נובה: המלצת קניה מסטיפל, העלאת מחיר יעד ל- 28 דולר למניה

עיקרי ההמלצה:
• נובה ממוצבת היטב להציג ביצועי יתר על פני התעשייה בשנים הקרובות. אנו מאמינים כי מיצובה של נובה יסייע לה ליהנות מההשקעות החזקות בציוד לתעשיית המוליכים למחצה, גם בתחום ה- Foundry וגם בתחום ה- 3D-NAND בשנת 2018. כמו כן, המודל התפעולי של נובה מאפשר לה להשאיר רווח גדול יותר מהצמיחה בהכנסות, בשורה התחתונה.
• בשנת 2018, אנו מאמינים כי החברה תהנה פעם נוספת מהשקעות חזקות בתחום ה- Foundry, במיוחד בטכנולוגיות 10/7 ננומטר. אנו מאמינים כי החברה חשופה היטב לפלח שוק זה, במיוחד ל- TSMC עם הייצור הקיים והעתידי בטכנולוגיות אלו.
• אנו מאמינים כי המיצוב הטוב יותר של נובה בתחום זיכרונות ה- 3D-NAND יוביל לתרומה נוספת בשנה הבאה. אנו מאמינים כי המהלכים של נובה בתחום מסייעים לה לגוון את ההכנסות ולהרחיב את חשיפתה בשוק ה- X-Ray לאור עלייה במספר השכבות בייצור שבבי 3D-NAND.
• ברמת הכנסות זו, אנו מאמינים כי נובה תוכל להציג רווחיות גולמית גבוהה מהיעד ארוך הטווח של 54%-56%. אנו מאמינים כי עלייה במספר הכלים שמציעה נובה, עם רווחיות גבוהה יותר, כמו גם אפליקציות תוכנה יסייעו להגיע לרווחיות גולמית של 57%. אנו מאמינים כי הרווחיות התפעולית של נובה תעבור 25% לאור הכנסות גבוהות שישאירו רווח גדול יותר בשורה התחתונה.
• אנו שומרים על תחזית הכנסות של 211 מיליון דולר בשנת 2017 ורווח למניה של 1.62 דולר. בשנת 2018 אנו צופים הכנסות של 228 מיליון דולר, גידול של 8%, ורווח למניה של 1.8 דולר. אנו מעריכים כי ההשקעות בציוד בתעשיית המוליכים למחצה בשנת 2018 יצמחו בכ – 7% ונובה תצליח להציג תוצאות טובות יותר מהתעשייה.
• אנו מעלים את מחיר היעד ל- 28 דולר למניה, המשקף מכפיל 12 לרווח למניה של 1.8 דולר בשנת 2018, זאת על רקע קופת מזומנים שתהווה 6 דולר למניה בשנת 2018.

דילוג לתוכן