מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי של 2014:

למרות צוק איתן, צמיחה של כ- 12% בהכנסות ו- 20% ברווח התפעולי מטריקס מסכמת את הרבעון השלישי של 2014 עם הכנסות של כ- 512.5 מיליון ₪ וגידול של כ- 11.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 36 מיליון ₪, עלייה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עמד על 7%. הרווח הנקי צמח בכ- 9% והסתכם בכ- 22.1 מיליון ₪.
הכנסות מגזר פתרונות ושירותי תוכנה, מגזר הליבה של מטריקס, המהווה כ- 74% מהכנסות החברה צמחו ב- 11% והסתכמו בכ- 387 מיליון ₪, וכ- 1,136.8 מיליון ₪ לתקופה. הרווח התפעולי צמח בכ- 33% והסתכם ברבעון בכ- 30 מיליון ₪ וכ- 79.1 מיליון ₪ בתקופה. שיעור הרווח התפעולי של מגזר שירותי תוכנה ברבעון עמד על 7.7%.

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "הפעילות ברבעון השלישי הושפעה ממבצע 'צוק איתן', אם כי, בסכומים לא מהותיים, ובעיקר במגזרים הדרכה והטמעה ופתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב. אני שמח כי צמחנו בכל המדדים העסקיים והפיננסיים ברבעון ובתקופה – בהכנסות, ברווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי. מגוון הטכנולוגיות, המוצרים והשירותים שלנו, הפריסה הרחבה בכל ענפי המשק, לצד ההרחבה של פעילותנו בשוק הבינלאומי, מאפשרים לנו לשמור על יציבות וצמיחה גם בתקופות סוערות."

דוח רווח והפסד לרבעון השלישי 2014

"ברבעון השלישי של 2014 המשכנו להרחיב את פעילותנו סביב שירותי הענן – CloudZone, זכינו בשורה של מכרזים ופרויקטים גדולים, במגוון תחומים ומגזרים, ביניהם: פיתוח מערכת CIM, פרויקט חווית משתמש גדול, הקמת פורטל סוכנים, בניית מערכת ניהול פניות, אפיון ומימוש מערכת CRM במגזר הפיננסי, בהיקף של מספר מיליוני שקלים. הקמת פורטל ארגוני חדש עבור חברת שילוח בינלאומי מובילה, פרויקט CRM במגזר התעשייתי, הקמת אתר אינטרנט ופיתוח תוכנת מובייל עבור המגזר הביטחוני. במגזר ההייטק הטמענו מערכות BI וביג דאטה, מוצרי אבטחת מידע ומערכות קוד פתוח ובתחום אבטחת המידע והסייבר זכינו במספר עסקאות משמעותיות בגופים ציבוריים וביטחוניים. עוד פיתחנו והטמענו מערכת פיננסית תפעולית ומערכת לוגיסטית לניהול שיווק ומלאי בחברות ממגזר הרכב. ביצענו פרויקטי דאטה סנטר, אחסון, וירטואליזציה ושרתים בגופים ציבוריים, מוסדות אקדמיים, חברות ביטוח ופיננסים, חברות הייטק ותעשייה."

ניתוח התוצאות:

הכנסות החברה

הכנסות החברה הרבעון הסתכמו בכ- 512.5 מיליון ₪ לעומת כ- 458.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עם גידול של כ- 12%. מכירות החברה בתקופה הסתכמו בכ- 1,510.4 מיליון ₪ לעומת כ- 1,401.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עם גידול של כ- 8%. הגידול במכירות ברבעון ובתקופה נובע מגידול בכל מגזרי הפעילות למעט מגזר ההדרכה וההטמעה.

רווח תפעולי

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 36.1 מיליון ₪, שהיוו כ- 7% מהמכירות, לעומת כ- 30 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ- 6.6% מהמכירות. הרווח מפעולות רגילות בתקופה הסתכם בכ- 100.9 מיליון ₪, שהיוו כ- 6.7% מהמכירות לעומת כ- 98.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, שהיוו כ- 7% מהמכירות. הגידול ברווח התפעולי ברבעון ובתקופה נובע בעיקר מהגידול בהיקפי הפעילות והשיפור במרווחים במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ובמגזר שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה, בקיזוז הירידה בהיקפי הפעילות והמרווחים במגזר ההדרכה וההטמעה.

רווח נקי

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 22.1 מיליון ₪, לעומת כ- 20.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח בתקופה הסתכם בכ- 61.7 מיליון ₪ לעומת כ- 61.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הנקי ברבעון ובתקופה נובע בעיקר מגידול ברווח התפעולי וירידה בהוצאות המימון, שקוזזה בחלקה ע"י העלייה בהוצאות המס.

מגזרי הפעילות

ההכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה, צמחו בכ- 11% והסתכמו הרבעון בכ– 387 מיליון ₪ לעומת כ- 348.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ – 29.9 מיליון ₪ לעומת כ- 22.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות במגזר שיווק מוצרי התוכנה צמחו בכ- 35% ברבעון והסתכמו בכ- 37.2 מיליון ₪ לעומת כ- 27.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל. הרווח התפעולי צמח בכ 80% והסתכם בכ- 5.9 מיליון ₪ לעומת כ- 3.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות מפתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב ברבעון הסתכמו בכ- 62.1 מיליון ₪ לעומת כ- 59.4 מיליון ₪ אשתקד. הרווח התפעולי מהמגזר הסתכם בכ- 2.1 מיליון ₪, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות במגזר ההדרכה וההטמעה ברבעון הסתכמו בכ- 34.6 מיליון ₪, לעומת כ- 34.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. מגזר ההדרכה הציג הפסד של כ- 0.8 מיליון ₪, לעומת רווח של כ- 2.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד על רקע רה –ארגון בחברת הבת ג'ון ברייס.

תזרים מזומנים ומקורות מימון

– תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם בכ- 77 מיליון ₪.
– לחברה יתרות מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך כ- 204.7 מיליון ₪.

דיבידנד – החברה שומרת על מדיניות חלוקה של 75% מרווחיה והכריזה הבוקר על חלוקת דיבידנד בסך 16.3 מיליון ₪.

הון עצמי – ההון העצמי לתאריך הדוח מסתכם לכ- 583,359 מיליון ₪ לעומת כ- 551,263 מיליון ₪ ליום 30.09.12.

היחס השוטף – היחס השוטף של החברה הינו 1.43.

 

דילוג לתוכן