סומוטו הישראלית מדווחת על זינוק של 500% ברווח השנתי ל-3.5 מיליון דולר ב-2015

סומוטו מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2015:
מגמת הצמיחה ברבעון הרביעי נמשכת גם לתוך שנת 2016
בחודשים ינואר-פברואר 2016 מעריכה החברה את ההכנסות המצרפיות בלפחות 5.5 מיליון דולר ואת הרווח התפעולי, לפני הפחתות בלפחות 1.8 מיליון דולר
בתחילת 2016 רכשה סומוטו את טרסר טיוד, המחזקת את הפעילות בתחום המובייל והוידיאו, תחומים המהווים מנועי צמיחה משמעותיים עבור סומוטו

רמת החייל, 9 למרץ, 2015, סומוטו לימיטד (ת"א: סמטו), העוסקת באספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות בסביבת PC Win, PC Mac, Mobile Android, ו-Mobile iOS, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון רביעי ולשנת 2015 כולה – מגמת הצמיחה ברבעון הרביעי של שנת 2015, נמשכת גם לתוך 2016. על פי תוצאות מקדמיות, שאינן מבוקרות ואינן סקורות, להערכת החברה בחודשים ינואר- פברואר 2016 יעמדו הכנסותיה המצרפיות על לפחות 5.5 מיליון דולר והרווח תפעולי, לפני הפחתות על לפחות 1.8 מיליון דולר. בחודש מרץ 2016, בקשר לאמור ולאור הנזילות העודפת של החברה הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד של 0.5 מיליון דולר.
דגשים פיננסים לרבעון הרביעי 2015
• הכנסות בסך 6.7 מיליון דולר, עלייה של 8% בהשוואה לרבעון שלישי 2015.
• רווח תפעולי בסך כ – 1 מיליון דולר, עלייה של 26% בהשוואה לרבעון שלישי 2015.
• רווח תפעולי לפני הפחתות, בסך 2.1 מיליון דולר, עלייה של 10.8% בהשוואה לרבעון שלישי 2015.
• רווח נקי בסך כ – 600 אלף דולר, עלייה של 1,400% בהשוואה לרבעון שלישי 2015.
• תזרים מזומנים שוטף בסך של 2.3 מיליון דולר.

דגשים פיננסים לשנת 2015
• הכנסות שנתיות בסך 29.6 מיליון דולר, קיטון של 7% בהשוואה לשנת 2014.
• רווח תפעולי בסך 4.9 מיליון דולר, עלייה של 38% בהשוואה לשנת 2014.
• רווח תפעולי לפני הפחתות בסף 9.4 מיליון דולר, עלייה של 85% בהשוואה לשנת 2014.
• רווח נקי בסך 3.5 מיליון דולר, עלייה של כ – 408% בהשוואה לשנת 2014.
• תזרים מזומנים שוטף שנתי בסך של 7.4 מיליון דולר.
• נכון למועד הדוח, יתרת המזומנים עמדה על סך של 11.7 מיליון דולר. לתום חודש פברואר 2016 עמדה יתרת המזומנים על סך 11.9 מיליון דולר, וזאת לאחר תשלום בגין רכישת טרסר טיוד.
• החברה הכריזה על דיבידנד בסך 0.5 מיליון דולר ובכוונתה לחלק דיבידנד נוסף של 0.5 מיליון דולר בהמשך השנה – סכום הדיבידנדים מגלם תשואה של 4.5%, על פי שווי השוק הנוכחי.

החברה הכריזה על דיבידנד של 0.5 מיליון דולר שישולם לבעלי המניות של החברה. היום הקובע הינו 27.3.2016 ויום התשלום הינו 5.4.2016. החברה מתכננת חלוקת דיבידנד נוספת בסך 0.5 מיליון דולר בהמשך השנה.
נכון למועד הדוח, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הינו 26 מיליון דולר.

דילוג לתוכן