סאטקום מערכות מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של 2018

סאטקום מערכות, העוסקת במתן שירותי תקשורת, באמצעות תשתית לוויין ותשתיות נוספות, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון הראשון של 2018.

 

דן זיצ'ק, מנכ"ל החברה: "סאטקום מערכות מצליחה להגדיל באופן עקבי את הכנסותיה ולמנף את יתרונה הטכנולוגי ואת ההסכמים והקשרים האסטרטגיים שיצרה. לאחר שבמהלך 2017 ביצענו שתי עסקאות משמעותיות בהיקף הכנסות כולל של קרוב ל-40 מיליון דולר, אנו ממשיכים לפעול להגדלת היקף קיבולת הלוויינים ושירותי התקשורת שאנו מספקים, דוגמת הצלחותינו בהרחבת ההסכם עם Vodacom ועם לקוח באמצעות מיזם O3B.  הרחבות אלו, כמו גם נוספות, עשויות להתבטא בהכנסה נוספת של מאות אלפי דולרים בחודש ויחזקו את תזרים המזומנים של החברה.

 

"ההשקעה שלנו בתאגיד WIOCC מוכיחה עצמה כאחזקה איכותית בתחום תשתית הסיבים באפריקה ומציגה תוצאות יציבות מדי שנה ותזרים יציב לבעלי המניות. החל מהשנה גדל שיעור הדיבידנד שמחלק התאגיד לבעלי המניות ל-60% מהרווח. בנוסף, בסוף 2017 חתמנו עם WIOCC על הסכם חדש לחכירת קיבולת נוספת של מקטעי סיב בעלות מקטעים נמוכה יותר.

 

"במקביל, סאטקום מערכות מתמקדת, בין היתר, גם בבחינה של רכישת פעילות או תיק לקוחות לצורך הגדלת היקפי הפעילות של החברה ושיפור ה-EBITDA. נמשיך לפעול להמשך חיזוק מנועי ומקורות הצמיחה, תוך יצירת מיזמים חדשים כדוגמת פעילות O3B והגדלת היקף רכישת הקיבולת מצד לקוחותינו, זאת תוך חיזוק מבנה העלויות וההוצאות ומתוך חתירה ליעדי רווחיות".

דילוג לתוכן