נגנו ברדיו בשנה בה נולדת, קליק על שנת הולדתך ותשמע את השירים המדהימים

אם מתחשק לכם להיות נוסטלגים במקצת הרי שהאתר הבא הוא בשבילכם.
מכונת להיטים המנגת את הלהיטים שככבו בשנת לידתכםמכונת הלהיטים שתאפשר לכם בלחיצת כפתור לחזור אחרוה לשנת לידתכם ולשבוע את הלהיטים מאותה השנה.

האתר בכתובת הבאה:

נגנו ברדיו בשנה בה נולדת, קליק על שנת הולדתך ותשמע את השירים המדהימים      
מעבר בין השירים ע"י החיצים שבתיבת הנגינה

 

  

1940

1950

1960

1970

1980

1990

1941

1951

1961

1971

1981

1991

1942

1952

1962

1972

1982

1992

1943

1953

1963

1973

1983

1993

1944

1954

1964

1974

1984

1994

1945

1955

1965

1975

1985

1995

1946

1956

1966

1976

1986

1996

1947

1957

1967

1977

1987

1997

1948

1958

1968

1978

1988

1998

1949

1959

1969

1979

1989

1999

 

דילוג לתוכן