מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון השני של 2016

שיחת ועידה תתחיל היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי
ולנסיה, קליפורניה, 8 באוגוסט 2016, (GLOBE NEWSWIRE) :
MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) דיווחה היום על התוצאות הכספיות שלה ברבעון השני ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016.
ברבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2016, ההוצאות התפעוליות הכוללות היו 19.1 מיליון דולר לעומת 24.1 מיליון דולר באותו רבעון ב-2015. הוצאות המחקר ופיתוח היו 4.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, קיטון של 44% לעומת הרבעון השני של 2015, בעיקר בגלל קיטון בכוח אדם ב-2015 בעקבות סיום ניסויי הרישום של Afrezza. עלויות מכירה, הנהלה וכלליות היו 11.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, גידול של 5% לעומת עלויות הנהלה וכלליות ברבעון השני של 2015, בעיקר בגלל הוצאות מכירה ושיווק. הייצור של המוצר המסחרי התחדש ברבעון השני של 2016, כהכנה להשקה המחודשת של Afrezza ברבעון השלישי של 2016, וכתוצאה מכך הוכרו עלויות ייצור מוצר של 3.7 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016. בגלל ייצור מוגבל וניצול חסר של מפעל הייצור באותה תקופה ב-2015, עלויות ייצור המוצר היו 5.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2015 בגלל ספיגת חסר של עלויות עובדים ותקורה.
בששת החודשים הראשונים של 2016 ההוצאות התפעוליות הכוללות היו 39.1 מיליון דולר, קיטון של 15% לעומת 45.8 מיליון דולר באותה תקופה ב-2015. הוצאות מחקר ופיתוח היו 9.4 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016, קיטון של 45% לעומת אותה תקופה ב-2015, בעיקר בגלל הקיטון בכוח אדם ב-2015 והמעבר מפיתוח לפעילויות מסחרית. הוצאות מכירה, כלליות והנהלה בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 היו 18.5 מיליון דולר, קיטון של 13% לעומת אותה תקופה ב-2015, בעיקר בגלל קיטון בכוח אדם, קיטון בשכר טרחה בגין שירותים מקצועיים שקשור לפעולות תכנון אסטרטגי והוצאה נמוכה יותר שלא במזומן על שכר במניות ב-2015, עם קיזוז בגלל גידול בהוצאות מכירה ושיווק ב-2016. עלויות ייצור מוצר היו 11.2 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016, גידול של 47% לעומת אותה תקופה ב-2015, כשהייצור של המוצר המסחרי התחדש כהכנה להשקה המחודשת של Afrezza ברבעון השלישי של 2016.
בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 החברה הרוויחה 0.3 מיליון דולר במסגרת הסכם הרישוי עם סאנופי, שהיא חייבת לשלם כתשלום מוקדם כנגד היתרה שהיא חייבת במסגרת אמצעי ההלוואה של סאנופי. נכון ל-30 ביוני 2016, הסכום הכולל שחייבים לסאנופי הוא 70.3 מיליון דולר, שכולל ריבית מצטברת של 4.3 מיליון דולר.
בהפסד הנקי בשלושת החודשים ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 כלולה ההשפעה שלא במזומן של התאמה לשווי הוגן בסך 5.3 מיליון דולר של התחייבות הערבות שקשורה להנפקה הישירה הרשומה שהושלמה במאי 2016.
ההפסד הנקי ברבעון השני של 2016 היה 30.0 מיליון דולר, או $0.07 למניה על בסיס 455.3 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת ההפסד הנקי של 28.9 מיליון דולר, או 0.07$ למניה על בסיס 401.0 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות ברבעון השני של 2015. מספר המניות הרגילות המונפקות ב-30 ביוני 2016 היה 477.7 מיליון.
המזומנים ושווי ערך מזומנים ב-30 ביוני 2016 היו 63.7 מיליון דולר, לעומת 27.7 מיליון דולר ב-31 במרץ 2016. במאי 2016 החברה קיבלה הכנסות נטו של 47.4 מיליון דולר עם ההשלמה של הנפקה ישירה רשומה, 9.2 מיליון דולר מסאנופי עבור המכירה של מלאי אינסולין שקשורה להתחייבות חוזית עם הסיום של הסכם הרישוי עם סאנופי, ו-0.7 מיליון דולר מקונטיקט כזיכוי מס על מחקר ופיתוח. כעת, היתרה שאפשר ללוות במסגרת הסכם ההלוואה המתוקן עם The Mann Group היא 30.1 מיליון דולר יחד עם 50.0 מיליון דולר שזמינים במסגרת מכירה במחיר השוק.
שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט
MannKind תארח שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי לצפות ולהאזין לשידור האינטרנט, בקרו באתר של MannKind בכתובת http://www.mannkindcorp.com ותלחצו על הקישור Q2 2016 MannKind Earnings Conference Call בחלק Webcast של News & Events. כדי להשתתף בשיחה החיה בטלפון, חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 41477572.
השמעה חוזרת טלפונית של השיחה תהיה נגישה בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843-7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4147 7572#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

דילוג לתוכן