מגל מערכות בטחון מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2018

הכנסות שיא של 92.6 מיליון דולר, גידול של 44% ביחס לאשתקד

יהוד, ישראל – 27 במרץ 2018 –  חברת מגל מערכות בטחון (נאסד"ק: MAGS), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון ולשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2018. מגל תקיים היום בשעה 16:30 שעון ישראל שיחת ועידה למשקיעים לדון בתוצאות.

 

תמצית תוצאות שנת 2018

  • ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו לשיא של 92.6 מיליון דולר, גידול של 44% בהשוואה להכנסות בשנת 2017;
  • הרווח הנקי הסתכם בשנת 2018 ב-2.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 6.9 מיליון דולר בשנת 2017;
  • EBITDA של 7.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA של 0.6 מיליון דולר בשנת 2017;
  • גידול בצבר ההזמנות והזמנות שיא בשנת 2018.

 

תגובת ההנהלה

בהתייחסו לתוצאות, אמר דרור שרון, מנכ"ל מגל: "אנו מרוצים מאוד מביצועינו בשנת 2018, ומגידול של 44% בהכנסות שהסתכמו לשיא כל הזמנים. הגידול בהכנסות אשר נבע בעיקרו מצמיחה אורגנית של עסקינו בכל הטריטוריות, מורכב מתמהיל מגוון של פרויקטים ומוצרים. במבט קדימה אל 2019, היצע הפתרונות שלנו רחב וחזק, וצבר ההזמנות הינו ברמה גבוהה יותר מזה שהתחלנו איתו את השנה שעברה. סיבות אלו גורמות לנו להתרגשות באשר לפוטנציאל החברה העתידי."

 

תוצאות שנת 2018

ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו לשיא של 92.6 מיליון דולר, זינוק של 44% בהשוואה להכנסות של 64.3 מיליון דולר בשנת 2017. בהיבט צמיחה אורגנית, ובנטרול ההכנסות שנבעו מרכישת Esc Baz אשר הושלמה ב-2 באפריל 2018, ההכנסות רשמו גידול שנתי של 38%.

הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2018 ב-40.3 מיליון דולר (43.5% מההכנסות) בהשוואה לרווח גולמי של 31.3 מיליון דולר (48.7% מההכנסות) בשנת 2017. ההבדל בשיעור הרווח הגולמי נובע מתמהיל שונה של הכנסות מפרויקטים שבוצעו ומוצרים ושירותים שנמכרו.

הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2018 ב-3.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 1.2 מיליון דולר בשנת 2017.

הרווח הנקי הסתכם בשנת 2018 ב-2.9 מיליון דולר או 12 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 6.9 מיליון דולר או 30 סנט למניה בשנת 2017.

ה-EBITDA הסתכם בשנת 2018 ב-7.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA של 0.6 מיליון דולר בשנת 2017.

 

 

תוצאות הרבעון הרביעי של 2018

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכמו ב-26.1 מיליון דולר, גידול של 13% להכנסות של 23.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2018 ב-10.6 מיליון דולר (40.6% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 10.7 מיליון דולר (46.6% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2017. ההבדל בשיעור הרווח הגולמי נובע מתמהיל שונה של הכנסות מפרויקטים שבוצעו ומוצרים ושירותים שנמכרו.

ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון הרביעי של 2018 ב-0.4 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 1.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017. במהלך הרבעון הרביעי של 2018 חל גידול בהוצאות התפעוליות, בעיקר בהוצאות הנהלה וכלליות אשר הסתכמו ב-4.2 מיליון דולר בהשוואה ל-2.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017. הגידול נבע בעיקר ממספר אירועים חד-פעמיים, שאינם במזומן, וביניהם מחיקת מוניטין של 1 מיליון דולר הקשורה לרכישתה של Cyberseal שבוצע ב-2013 והפרשה לחובות מסופקים בהיקף של 0.7 מיליון דולר.

ההפסד הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של 2018 ב-0.1 מיליון דולר או 1 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 0.3 מיליון דולר או 1 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2017.

ה-EBITDA הסתכם ברבעון הרביעי של 2018 ב-1.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA של 2.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017.

נכון ל-31 בדצמבר 2018, היה היקף המזומנים, הפיקדונות והפיקדונות המוגבלים 55.0 מיליון דולר או 2.38 דולר למניה, בהשוואה למזומנים, פיקדונות ופיקדונות מוגבלים של 52.3 מיליון דולר או 2.27 דולר למניה, נכון ל-31 בדצמבר 2017.

 

פרטי שיחת הועידה:

הנהלת מגל תארח שיחת ועידה היום, ה-27 במרץ, בשעה 16:30 (שעון ישראל) שתדון בתוצאות. על מנת להשתתף בשיחה לשיחה יש לחייג 03-918-0609.

הקלטת השיחה תהיה זמינה באתר החברה למשך שלושה חודשים החל ממחר בכתובת http://www.magalsecurity.com/

דילוג לתוכן