נובה מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ועל תוצאות שיא לשנת 2018

"נובה דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון הרביעי, עם הכנסות שהסתכמו בטווח הגבוה של תחזיותינו ורווחיות שעוקפת את טווח התחזית. ביצועינו החזקים ברבעון זה מהווים סיכום מצוין לשנת שיא מכירות שישית ברציפות ומדגישים את עוצמת היצע המוצרים של החברה, את בסיס הלקוחות המגוון ואת יכולות הביצוע שלנו", אמר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה. "בהמשך לתוצאותינו בשנת 2018, אנו מתכוונים להמשיך במימוש התוכניות האסטרטגיות ארוכות הטווח שלנו, תוך הרחבת היצע הפתרונות הטכנולוגיים וחיזוק מיצובנו בשוק בתחומי ה-Memory וה-Logic."

 

נובה (ת"א: נובה; נאסד"ק: (NVMI דיווחה היום על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2018 , שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2018. ההנהלה סיפקה תחזית לרבעון הראשון 2019, שיסתיים ב-31 במרץ 2019. על בסיס ההערכות הנוכחיות, ההנהלה צופה: הכנסות בטווח של 52-58 מיליון דולר, רווח למניה בדילול מלא על בסיס GAAP בטווח של 15-26 סנט, רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 24-34 סנט.

 

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמו ב-63.1 מיליון דולר, ירידה של 1%, בהשוואה לרבעון השלישי של 2018 ועלייה של 10% בהשוואה לרבעון הרביעי בשנת 2017.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2018 עמד על 57%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 59% ברבעון השלישי של 2018, ובהשוואה לשיעור רווח גולמי של 56% ברבעון הרביעי של 2017.

ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמו ב-20.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-21.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018 ובהשוואה ל-19.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-15.2 מיליון דולר, או 53 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של שנת 2018. זאת בהשוואה לרווח נקי של 13.3 מיליון דולר, או 46 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של 2018, ובהשוואה לרווח נקי של 8.2 מיליון דולר, או 29 סנט למניה, ברבעון הרביעי של 2018.

על בסיס Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, פריטי מס מיוחדים והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-16.9 מיליון דולר, או 59 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של שנת 2018. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 15.1 מיליון דולר, או 52 סנט למניה בדילול מלא,  ברבעון השלישי של 2018, ובהשוואה לרווח נקי של 13 מיליון דולר, או 45 סנט למניה ברבעון הרביעי של שנת 2017.

 

ההכנסות לשנת 2018 הסתכמו ב-251.1 מיליון דולר, עלייה של 13.1% בהשוואה להכנסות של 222.0 מיליון דולר בשנת 2017.

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2018 הסתכם ב-58%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 59% בשנת 2017.

ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-84.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-73.4 מיליון דולר בשנת 2017.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-54.4 מיליון דולר, או 1.89 דולר למניה בדילול מלא, בשנת 2018. זאת בהשוואה לרווח נקי של 46.5 מיליון דולר, או 1.63 דולר למניה בדילול מלא, בשנת 2017.

על בסיס Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, פריטי מס מיוחדים והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-60.8 מיליון דולר, או 2.11 דולר למניה בדילול מלא, בשנת 2018. זאת, בהשוואה ל-55.4 מיליון דולר, או 1.94 דולר למניה בדילול מלא, בשנת 2017.

קופת המזומנים של החברה בסוף שנת 2018 עמדה על 177.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-149.8 מיליון דולר בסוף 2017.

המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב יתחדש עם פתיחת המסחר בבורסת הנאסד"ק.

דילוג לתוכן