סומוטו מודיעה על שינויים בהנהלה ובדירקטוריון

בן גירון, מנכ"ל החברה, הודיע לדירקטוריון כי יסיים את תפקידו;
גירון ימשיך לכהן כיועץ לחברה ודירקטור
אסף יצחיאק, סמנכ"ל הכספים, ימונה לממלא מקום מנכ"ל במקביל לתפקידיו
יעקב טננבוים, בעל עניין בחברה וממייסדי ג'יניו שנרכשה על ידי החברה, יחזור לכהן כדירקטור בחברה

תל אביב, 19 בדצמבר 2017 – סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בווידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מתכבדת להודיע כי מר בן גירון, ממייסדי החברה, אשר מכהן כמנכ"ל ודירקטור, הודיע לדירקטוריון על סיום תפקידו כמנכ"ל. מר גירון ימשיך לכהן כדירקטור ויפעל כיועץ לחברה בתחום איתור הזדמנויות השקעה וטכנולוגיות חדשות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישות. מר אסף יצחיאק, המכהן כסמנכ"ל כספים בחברה, ימונה לממנה מקום מנכ"ל החברה, במקביל לתפקידו הנוכחי.
כמו כן הודיעה החברה כי מר יעקב טננבוים, בעל עניין בחברה וממייסדי ג'יניו שנרכשה על ידי החברה, יצטרף לדירקטוריון החברה ויהיה פעיל בהיבטי מיזוגים ורכישות, ויסייע להנהלת החברה בפעילותה השוטפת.
שוקי אברמוביץ, יו"ר הדירקטוריון: "אני רוצה להודות לבן, שהיה ממקימי סומוטו בשנת 2009 והצעיד אותה בשנים האחרונות עם עלייה מתמשכת בפעילות, כמו גם ביצוע תהליכי רכישת חברות וגיוון מקורות ההכנסה של החברה. אנו מודים לבן על פעילותו הרבה ומשוכנעים שכבעל מניות מהותי ודירקטור ימשיך לתרום לחברה לרבות בעיצוב חזון החברה. בהזדמנות זו אני רוצה לאחל הצלחה רבה לאסי, סמנכ"ל הכספים שלקח על עצמו להוביל את החברה ומונה לממלא מקום המנכ"ל. כמו כן אנו שמחים להודיע כי יענקלה טננבוים, ממייסדי ג'יניו שנרכשה על ידי סומוטו בשנת 2014 חוזר לכהן כדירקטור ואנו בטוחים כי ניסיונו הרב בניהול ועיצוב האסטרטגיה של מגוון חברות בדגש על תהליכי מיזוגים ורכישות יעמוד לרשות החברה."
בן גירון, מנכ"ל החברה: "לאחר 8 שנים החלטתי לסיים את תפקידי כמנכ"ל ולהתמקד בתחום המיזוגים והרכישות ואיתור טכנולוגיות חדשות לחברה, זאת על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה שאפיינה את סומוטו בשנים האחרונות. אני מאמין כי שינוי זה יסייע לחברה ויתרום למשקיעיה, ואני סמוך ובטוח שהנהלת החברה בהנהלת אסי יצחיאק תצליח להביא את סומוטו כבר ב- 2018 להגדלת היקפי הפעילות ורווחיות החברה. אני מודה למשקיעים, לדירקטוריון ולעובדי סומוטו."
שוקי אברמוביץ סיכם כי "החברה שוקדת בימים אלו על תוכנית עבודה לשנת 2018, שתכלול בין השאר הנגשת נכסיה האסטרטגים לשוק, הכרזת מוצרים חדשים בטכנולוגיות מתקדמות ועדכניות, שיביאו למיצוי את ההשקעות במחקר ופיתוח שנעשו ב- 2017, במיוחד בתחום הוידיאו. אנו מאמינים כי יתרת המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים, הנכונה להיום, והמסתכמת לכ- 17.6 מיליון דולר, והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) המסתכמים בכ- 12.2 מיליון דולר, רווחיות תפעולית של כ- 20% ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת כמותו לא היה לחברה בעבר מניחים את התשתית לשנה רווחית וטובה ב-2018, זאת תוך פיתוח טכנולוגיות חדשות לצד פעילות מיזוגים ורכישות."

דילוג לתוכן