נובה מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי 2015

תמהיל הכנסות משופר מוביל לרווח נקי הגבוה מתחזית החברה

רחובות, 28 באוקטובר 2015 – נובה מכשירי מדידה (ת"א: נובה; נאסד"ק:(NVMI , ספקית מובילה של פתרונות מדידה לבקרת תהליכים מתקדמת בתעשיית המוליכים למחצה, דיווחה היום על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2015. החברה השלימה את רכישת ריוורה ב-2 באפריל 2015 ובהתאם לכך תוצאותיה לרבעון השלישי כוללות את תרומת פעילות ריוורה, ללא תרומה דומה בתקופות הקודמות לתאריך הרכישה.
נקודות עיקריות לרבעון
• ההכנסות הסתכמו ב-40.4 מיליון דולר, בתוך טווח תחזית החברה לרבעון, עלייה של 48% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ובדומה לרבעון השני של 2015.
• הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.3 מיליון דולר, או 23 סנט למניה בדילול מלא, ומעל לתחזית החברה לרבעון, עלייה של 64% בהשוואה לרבעון המקביל ועלייה של 17% בהשוואה לרבעון השני 2015.
• תמהיל הכנסות מאוזן, אשר כלל גידול בהכנסות שירות ותוכנה, תרם להגדלת שיעורי הרווח הגולמי והרווח הנקי.
• חלק ההכנסות מתחום ה- Foundryגדל באופן ניכר, כולל מספר זכיות לאספקת פתרונות מטרולוגים במספר דורות טכנולוגיים.
• רכישת ריוורה ממשיכה להגדיל את שוק היעד של נובה ומוסיפה לגיוון בתמהיל הלקוחות.

 

הערות ההנהלה
"זה היה רבעון חזק נוסף עבור נובה, עם הכנסות בהתאם לציפיותינו ורווחיות שעקפה את התחזיות המוקדמות שלנו לרבעון", אמר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה. "תוצאות הרבעון משקפות תמהיל הכנסות מגוון, כולל רמות הכנסה גבוהות ממכירות תוכנה ושירות, אשר תרמו לשיפור בשולי הרווח הגולמי והרווח הנקי. במהלך הרבעון המשכנו לחזק את מיצובינו בתחום ה-Foundry עם מספר זכיות לאספקת פתרונות המטרולוגיה המתקדמים שלנו לאתרי הייצור המתקדמים ביותר. בעקבות תוצאות אלו אנו צופים להציג ב-2015 שנה שלישית ברציפות של הכנסות שיא עבור החברה, תוצאה המחזקת את התוכנית האסטרטגית שלנו להמשך צמיחה רווחית. הישג זה נובע מהוצאה לפועל מיטבית של תוכניתנו לחיזוק המיצוב של נובה בשוק בו היא פועלת תוך גיוון בסיס הלקוחות ותמהיל המוצרים."
"במהלך 2015 בנינו פלטפורמה יציבה, המבוססת על בסיס לקוחות רחב יותר והיצע מוצרים ייחודי, אשר ימשיכו להניע את תוכניות הצמיחה הרווחית ארוכת הטווח שלנו, תוך כדי התמודדות עם מחזורי העסקים המשתנים של התעשייה", המשיך אופנהיים.

תוצאות הרבעון השלישי 2015
ההכנסות ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-40.4 מיליון דולר, בדומה לרבעון השני של 2015, ועלייה של 48% בהשוואה לרבעון השלישי 2014.
שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2015 היה 56%, בהשוואה ל-47% ברבעון השני של 2015, ול-54% ברבעון השלישי של 2014.
ההוצאות התפעוליות ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-17.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-18.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2015, ול-11.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014.
על בסיס כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), דיווחה החברה על רווח נקי של 5.4 מיליון דולר, או 20 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2015. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 2.2 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2015. החברה דיווחה על רווח נקי של 3.3 מיליון דולר, או 12 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2014.
על בסיס Non-GAAP, ללא עלויות הקשורות להפחתת נכסים בלתי מוחשיים, התאמות בגין נכסי מס נדחים, הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות והוצאות הקשורות לרכישה, דיווחה החברה על רווח נקי של 6.3 מיליון דולר או 23 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2015. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 5.4 מיליון דולר, או 20 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2015, ולרווח נקי של 3.9 מיליון דולר, או 14 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2014.

תחזית לרבעון הרביעי 2015
ההנהלה סיפקה תחזית עבור הרבעון הרביעי, אשר יסתיים ב- 31 בדצמבר, 2015.
על פי ההערכות הנוכחיות, צופה ההנהלה:
• הכנסות בטווח שבין 37 ל-41 מיליון דולר.
• רווח למניה בדילול מלא במונחי Non-GAAP בטווח שבין 11 סנט ל-20 סנט.
• רווח למניה בדילול מלא במונחי GAAP בטווח של 8 סנט ל-17 סנט.

דילוג לתוכן