מדריך: קיצורי דרך להגדרה מסויימת על שולחן העבודה בחלונות 10

בפוסט הקודם הצגתי  את חלון "הגדרות" בחלונות 10 שמרכז את ניהול המחשב. במידה ותרצו שהגדרה מסויימת  תהיה נגישה בצורה מהירה על שולחן העבודה  תצטרכו להכין קיצור דרך לפי הפקודות החדשות בחלונות 10.

לדוגמה, קיצור דרך ל – Windows Uodate

צרו קיצור דרך חדש על שולחן העבודה ( לחיצה ימנית על שטח ריק  > חדש > קיצור דרך)

הקלידו את המחרוזת הבאה: ms-settings:windowsupdate

לחצו המשך NEXT

הקלידו שם לקיצור

וזהו…

על שולחן העבודה יופיע קיצור חדש

 

להלן הקיצורים האפשריים לפי תיאור:

 
Battery Saver: ms-settings:batterysaver
Battery Saver: ms-settings:batterysaver-settings
Battery Saver Settings: ms-settings:batterysaver-usagedetails
Bluetooth: ms-settings:bluetooth
Data Usage: ms-settings:datausage
Date and Time: ms-settings:dateandtime
Closed Captioning: ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
High Contrast: ms-settings:easeofaccess-highcontrast
Magnifier: ms-settings:easeofaccess-magnifier
Narrator: ms-settings:easeofaccess-narrator
Keyboard: ms-settings:easeofaccess-keyboard
Mouse: ms-settings:easeofaccess-mouse
Other options (Ease of Access): ms-settings:easeofaccess-otheroptions
Lockscreen: ms-settings:lockscreen
Offline maps: ms-settings:maps
Airplane mode :ms-settings:network-airplanemode
Proxy: ms-settings:network-proxy
VPN: ms-settings:network-vpn
Notifications & actions: ms-settings:notifications
Account info: ms-settings:privacy-accountinfo
Calendar: ms-settings:privacy-calendar
Contacts: ms-settings:privacy-contacts
Other Devices: ms-settings:privacy-customdevices
Feedback: ms-settings:privacy-feedback
Location: ms-settings:privacy-location
Messaging: ms-settings:privacy-messaging
Motion : ms-settings:privacy-motion
Radios: ms-settings:privacy-radios
Speech, inking, & typing: ms-settings:privacy-speechtyping
Camera: ms-settings:privacy-webcam
Region & language: ms-settings:regionlanguage
Speech: ms-settings:speech
Windows Update: ms-settings:windowsupdate
Work access: ms-settings:workplace
Connected devices: ms-settings:connecteddevices
For developers: ms-settings:developers
Display: ms-settings:display
Mouse & touchpad: ms-settings:mousetouchpad
Cellular: ms-settings:network-cellular
Dial-up: ms-settings:network-dialup
DirectAccess: ms-settings:network-directaccess
Ethernet: ms-settings:network-ethernet
Mobile hotspot: ms-settings:network-mobilehotspot
Wi-Fi: ms-settings:network-wifi
Manage Wi-Fi Settings: ms-settings:network-wifisettings
Optional features: ms-settings:optionalfeatures
Family & other users: ms-settings:otherusers
Personalization: ms-settings:personalization
Backgrounds: ms-settings:personalization-background
Colors: ms-settings:personalization-colors
Start: ms-settings:personalization-start
Power & Sleep: ms-settings:powersleep
Proximity: ms-settings:proximity
Display: ms-settings:screenrotation
Sign-in options: ms-settings:signinoptions
Storage Sense: ms-settings:storagesense
Themes: ms-settings:themes
Typing: ms-settings:typing
Tablet move: ms-settings://tabletmode/
Privacy: ms-settings:privacy
Microphone: ms-settings:privacy-microphone
תהנו…
רן אורן
 

 

דילוג לתוכן