משרד התקשורת יאפשר מתן גלישה אלחוטית בטכנולוגיית במקומות ציבוריים WIFI

שר התקשורת גלעד ארדן החליט על ביטול ההגבלה הקיימת על התקנת נקודות
בתוך מתחמים סגורים כגון: בתי קפה, נמל WIFI גישה אלחוטיות בטכנולוגיית
תעופה, קמפוסים אוניברסיטאים, בתי מלון וכו'שר התקשורת גלעד ארדן החליט על ביטול ההגבלה הקיימת על התקנת נקודות
בתוך מתחמים סגורים כגון: בתי קפה, נמל WIFI גישה אלחוטיות בטכנולוגיית
תעופה, קמפוסים אוניברסיטאים, בתי מלון וכו'
ההחלטה תאפשר להקים ולהפעיל נקודות גישה אלחוטיות בכל מקום ועל ידי כל
גורם. רשויות מקומיות יוכלו להתקין בשטחן נקודות גישה אלחוטיות ולספק
באמצעותן לציבור גישה חופשית לרשת האינטרנט
השר קבע שחברות הסלולר המספקות שירותי גישה לאינטרנט, לא יגבו
מהמנויים תשלום בעד גלישה באמצעות נקודות גישה אלחוטיות ולא יכלילו את
השימוש במסגרת החיוב עבור חבילות הגלישה הסלולרית
בנפרד משימוש ביתי ועצמי ,WIFI עד כה, שימוש בנקודות גישה אלחוטיות בטכנולוגית
בטכנולוגיה, הותר ללא רישוי ב- "חצרים מתוחמים" כגון: בתי קפה, נמל תעופה, קמפוסים
וכד', על מנת לאפשר ללקוחות ולבאי המקום, גישה לאינטרנט בין בתשלום ובין שבחינם.
לאור ההתפתחות הטכנולוגית שחלה בשנים האחרונות, החליט משרד התקשורת לצאת בשימוע
לחברות התקשורת. לאחר שהנושא נבחן החליט שר התקשורת גלעד ארדן להסיר את המגבלה
בתוך מקמות סגורים, כך שניתן יהיה להציע WIFI שהיתה קיימת לעניין שימוש בטכנולוגיית
לציבור גישה אלחוטית לאינטרנט באמצעות נקודות גישה בכל מקום ברחבי ישראל.
בנוסף, המשרד יאפשר הן למפעילות פנים ארציות והן לחברות הסלולר לעשות שימוש בטכנולוגיה
ובנקודות גישה כדי להרחיב את הרשתות שלהן, ולספק באמצעותן שירותי תקשורת למנויים.
זאת, בכפוף לכך שהחברות לא יגבו תשלום נפרד או כל תשלום נוסף ממנוי שרכש שירות גישה
באמצעות DATA לאינטרנט, לרבות "חבילת גלישה סלולרית". עוד הוחלט כי גלישה וצריכת
נקודת הגישה האל- חוטית לא תופחת מנפח חבילת הגלישה של המנוי, ולא תחוייב במסגרת
תוכנית התעריפים של הלקוח. האישור להקים ולהפעיל נקודות גישה אלחוטיות ייעשה בכפוף
למגבלות המותרות של ההספק והתדרים.
ההחלטה תיכנס לתוקף תוך שלושים יום מהפרסום ב"רשומות". 

דילוג לתוכן