סומוטו מדווחת על תוצאות חזקות לרבעון הראשון של 2016 ומציגה המשך צמיחה

ההכנסות הסתכמו בסך של 9.8 מיליון דולר, צמיחה של 45% בהשוואה לרבעון רביעי 2015
הרווח התפעולי לפני הפחתות הסתכם בכ- 3.5 מיליון דולר, צמיחה של 65% בהשוואה לרבעון רביעי 2015
רווח נקי של 1.5 מיליון דולר, צמיחה של 168% בהשוואה לרבעון רביעי 2015
תזרים מזומנים רבעוני מפעילות שוטפת בסך 2.7 מיליון דולר
איתנות פיננסית: קופת מזומנים בסוף הרבעון בסך של כ- 13.5 מיליון דולר

רמת החייל, 15 במאי, 2016, סומוטו לימיטד (ת"א: סמטו), חברת תוכנה גלובאלית המתמחה בשיווק באינטרנט, העוסקת בפרסום בווידאו ובפרסום במובייל וכן באספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות, מדווחת על התוצאות הכספיות עבור הרבעון הראשון של 2016. תוצאות הרבעון משקפות המשך צמיחה מהירה בהכנסות ביחס לרבעון רביעי של 2015.
דגשים פיננסים לרבעון הראשון של 2016:
• הכנסות בסך 9.8 מיליון דולר, עלייה של 45% בהשוואה לרבעון רביעי 2015.
רווח תפעולי לפני הפחתות, בסך 3.5 מיליון דולר, עלייה של 65% בהשוואה לרבעון רביעי 2015.
• רווח תפעולי בסך 2.3 מיליון דולר, עלייה של 130% בהשוואה לרבעון רביעי 2015.
• רווח נקי בסך 1.5 מיליון דולר, עלייה של 168% בהשוואה לרבעון רביעי 2015.
• תזרים מזומנים שוטף בסך של 2.7 מיליון דולר.
• נכון למועד הדוח, יתרת המזומנים עמדה על סך של 13.5 מיליון דולר.
• החברה חילקה דיבידנד בסך 0.5 מיליון דולר, לאחר מועד הדוח ובכוונתה לחלק דיבידנד נוסף בסכום דומה בהמשך השנה – סכום הדיבידנדים מגלם תשואה של 2.8%, על פי שווי השוק הנוכחי.

בן גירון, מנכ"ל סומוטו: "אנו גאים בתוצאות הרבעון הראשון של 2016, הגבוהות מהתוצאות המקדמיות. התוצאות משקפות מימוש האסטרטגיה של החברה לגיוון מקורות ההכנסה תוך שאנו מדווחים לראשונה על תחום הוידיאו כמגזר נפרד, 21% מההכנסות, אשר מהווה עבורנו מנוע צמיחה משמעותי. לצד שימור הצמיחה בפעילות הקיימת, אנו פועלים להשלמת רכישות נוספות בתחומי הוידיאו והמובייל מתוך מטרה שתחומים אלו יהוו 50% מהכנסות החברה ויתרמו באופן מיידי לשורת הרווח ולתזרים המזומנים.
בהסתכלות קדימה, בכוונתנו להמשיך ולצמוח הן בהכנסות והן בריווחיות, תוך גיוון מקורות ההכנסה של החברה על מנת ליצר ערך גבוה יותר לבעלי המניות של החברה."

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2016 הסתכמו בסך 9.8 מיליון דולר, עלייה של 45% ביחס לרבעון רביעי של 2015 ובדומה לרבעון ראשון בשנת 2015.
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2016 הסתכם בסך כ- 2.3 מיליון דולר, עלייה של 130% בהשוואה ל- 1.0 מיליון דולר ברבעון רביעי של 2015, ועלייה של 2% בהשוואה ל- 2.3 מיליון דולר ברבעון הראשון בשנת 2015. שיעור הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2016 עמד על 23.4% בהשוואה לשיעור של 14.7% ושל 22.9% ברבעון הרביעי של 2015 והרבעון הראשון של 2015, בהתאמה.
הרווח התפעולי, לפני הפחתות, ברבעון הראשון של 2016 הסתכם בסך 3.5 מיליון דולר, עלייה של 65% בהשוואה ל- 2.1 מיליון דולר ברבעון רביעי של 2015, ועלייה של 3.5% בהשוואה ל- 3.4 מיליון דולר ברבעון הראשון בשנת 2015. שיעור הרווח התפעולי, לפני הפחתות, ברבעון הראשון של 2016 עמד על 35.5% בהשוואה לשיעור של 31.3% ושל 34.3% ברבעון הרביעי של 2015 והרבעון הראשון של 2015, בהתאמה.
הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2016 הסתכם בסך כ- 1.5 מיליון דולר, עלייה של 168% בהשוואה ל- 0.6 מיליון דולר ברבעון רביעי של 2015, ועלייה של 3% בהשוואה ל- 1.5 מיליון דולר ברבעון הראשון בשנת 2015. שיעור הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2016 עמד על 15.6% בהשוואה לשיעור של 8.4% ושל 15.1% ברבעון הרביעי של 2015 והרבעון הראשון של 2015, בהתאמה.
החברה דיווחה על תזרים מזומנים רבעוני מפעילות שוטפת בסך 2.7 מיליון דולר
לחברה קופת מזומנים בסך 13.5 מיליון דולר, כולל מזומן מוגבל בסך 1.3 מיליון דולר.
החברה הכריזה על דיבידנד של 0.5 מיליון דולר ששולם לבעלי המניות של החברה באפריל 2016. החברה מתכננת חלוקת דיבידנד נוספת בסך 0.5 מיליון דולר בהמשך השנה.
נכון למועד הדוח, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הינו 27.1 מיליון דולר.

 

דילוג לתוכן