נובה מדווחת על תוצאות שיא ברבעון השני של שנת 2017

ההכנסות עלו ב-58% לעומת התקופה המקבילה ב-2016, והרווח הנקי הסתכם ב-15.2 מיליון דולר, או 53 סנט למניה, לעומת 4.7 מיליון דולר ברבעון השני בשנה שעברה. (התוצאות חצו את ממוצע צפי השוק עבור הרבעון השני 2017, שעמד על הכנסות של 54.5 מיליון דולר ורווח במונחי Non-GAAP של 41 סנט למניה. לפי נתוני יאהו פייננס)

"ביצועי השיא שלנו ברבעון השני נובעים מביקוש מתמשך לכל קווי המוצרים שלנו, כולל פתרונות למדידת ממדים קריטיים ופתרונות למדידת חומרים, בכל פלחי השוק אותם אנו משרתים. ההכנסות והרווחיות שלנו ברבעון השני חצו את טווח התחזיות שלנו והתבססו על מגוון רחב יותר של לקוחות הכולל חמישה לקוחות שכל אחד מהם היווה 10% או יותר מההכנסות ממוצרים. התוצאות משקפות התקדמות לקראת שנה נוספת של צמיחה משמעותית, כאשר עתודות המזומנים של החברה מספקות לנו את המשאבים הנחוצים להרחבת מיצובנו בשוק", אמר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה

נובה מכשירי מדידה (ת"א: נובה; נאסד"ק:NVMI ) ספקית ישראלית מובילה של פתרונות מדידה לבקרת תהליכים מתקדמת בתעשיית המוליכים למחצה בעלת פעילות גלובלית, דיווחה היום על תוצאות הרבעון השני של 2017, שהסתיים ב-30 ביוני 2017.

הכנסות החברה עבור הרבעון השני של 2017 הסתכמו ב-56.1 מיליון דולר, עלייה של 3% בהשוואה להכנסות הרבעון הראשון של 2017, ועלייה של 58% בהשוואה להכנסות הרבעון השני של 2016.

הרווח הנקי במונחי Non-GAAP שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישה, התאמות נטו של נכסי מס נדחים והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הסתכם ל-15.2 מיליון דולר, או 53 סנט למניה בדילול מלא. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 14.1 מיליון דולר, או 50 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2017, ובהשוואה לרווח נקי של 4.7 מיליון דולר, או 17 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2016.

נכון ל-30 ביוני 2017 היו בקופת החברה מזומנים בהיקף של 135.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-91.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2016.

איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה: "אנחנו ממשיכים להציג ביצועים עודפים ומחזקים את מיצובנו התחרותי באמצעות סל פתרונות מטרולוגיה חדשני וייחודי עבור שוק יעד צומח. ביצועי השיא שלנו ברבעון השני נובעים מביקוש מתמשך לכל קווי המוצרים שלנו, כולל פתרונות למדידת ממדים קריטיים ופתרונות למדידת חומרים, בכל פלחי השוק אותם אנו משרתים. ההכנסות והרווחיות שלנו ברבעון השני חצו את טווח התחזיות שלנו והתבססו על מגוון רחב יותר של לקוחות הכולל חמישה לקוחות שכל אחד מהם היווה 10% או יותר מההכנסות ממוצרים."הצגנו צמיחה משמעותית בהכנסות וברווחיות במחצית הראשונה של 2017, צמיחה המביאה לידי ביטוי את המודל העסקי היעיל שלנו, המאפשר לנו להמשיך להשקיע בדור המוצרים הבא ולהשיג את יעדינו האסטרטגיים. תוצאות הרבעון השני משקפות התקדמות לקראת שנה נוספת של צמיחה משמעותית, כאשר עתודות המזומנים של החברה מספקות לנו את המשאבים הנחוצים להרחבת מיצובנו בשוק."

ההנהלה סיפקה תחזית עבור הרבעון השלישי של 2017 עם הכנסות בטווח של 51-56 מיליון דולר, ורווחNon-GAAP בטווח של 33-43 סנט למניה בדילול מלא.

דילוג לתוכן