סאטקום מערכות מודיעה על התקשרות בהסכם עם לקוח באפריקה

סאטקום מערכות הודיעה היום כי חברת בת בבעלותה המלאה, גילת סאטקום בע"מ התקשרה בהסכם עם חברת תקשורת סלולרית במדינת קניה, לפיו תספק החברה ללקוח קיבולת על גבי הסיב האופטי התת ימי "EASSY" בו מחזיקה החברה בזכויות שימוש במסגרת השקעתה בתאגיד "WIOCC".

העסקה הנה לתקופה בת 36 חודשים החל מחודש יוני 2017. ההכנסה הכוללת מהעסקה עומדת על כ- 90,000 דולר לחודש למשך תקופה של 36 חודשים (סך הכנסות כולל של כ- 3,240,000 דולר).

ההסכם אינו כולל זכות ביטול למעט במקרים של הפרה.

במקביל, התחייבה החברה לרכוש מהלקוח על פני תקופת העסקה, כמפורט לעיל, שירותי תשתית על גבי הכבל היבשתי שבבעלות הלקוח המחבר בין המדינות אוגנדה וקניה, לשם אספקת שירותים ללקוחות החברה, בהיקף חודשי של כ- 45,000 דולר.

דילוג לתוכן