוסקת בשיווק באינטרנט, פירסום בווידאו, ובשיווק, הפצה, פיתוח והתקנה חכמה אוטומטית של אפליקציות ממפרסמים שונים, פתרונות מוניטיזציה ופתרונות מעקב ודיווח לתעשיית התקנת האפליקציות למחשבים אישיים ולמכשירי סלולר. זאת באמצעות טכנולוגיות מתקדמות אותן פיתחה החברה. בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של סומוטו ובמטרה להעמיק את פעילות החברה בסביבת Mac, רכשה החברה בשנת 2014 את חברת ג'ניו כחברה בת בבעלות מלאה. ג'ניו עוסקת בפיתוח טכנולוגיות מוניטיזציה ופרסום  מותאם משתמש באינטרנט לסביבת ה- Mac, ומוצר הדגל שלה הוא דף בית חכם, זוכה פרסי חדשנות, המבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית מוגנת פטנטים לצורך התאמת התוכן להעדפות המשתמש. החברה מייצרת הכנסות משאילתות חיפוש של המשתמשים בדף הבית החכם, ומפרסום ושיווק בדף זה. במאי 2014 רכשה סומוטו את חברת טאבאטו כחברה בבעלות מלאה. טאבאטו פועלת בתחום המובייל ורכישתה היתה חלק מאסטרטגיית החברה לחדור לתחום ולהרחיב את בסיס השותפים העסקיים. בינואר 2016 רכשה סומוטו את חברת טרסר טיוד כחברה בבעלות מלאה. טרסר מציעה למפרסמים ובעלי תוכן במובייל ובדסקטופ פתרונות מוניטיזציה מבוססי פרסום בוידאו, ישירות מול ספקי שטחי פרסום באינטרנט או באמצעות חברות צד שלישי. רכישת טרסר מהווה מנוע צמיחה חשוב עבור סומוטו בשנים הקרובות והיא חלק מחזונה להשגת דריסת רגל והעמקת הפעילות בתחום הפרסום בוידאו ובמובייל, אותו זיהתה כסינרגטי, אטרקטיבי, ובעל קצב צמיחה מהיר. בספטמבר 2016 רכשה החברה את Meme Video שהינה חברה טכנולוגית העוסקת אף בתחום הפרסום בווידאו ובמובייל.

 

 

 

דילוג לתוכן