דן זייצ'ק מנכ"ל החברה

סאטקום השלימה בהצלחה גם את המכרז הציבורי וגייסה סך כולל של כ- 44.5 מיליון ש"ח אג"ח סדרה ב' ואופציות סדרה 2

דן זייצ'ק מנכ"ל החברה אמר היום: "אני מבקש להודות לציבור המשקיעים על האמון הגדול וההשתתפות הרחבה בהנפקת אג"ח ב' ואופציות סדרה 2, הצלחת הגיוס מהווה אבן דרך משמעותית במימוש אסטרטגיית הצמיחה של סאטקום מערכות".

סאטקום מערכות השלימה ביום ה' את המכרז הציבורי להנפקת אג" ח סדרה ב' ואופציות סדרה 2. את ההנפקה הובילו וליו בייס חיתום.

אגרות החוב וכתבי האופציה הוצעו לציבור בדרך של מכרז ציבורי על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה הינו 1,400 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ב' יחד עם 200 כתבי אופציה סדרה 2 כאשר מחיר היחידה המינימאלי הינו 1,387 ש"ח ליחידה.

במכרז הציבורי הגיעו ביקושים בהיקף של 9.5 מיליון ש"ח והחברה החליטה להיענות ל – 8.75 מיליון ש"ח במחיר סגירה של 1,386 ש"ח, הקצאה של 70%.

אג"ח סדרה ב' הינו אג"ח סטרייט, במח"מ של כ – 3.25 שנים, שקלי – לא צמוד, הנושא ריבית שנתית של 5.5%, בעל ריבית חצי שנתית במרץ וספטמבר.

כתבי אופציה למניות (סדרה 2), הינן במחיר מימוש של 200 אגורות ובזמן לפקיעה של 4 שנים.

דילוג לתוכן