מכתבים למקומות תעסוקה המתנים ההעסקה בשירות צבאי

המטה למאבק בגזענות פנה במכתבים למקומות תעסוקה המתנים את ההעסקה בשירות צבאי.

רצ"ב הפניות- יחד עם המכתבים אנו שולחים אליכם תמונות של המודעות.

המטה למאבק בגזענות בישראל

המטה למאבק בגזענות בישראל הוא ארגון גג המאגד יחדיו למעלה מ-45 ארגונים, קבוצות, פעילים ופעילות, הנאבקים ונאבקות נגד גזענות ואפליה כלפי קבוצות ופרטים בחברה ובכלל זה: גזענות כלפי ערבים וערביות, יוצאי ויוצאות אתיופיה, מזרחים ומזרחיות, דוברי ודוברות רוסית, מהגרי ומהגרות עבודה, פליטים ופליטות וגזענות מגדרית. המטה פועל כדי לקדם חזון של חברה שוויונית, מכלילה וחפה מגזענות.

הארגונים החברים במטה:

המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מרכז תמורה, מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל, עמותת סיכוי, הקשת הדמוקרטית המזרחית, תנועת אחותי, פורום הכרה – למען הכרה בכפרי הבדואים הלא-מוכרים בנגב, קואליציית נשים לשלום, מעגלים-חלקאת, רופאים לזכויות אדם, מרכז תמורה , טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה, אג'נדה,קו לעובד, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מהפך תגייר, עמותת ג'דאר, תנד"י, מעאן, חיראק, מחסום ווטש, המוקד לפליטים ולמהגרים, ועדת מעקב החינוך הערבי, הקשת בערד, ארבאט, יוזמות קרן אברהם, עמותת משפחות מעורבות, מורשתינו, פסיכו-אקטיב, הרשימה לאיכות המקצוע וזכויות האדם בלשכת עורכי הדין, מרכזsosללימודי אלימות בישראל, ארגון גזענות לא במדינה שלי, בית ספר לשלום בנווה שלום, חיראקונא, א.ס.ף ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט, מרחבים, ילדים ישראלים, שתי"ל, עו"סים שלום, מרכז איעלאם, תנועת אדום חדש, עמותת בוגרי אוניברסיטאות רוסיה וברה"מ, הפורום לשוויון אזרחי ולמאבק בגזענות – כרמאיל ולב הגליל, עמותת בית לרעות טמרה, ארגון אנתימאא ועאטאא מטירה ופעילים/ות עצמאיים/ות.

דילוג לתוכן