מגל מערכות ביטחון מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017

יהוד, ישראל – 16 בנובמבר 2017 – חברת מגל מערכות בטחון (נאסד"ק: MAGS), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון ולשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017. מגל תקיים היום בשעה 17:00 שעון ישראל שיחת ועידה למשקיעים לדון בתוצאות.

תמצית תוצאות הרבעון הרביעי
• ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-23.0 מיליון דולר, זינוק של 68% ביחס לרבעון הקודם וגידול של 14% ביחס להכנסות הרבעון המקביל אשתקד;
• רווח נקי של כ-0.3 מיליון דולר ברבעון , בהשוואה להפסד נקי של 0.2 מיליון דולר ברבעון הקודם;
• EBITDA של 2.3 מיליון דולר, בהשוואה לאיזון ב-EBITDA ברבעון הקודם ושיפור של 20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד;
• שיפור משמעותי בהזמנות שהתקבלו ברבעון הרביעי של 2017 וצפי לגידול בהכנסות ושיפור בשיעורי הרווחיות בשנת 2018

תוצאות הרבעון הרביעי של 2017
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב-23.0 מיליון דולר, זינוק של 68% בהשוואה להכנסות הרבעון הקודם, וגידול של 14% בהשוואה להכנסות של 20.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.
הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-10.7 מיליון דולר (47% מההכנסות), גידול של 7% בהשוואה לרווח גולמי של 10.0 מיליון דולר (50% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2016. ההבדל בשיעורי הרווח הגולמי בין הרבעונים נובע משוני בתמהיל ההכנסות שהתאפיין במספר פרויקטים ושירותים גדול יותר ברבעון הנוכחי.
הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הרביעי של 2017 ב-1.8 מיליון דולר, גידול של 18% בהשוואה לרווח תפעולי של 1.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.
הוצאות המימון והמס הסתכמו ברבעון הרביעי של 2017 ב-0.5 מיליון דולר ו-1 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה להכנסות מימון של 0.5 מיליון דולר והטבת מס של 0.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.
ההוצאות הפיננסיות נובעות בעיקרן משינויים בהערכות שווי מטבע חוץ שאינן במזומן, בעיקר לאור התחזקותו של השקל ביחס לדולר האמריקאי, אשר השפיעו על הפקדונות של מגל הנקובות בדולרים, בעוד שבשנת 2016 המגמה הייתה הפוכה, וזאת כתוצאה מרפורמת המיסוי האחרונה בארה"ב. ב-2016 הכירה מגל בנכס מס נדחה, אשר היווה חלק משמעותי מהטבת המס שנרשמה ברבעון.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של 2017 ב-0.3 מיליון דולר או 1 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 2.9 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2016.
ה-EBITDA הסתכם ברבעון הרביעי של 2017 ב-2.3 מיליון דולר, גידול של 20% בהשוואה ל-EBITDA של 1.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.
תוצאות שנת 2017
ההכנסות בשנת 2017 הסתכמו ב-64.3 מיליון דולר, קיטון של 6% בהשוואה להכנסות של 67.8 מיליון דולר בשנת 2016.
הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2017 ב-31.3 מיליון דולר (49% מההכנסות) בהשוואה לרווח גולמי של 33.3 מיליון דולר (49% מההכנסות) בשנת 2016.
ההפסד התפעולי הסתכם בשנת 2017 ב-1.2 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 1.5 מיליון דולר בשנת 2016.
ההפסד הנקי הסתכם בשנת 2017 ב-6.9 מיליון דולר או 30 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 1.0 מיליון דולר או 6 סנט למניה בשנת 2016.
נכון ל-31 בדצמבר 2017, היה היקף המזומנים, הפיקדונות והפיקדונות המוגבלים 52.3 מיליון דולר או 2.27 דולר למניה, בהשוואה למזומנים, פיקדונות ופיקדונות מוגבלים של 52.5 מיליון דולר או 2.29 דולר למניה, נכון ל-31 בדצמבר 2016.

תגובת ההנהלה
בהתייחסו לתוצאות, אמר סער קורש, מנכ"ל מגל: "סיימנו את 2017 עם רבעון רביעי חזק, למרות שהייתה שנה מאתגרת במסגרתה הצגנו הפסד נקי במהלך שלושת הרבעונים הראשונים. באמצע 2017 נקטנו במספר צעדים חשובים במטרה לשפר את היעילות התפעולית שלנו, ובכלל זה מיזוג פעילות המוצרים וה-VMS שלנו. אנו שואבים עידוד מהשיפור בעסקינו ברבעון הרביעי, אשר משקפים את הצמיחה והשיפור המשמעותיים ברווחיות. כמו כן, אנו שואבים עידוד מהמומנטום החיובי החזק בצבר ההזמנות בחודשים האחרונים, כפי שדווח על ידינו בתחילת 2018"
פרטי שיחת הועידה:
הנהלת מגל תארח שיחת ועידה היום, ה-28 במרץ, בשעה 18:30 (שעון ישראל) שתדון בתוצאות. על מנת להשתתף בשיחה לשיחה יש לחייג 03-918-0687.
הקלטת השיחה תהיה זמינה באתר החברה למשך שלושה חודשים החל ממחר בכתובת http://www.magalsecurity.com/

דילוג לתוכן