מעבר מ Exchange 2010 לסביבת 365 – תיבות בסטטוס Failed

מעבר לאופיס 365

מעבר מ Exchange 2010 לסביבת אופיס 365

לאחרונה בצענו ללקוח עם 120 תיבות דואר מיגרציה מסביבת ה Exchange 2010 המקומי לסביבת הענן של מיקרוסופט 365
באחת מחבילות שירותי הדואר שהחברה מספקת.

 

מעבר לאופיס 365

לאחר שהכנו את השרת המקומי למעבר כולל התקנת עדכונים, Rollup אחרון, בדיקת הרשאות, התקנת תעודה חתומה ותקינה התחלנו את
המעבר.
כעבור מספר שעות בדקנו סטטוס וראינו שמספר רב של תיבות דואר בסטטוס של Failed.
הודעת השגיאה שהתקבלה:
"
Error: MigrationPermanentException: Error: MapiExceptionLogonFailed: Unable to make connection to the server. ‎(hr=0x80040111, ec=1010)‎ Diagnostic context: Lid: 49064 dwParam: 0x3 Lid: 49191 EMSMDBMT.EcDoConnectEx called [length=153] Lid: 65063 EMSMDBMT.EcDoConnectEx exception [rpc_status=0x6B5][latency=1562] Lid: 45169 StoreEc: 0x824 Lid: 50544 ClientVersion: 15.0.921.12 Lid: 52080 StoreEc: 0x824 Lid: 44273 Lid: 49064 dwParam: 0x3 Lid: 59431 EMSMDB.EcDoConnectEx called [length=153] Lid: 34855 EMSMDB.EcDoConnectEx returned [ec=0x3F2][length=56][latency=1703] Lid: 56945 Lid: 59431 EMSMDB.EcDoConnectEx called [length=153] Lid: 34855 EMSMDB.EcDoConnectEx returned [ec=0x3F2][length=56][latency=156] Lid: 59505 StoreEc: 0x3F2 Lid: 50544 ClientVersion: 15.0.921.12 Lid: 51056 ServerVersion: 14.2.247.4001 Lid: 52080 StoreEc: 0x3F2 Lid: 51152 Lid: 52465 StoreEc: 0x3F2 Lid: 60065 Lid: 33777 StoreEc: 0x3F2 Lid: 59805 Lid: 52487 StoreEc: 0x3F2 Lid: 19778 Lid: 27970 StoreEc: 0x3F2 Lid: 17730 Lid: 25922 StoreEc: 0x3F
"
מבדיקה וניתוח מעמיק של הודעת השגיאה הצלחנו להבין שהבעיה ככל הנראה הרשאות Admin  על בסיסי הנתונים.

הפתרון:

יש להתחבר לשרת הדואר ע"י Shell ולהפעיל את הפקודות הבאות:
"Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 123456" -User "iif.admin" -ExtendedRights Receive-As"
אפשר לצורך תהליך המיגרציה לתת הרשאה גם של Send As.
בהצלחה.

דילוג לתוכן