סומוטו מדווחת על עלייה של 49% בהכנסות הרבעון הראשון 2017

סומוטו (ת"א: סמטו) מדווחת על עלייה של 49% בהכנסות הרבעון הראשון 2017 ל-14.5 מיליון דולר
תחום הוידאו הציג הכנסות רבעוניות של כ-9.1 מיליון דולר, עלייה של 333% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. לאחר תקופת הדוח, במהלך חודש מאי, חולק דיבידנד בסך של 2.5 מיליון שקל

"הצמיחה נובעת ממימוש אסטרטגיית מיזוגים ורכישות שהחברה ביצעה בשנה האחרונה, בעיקר בתחום הוידיאו, ומקידום פעילות הליבה והשקעות בטכנולוגיה ומחקר ופיתוח – המבטיחים גם את הצמיחה האורגנית שלנו. מאחר והרבעון הראשון של השנה, מבחינת עונתיות בתחום הפרסום בווידאו, הוא הרבעון החלש ביותר בשנה, אנו צופים שיפור מתמשך בתוצאות ברבעונים הבאים. אנו חוזרים על תחזיתנו לצמיחה אורגנית בשנת 2017, המשקפות הכנסות של 70 מיליון דולר לפחות ו- EBITDA של 17.5 מיליון דולר לפחות, כמו גם על התחזית לקצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר כולל רכישות עוד בשנת 2017", אמר בן גירון, מנכ"ל סומוטו

חברת סומוטו – העוסקת בשיווק באינטרנט, פרסום בווידאו ובמובייל, ובאספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות בסביבת PC Win, PC Mac, Mobile Android ו-Mobile iOS, מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2017. הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו בסך של כ- 14.5 מיליון דולר, צמיחה של 49% בהשוואה לכ- 9.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתחום הפרסום בווידיאו מציגה סומוטו הכנסות רבעוניות של כ- 9.1 מיליון דולר, צמיחה של 333%, בהשוואה ל- 2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הנהלת החברה סבורה כי פעילות הפרסום בווידיאו תמשיך להציג קצבי צמיחה גבוהים.

הרווח תפעולי לפני הפחתות (EBITDA) ברבעון הראשון של 2017 הסתכם בכ-3.2 מיליון דולר בהשוואה לכ-3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDAהושפע מהשקעות שביצעה סומוטו בתחום הפצת האפליקציות והעמקת פעילות המו"פ בתחום הפרסום בווידיאו כחלק מהבטחת הצמיחה האורגנית של החברה וחיזוק יכולותיה בתחום הפרסום בווידאו. השקעות אלו נושאות פרי ולהערכת הנהלת החברה יבואו לידי ביטוי כבר החל מהרבעון השני ובמהלך שנת 2017. שיעור הרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA) עמד על 22% בהשוואה לשיעור של 36% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2017 הסתכם בכ- 640 אלף דולר בהשוואה לכ-1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הנקי עמד על 4.3% בהשוואה לשיעור של 15.6% ברבעון המקביל אשתקד.

החברה דיווחה על תזרים מזומנים שוטף ברבעון הראשון של 2017 בסך של כ-5.3 מיליון דולר. נכון למועד הדוח, יתרת המזומנים של החברה נכון לסוף חודש מרץ עמדה על כ- 12.6 מיליון דולר, בהשוואה ליתרת מזומנים של כ- 5.6 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2016. לאחר תקופת הדוח, במהלך חודש מאי, חולק דיבידנד בסך של 2.5 מיליון שקל והחברה החליטה כי סך הדיבידנדים בגין שנת 2017, לרבות החלוקה בחודש מאי 2017 לא תעלה על 4.5 מיליון דולר.

סומוטו מאשררת את תחזיתה לצמיחה אורגנית בשנת 2017 ללא רכישות, עם הכנסות של 70 מיליון דולר לפחות ו-EBITDA של 17.5 מיליון דולר לפחות. כמו כן חוזרת החברה על תחזיתה לקצב הכנסות של 100 מיליון דולר כולל רכישות עוד בשנת 2017.

 

דילוג לתוכן