מגל מערכות בטחון מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016

יהוד, ישראל – 29 במרץ 2017 – חברת מגל מערכות בטחון (נאסד"ק: MAGS), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשלושת החודשים ולתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016. מגל תקיים היום בשעה 17:00 שעון ישראל שיחת ועידה למשקיעים לדון בתוצאות.

תמצית תוצאות הרבעון הרביעי
• ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-20.3 מיליון דולר, גידול של 5% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015
• הרווח הנקי הסתכם ברבעון ב-2.9 מיליון דולר, גידול של 13% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015
• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-7.4 מיליון דולר
• שיא בהיקף המזומנים ושווי המזומנים שבידי החברה שהסתכמו ב-52.5 מיליון דולר
• מספר הזמנות גבוה ברבעון הרביעי לרבות הזמנה ראשונה של משרד הביטחון למערכת חדשנית להגנת גבולות.

תוצאות הרבעון הרביעי של 2016
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו ב-20.3 מיליון דולר, גידול של 5% בהשוואה להכנסות של 19.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015.
הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הרביעי ב-10.0 מיליון דולר, או 49.6% מההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 10.9 מיליון דולר או 56.4% מההכנסות ברבעון הרביעי של 2015. השוני בשיעורי הרווח הגולמי בין הרבעונים נובע מתמהיל מספר הפרויקטים שבוצעו, והיקף הפרויקטים והמוצרים אשר נמכרו ברבעון. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2015 היה גבוה במיוחד, ונבע בעיקרו מפרויקט קצר-טווח שבוצע ברבעון.
הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הרביעי של 2016 ב-1.5 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 2.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של 2016 ב-2.9 מיליון דולר או 13 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 2.5 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2015.

תוצאות לשנת 2016
ההכנסות בשנת 2016 הסתכמו בכ-67.8 מיליון דולר, גידול של כ-6.0% בהשוואה להכנסות של כ-63.7 מיליון דולר בשנת 2015.
הרווח הגולמי בשנת 2016 הסתכם בכ-33.2 מיליון דולר, או 49.0% מההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 31.0 מיליון דולר או 48.7% מההכנסות בשנת 2015.
הרווח התפעולי בשנת 2016 הסתכם בכ-1.5 מיליון דולר, או 2.2% מההכנסות, בהשוואה לכ-4.4 מיליון דולר, או 6.9% מההכנסות בשנת 2015. הרווח התפעולי טרם רכישת Aimetis גדל ב-3% בהשוואה לשנת 2015. הוצאות הפחת והקצאת תגמול מבוסס מניות הקשורות לרכישת Aimetis הסתכמו ב-1.4 מיליון דולר בשנת 2016.
הרווח הנקי בשנת 2016 הסתכם בכ-1.0 מיליון דולר או 6 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של כ-3.1 מיליון דולר או 19 סנט למניה בשנת 2015.
נכון ל-31 בדצמבר 2016, היה היקף המזומנים, הפיקדונות והפיקדונות המוגבלים, נטו ללא חוב לבנק שבידי החברה 52.5 מיליון דולר או 2.29 דולר למניה, בהשוואה למזומנים, פיקדונות ופיקדונות מוגבלים, ללא החוב הקיים לבנק של 31.2 מיליון דולר או 1.93 דולר למניה, נכון ל-31 בדצמבר 2015.

תגובת ההנהלה
בהתייחסו לתוצאות, אמר סער קורש, מנכ"ל מגל: "2016 הייתה במגמת שיפור בעבור מגל, במונחי תוצאות כספיות ובמיוחד מנקודת מבט אסטרטגית. ב-2016, המשכנו להגדיל את שיעור ההכנסות ממוצרים שכעת עומד על 54%. בנוסף, ההכנסות החוזרות עלו ל-20% מסך המכירות ואנו מצפים כי מגמה זו תימשך במהלך 2017. במהלך השנה השקענו משאבים משמעותיים בחיזוק פעילות המכירות של Aimetis בצפון אמריקה. בעוד שלהשקעה זו הייתה השפעה על הרווחיות שלנו בשנת 2016, אנו מאמינים כי היא תייצר צמיחה בהכנסות כבר בשנת 2017 במגזרים בהם טרם פעלנו. יש לנו צבר הזמנות יציב ואנו מצפים לגידול במכירות וברווח התפעולי בשנת 2017.
"מבחינה עסקית, ראינו עניין גובר בטכנולוגיה ובמוצרים שלנו במיוחד בארה"ב במהלך 2016. בהתחשב בגידול הצפוי בהוצאות הביטחון בארה"ב, לצד הניסיון הרב שלנו הכולל הזמנות לאבטחת גבולות של אלפי קילומטרים, פרויקטים להגנה היקפית ברחבי העולם, והנוכחות החזקה של מוצרינו בנכסים קריטיים בארה"ב, אנו נמצאים בנקודת פתיחה מצוינת שתאפשר פיתוח עסקי בשנת 2017."

פרטי שיחת הועידה:
הנהלת מגל תארח שיחת ועידה היום, ה-29 במרץ, בשעה 17:00 (שעון ישראל) שתדון בתוצאות. על מנת להשתתף בשיחה לשיחה יש לחייג 03-918-0609.
הקלטת השיחה תהיה זמינה באתר החברה למשך שלושה חודשים החל ממחר בכתובת http://www.magal-s3.com/

דילוג לתוכן