מועמד שר החקלאות מתנגד ליוזמת השר להעתיק את מכון וולקני

אלי פיינרמן, ראש מכון וולקני במכתב לחוקרי ועובדי מכון וולקני: "מתנגד במפורש ובאופן חד משמעי להעתקת מכון המחקר"

פיינרמן מונה לאחרונה לראש מכון וולקני בדחיפתו ועידודו של שר החקלאות שמקדם את היוזמה להעתקת המכון; נציגות החוקרים בדרישה לשר החקלאות: חשוף את חוות הדעת המקצועית ששללה את היוזמה להעתקת המכון

פיינרמן הוסיף במכתבו: "מכתב המינוי (של הוועדה המייעצת) הרכבו ומטרותיו עולה, כי ההתייחסות אל מנהל המחקר החקלאי הינה כאל עתודת נדל"ן בלבד. אין בו כל התייחסות למהות המוסד, לעבודה המחקרית המתבצעת בו ולתרומתו האדירה לחקלאות ישראל ולהערכה חובקת העולם לה הוא זוכה"

דילוג לתוכן