מדריך התקנה לשרת Exchange 2013

המאמר הבא ידריך אותך איך להתקין Exchange 2013 בסביבה קיימת או בסביבה חדשה.
שלב 1 – בדיקת סביבה קיימת
לפני שנתחיל להתקין ולהכין את השרתים הקיימים יש לבדוק האם הסביבה הקיימת מוכנה לקראת התקנה של Exchange 2013
Forest Function Level – בגרסת Windows Server 2003 SP2
Schema – בגרסת Windows Server 2003 SP2
רפליקציה תקינה בין שרתי ה-DC’s
שלב 2 – הכנת סביבת שרתי הדואר (בסביבה קיימת)
בשלב הראשון יש לעדכן את הסביבה שלנו עם העדכונים המתאימים לשרתי דואר הבאים:
שרת דואר Exchange 2007 – יש להתקין את העדכון הבא, Update Rollup 10 for Exchange Server 2007 Service Pack 3
שרת דואר Exchange 2010 –יש להתקין את העדכון הבא, Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3)
אם אתם מתכננים לבצע עדכון לשרת דואר הקיים ישנם כמה דברים חשובים שכדאי לקחת בחשבון החל מעדכון ה-Schema ב-Active Directory ועדכון ל-Database Schema עצמו ועד היבטים של גיבוי ועדכון בסביבת DAG ו-CAS Array.
העדכון שנעשה על שרתי הדואר צריך להיעשות לפי תהליך מסוים גם כן, את התהליך המסודר לשרתי דואר בגרסת Exchange 2010 ניתן לבצע לפי המאמר הבא,

Exchange 2010 SP3, איך מתקינים ומה חשוב לדעת.
שלב 3 התקנת רכיבי Windows

לפני שניתן להרחיב את ה-Active Directory ולהכין את ה-Schema יש להתקין את הרכיבים הבאים:

על גבי שרת Windows Server 2008 R2 SP1

יש לפתוח PowerShell ולהעתיק את הפקודות הבאות:
Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature RSAT-ADDS
אתחול לשרת ולאחר מכן שוב לפתוח PowerShell ולהעתיק את הפקודות הבאות
Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature Desktop-Experience, NET-Framework, NET-HTTP-Activation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Web-Server, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI
לאחר מכן יש להתקין את כל הרכיבים הבאים:

Microsoft .NET Framework 4.5

Windows Management Framework 3.0

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit

Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Microsoft Knowledge Base article KB974405 (Windows Identity Foundation)

Knowledge Base article KB2619234 (Enable the Association Cookie/GUID that is used by RPC over HTTP to also be used at the RPC layer in Windows 7 and in Windows Server 2008 R2)

Knowledge Base article KB2533623 (Insecure library loading could allow remote code execution)

על גבי שרת Windows Server 2012

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

אתחול לשרת ולאחר מכן שוב לפתוח PowerShell ולהעתיק את הפקודות הבאות

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation
לאחר מכן יש להתקין את הרכיבים הבאים

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit

Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

קישור למאמר המלא, Exchange 2013 Prerequisites
שלב 4 – הכנת Active Directory
לפני שנתחיל בהתקנה של השרת עצמו יש להכין את ה-Schema לקראת התקנה, בכדי לבדוק את גרסת ה-Schema העדכנית ניתן להרית את הפקודה הבאה:
"dsquery * cn=schema,cn=configuration,dc=lab,dc=local -scope base -attr objectVersion"
הכנת ה-Schema
setup /ps
הכנת Domain Controller
setup /pad
לאחר מכן יש לבדוק שוב את גרסת שרת הדואר לפי הפקודה הבאה:
"dsquery * cn=schema,cn=configuration,dc=lab,dc=local -scope base -attr objectVersion"
גרסת Exchange 2013 CU1 צריכה להיות – 15614
שלב 5 – התקנת שרת Exchange 2013
התקנת שרת Exchange 2013 יכולה להיעשות בשני דרכים, Gui ו-PowerShell.
התקנה באמצעות PowerShell
יש לפתוח PowerShell ולהקליד את הפקודה הבאה:
.Setup.exe /role:ClientAccess,ManagementTools /IacceptExchangeServerLicenseTerms

התקנה לפי Gui
תחילה יש להוריד את התקנת Exchange 2013 עם CU1 בקישור הבא, Cumulative update 1 for Exchange Server 2013
לאחר מכן יש לחלך את הקבצים ולהתחיל בהתקנה ע”י Setup, את מהלך ההתקנה נעשה לפי ה-Wizard הבא.

לאחר מכן ניתן להיכנס אל שרת הדואר בקישור הבא, https://exchange2013server/ecp.

צרפנו גם מדריך מצולם:

נכתב ע"י אלי שלמה 

דילוג לתוכן