מנכ"ל החברה, דן זייצ'יק (קרדיט: ענבל מרמרי)

סאטקום מערכות מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי

 

 

הכנסות החברה גדלו בכ- 15% והגיעו לשיא רבעוני בסך של כ- 12.3 מיליון דולר

 

 

צמיחה בשני מגזרי הפעילות

 

לחברה צבר חוזים בהיקף של כ-45.5 מיליון דולר עד 2020

 

 

 

דן זיצ'ק, מנכ"ל החברה:

"סאטקום מערכות ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה המואצת, ומעריכה כי מיזם התקשורת בקונגו, בו רכשנו 100% מהזכויות, צפוי יהיה לייצר לחברה תוספת רווח נקי של כ-2 מיליון דולר בשנה. בנוסף, אנו מזהים הזדמנויות עסקיות באפריקה ככל שטכנולוגיית תקשורת הלוויין הופכת תחליף משתלם ואמין יותר ביחס לסיבים קרקעיים. כך לדוגמה, בפעילותנו באמצעות מיזם O3B הגדלנו בהתמדה את התמורה הכוללת לחודש בגין השירותים המסופקים ללקוח וזו עשויה לגדול פי יותר מ-7 עד סוף 2019 לתמורה כוללת של קרוב למיליון דולר בחודש. לצד הגידול בהיקף רכישת הקיבולת מצד לקוחות אנו פועלים להמשך הורדה משמעותית של עלות המקטעים ונמצאים במשאים ומתנים עם ספקים, באופן שיאפשר לשפר את הרווחיות"

 

 

סאטקום מערכות, העוסקת במתן שירותי תקשורת, באמצעות תשתית לוויין ותשתיות נוספות, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי של 2018:

 

§         הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו לסך של כ- 12.3 מיליון דולר, גידול של כ- 15%, לעומת 10.7 מיליון דולר ברבעון המקביל.

ההכנסות מתחום שירותי תקשורת הנתונים היוו כ-86% מהכנסות החברה בתקופה, גידול של כ-16% לעומת הכנסות המגזר בתקופה המקבילה. הגידול נובע בעיקר מעסקאות חדשות ומרכישת מלוא הזכויות במיזם תקשורת בקונגו.

ההכנסות מתחום התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ-14% מהכנסות החברה בתקופה, גידול  של כ-22% לעומת הכנסות המגזר ברבעון המקביל. הגידול נובע בעיקר מעסקאות ציוד.

לחברה צבר חוזים בהיקף של כ- 45.5 מיליון דולר עד לשנת 2020.

§         הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם בכ-2.6 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. השמירה על רמת הרווח הגולמי על רקע הגידול בפעילות הושפעה מקיטון בעלויות שירותי הסיב ולוויין כתוצאה מעדכון הסכמי שירותים עם ספקים שונים.

§         ה- EBITDAברבעון השלישי של 2018 הסתכם לסך של כ- 1.1 מיליון דולר , לעומת כ- 1.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות הפעילות כוללות הוצאות פחת והפחתות בסל של כ- 1.1 מיליון דולר ברבעון בגין עודפי עלות שנוצרו בעקבות הרכישה בקונגו, בנטרול סכום זה, הרווח הנקי לרבעון היה עומד על סך של כ- 400 אלף דולר.

§         ההון העצמי ליום 30.9.2018 הסתכם לסך של כ- 16.6 מיליון דולר. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מרכישת הפעילות בקונגו.

 

סאטקום מערכות מחזיקה בכ-5.9% ממניות WIOCC, חברה מובילה ואיכותית בתחום תשתית הסיבים באפריקה, המציגה תוצאות יציבות מידי שנה תוך אספקת תזרים יציב לבעלי מניותיה. מתוקף אחזקתה של החברה במניות WIOCC, במהלך התקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2018 הכריזה WIOCC על חלוקת דיבידנד, חלקה של החברה הינו סך של כ- 333 אלף דולר. כמו כן, במהלך התקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2018 קיבלה החברה זיכוי בסך של 404 אלף דולר.

דילוג לתוכן