מבוא לתשתית Vmware Esx 3.5 הכולל את יכולות ה Vmotion, Drs ו HA

חיים ליזרוביץ מתאר את היכולות של Vmware Esx ומסביר בפירוט הגדרות לניהול מערך וירטואלי. המאמר נכתב ונערך ע"י חיים ליזרוביץ MVP:

Microsoft Most Valuable Professional
Microsoft Certified IT professional / Enterprise & Server Administrator
Microsoft Certified Technology Specialist
Microsoft Certified System engineer& Administrator
Vmware Certified Professional

מבוא לתשתית Vmware Esx 3.5 הכולל את יכולות ה Vmotion, Drs ו HA

מערכת ה ESX הינה מערכת hypervisor  אשר מאכסנת בשרת פיסי כמה מערכות הפעלה.
כל מערכת הפעלה הינה כמעין מערכת שלמה הכוללת שרת שבו מעבדים, זיכרונות, רשת, דיסקים, וביוס, מיתרונות של מערכת כזאת.
מערכת הוירטואליזציה למעשה מנתקת את החיבור הפיסי בין החומרה למערכת ההפעלה.
ניתן לראות בתמונה שה ESX משמש רובד של קישור בין החומרה למערכות ההפעלה. בכך יודע לחלק את החומרה הפיסית למס' השרתים שמותקנים עליהם שעליהם מותקנות האפליקציות הארגוניות. פעולה זו משחררת את התלות של האפליקציות בחומרה הפיסית ולא חשוב באיזו חומרה אנו משתמשים, עדיין נוכל להריץ את האפליקציות ע"ג המערכת הוירטואלית (ניתן לראות בתמונה הראשונה).

יתרונות:
 

חיסכון כספי
ניידות
אוטומציה של תהליכים וגמישות / ניהול קל ופשוט יותר
הגדרות של הקצאת משאבים מיוחדים ביכולת העיבוד והזיכרון ועדיפות לכל שרת ושרת
חיסכון בחשמל (כמות השרתים הפיסיים קטן)
מימוש התאוששות חכמה (HA) מפני קריסת חומרה.
חלוקת עומסים בין שרתים וירטואליים באופן ידני / אוטומטי במידת הצורך.
הגדלת זיכרון על מכונה וירטואלית, ע"י לחיצת כפתור ומרחוק, מה שיגרום ל DOWN TIME מינימלי של אותה מכונה וירטואלית.
ביצוע maintenance מבלי שנגיע פיסית לאותו אתר (כיבוי, הדלקה של שרת, התקנת מערכת הפעלה מחדש, מיגרציה).

הקדמה – הגדרות
במאמר אדגים את היכולות המתקדמות בעבודה עם clustering ב vmware הכוללים העברת מכונות באמצעות vmotion מברזל לברזל בביצוע חי עם זמן השבתה מינימלי.
מצב קיים:
DataCenter = שמו Esx_Farm.
קלסטר = Esx_Cluster – כפי שכולנו מכירים, קלסטר הינו קבוצה אשר מקבצת את האובייקטים הקיימים לצרכי יתירות. על מנת ליצור Cluster, יש ללחוץ קליק ימני על Data Center ולאחר מכן לבחור New Cluster. על מנת להעביר את 2 ה HOSTS ולנהל אותם באמצעות ה CLUSTER, יש לגרור באמצעות העכבר כל שרת בנפרד לתוך ה Cluster.
2 שרתי HOSTS (שרתים פיסיים שמחזיקים את המכונות הוירטואליות):
שם השרת המארח (HOST) השרת הפיסי (הברזל) שעליו המכונות הוירטואליות יושבות:
Esx1.domain.com
שם השרת השני המארח (HOST) השרת הפיסי (הברזל) שעליו המכונות הוירטואליות יושבות:
Esx2.domain.com.
שרת ה Virtual Center :
AA-DC1 – זהו שרת אשר מנהל את שרתי ה HOST ואת כל שרתי ה Guests בחווה.
את כל הפעולות אנו נבצע באמצעות הכלי ניהול של השרתים והמכונות הוירטואליות. זהו שרת ה VIRTUAL CENTER שמצריך רישיון נפרד שעליו נרחיב במאמר הבא.
על מנת ליצור Data Center יש ללחוץ קליק ימני על על Hosts & Clusters ולאחר מכן לבחור New Data Center.
מכונות וירטואלית (GUESTS) – ישנם 11 שרתים (Guests) שיושבים על כל אחד מה Hosts.
STORAGE – חיבור שטח הדיסק המשותף ל 2 ה HOSTS אשר יכיל את קבצי המערכות הפעלה + קבצי ההגדרות + קבצי ה BIOS).
בדף הבא ניתן לראות את המבנה של התצורה.

חיבורי האחסון (STORAGE)
עבור שירותים מתקדמים כגון DRS, Vmotion,Ha , אנו חייבים לחבר את 2 שרתי ה HOSTS שלנו לסטורג' משותף, אנו מעוניינים לרכז את כל הנתונים ומערכות ההפעלה על אותו אמצעי סטורג', ולכן יש לחבר את הסטורג' באמצעות חיבורי Iscsi או Fiber Channel.על מנת להתחבר ל LUN (שטח דיסק) בסטורג', יש לגשת ללשונית Configuration כאשר לוחצים לחיצה אחת על אותו HOST, יש לנווט בצידו השמאלי של הדף ל Storage Adapters.

1. את חיבורי ה fiber channel והמזהה SAN שלהם – fiber channel host adapter (Dual).
2. הדיסק המקומי של השרת שמחובר באמצעות בקר Raid 8k.
3. חיבור Iscsi תוכנתי, אם וכאשר מחברים באמצעות Iscsi.
4. 2 Lun-ים ע"ג הסטורג', גודל אחד מהם הינו 800GB וגודלו של השני הינו 830GB.
ניתן ללחוץ קליק ימני על אחד החיבורים של הכרטיס Fiber ולאחר מכן ללחוץ על Rescan על מנת לזהות את ה LUN-ים של הסטורג' שמחוברים אליו.
שימו לב, במידה ולוחצים על Rescan בצידו הימני העליון של הדף, הסריקה מתבצעת על כל אחד מההתקנים (Iscsi, Fiber) מה שלוקח קצת יותר זמן מאשר סריקה של התקן אחד בלבד.

סטורג' (STORAGE)
יש ללחוץ על Storage בצידו השמאלי של הדף.
 אנו יכולים לראות את הכונני סטורג' (דיסק מקומי, והדיסקים של הסטורג') בשרת Esx1.domain.com
Esx1:Storage1  – הדיסק המקומי ע"ג השרת – גודלו 129GB.
LunVM-Netapp – שטח ע"ג הסטורג' המוקצה (LUN)  גודלו – 829.75GB
LunVM-Netapp2 – שטח ע"ג הסטורג' המוקצה (LUN) גודלו – 800GB
יש לשים לב !!
במידה ובוחרים ב Add Storage הדיסק יפורמט ויבנה כונן עם מערכת קבצים VMFS3 חדש ! האופציה מומלצת אך ורק במקרה של הוספת LUN חדש ל HOSTS.

אנו יכולים לראות את הכונני סטורג' (דיסק מקומי, והדיסקים של הסטורג') בשרת Esx2.domain.com
Esx2:Storage1  – הדיסק המקומי ע"ג השרת – גודלו 129GB.
LunVM-Netapp – שטח ע"ג הסטורג' המוקצה (LUN)  גודלו – 829.75GB
LunVM-Netapp2 – שטח ע"ג הסטורג' המוקצה (LUN) גודלו – 800GB
 

רשת
אנו יכולים להשתמש באופציה של networking options על מנת לראות את כרטיסי הרשת המחוברים ל HOSTS, כמו כן ניתן לראות את ה virtual switches. כמובן שניתן לחלק את תפקידם בין השרתים הוירטואלים ומה כל כרטיס עושה (תמונה ה')
על שרת esx1.domain.com ניתן לראות 3 כרטיסי רשת.
שני כרטיסי רשת מחוברים כ bond עבור התאוששות מכשל של אחד מהכרטיסים, שניהם גם משותפים ביחד עם ה service console. ( Vmnic0 ו Vmnic2).
Vmnic1 מחובר בנפרד למטרת vmotion, רצוי להפריד כרטיס רשת עבור פעולה זו. 
יש לשים לב !!
האופציה של שיתוף ה service console עם אותו כרטיס שמחובר לרשת לא מומלצת מטעמי אבטחה ! זאת ניתן להפריד בממשק הבא, או באמצעות תהליך ההתקנה הראשוני של שרת ה HOST.

הגדרת Vmotion

יש להגדיר כרטיס רשת נפרד עבור הפעולה, יש ללחוץ על add networking

בחלון ה Connection Type יש לבחור ב VMkernel. אנו חייבים לבחור ב VMkernel עבור Vmotion.

בחלון ה Network Access יש לבחור בכרטיס הרשת שהקצנו עבור פעולת ה Vmotion עבור Vswitch1 אשר אליו מחובר הכרטיס רשת Vmnic1, נשתמש בכרטיס זה עבור ההגדרה של ה Vmotion

כעת חייבים לסמן Use This Port Group For Vmotion.
לידע כללי ניתן להגדיר מקסימום 512 port groups על HOST אחד !!
אנו חייבים לספק כתובת אייפי ידנית עבר כרטיס Vmnic1 למשל (192.168.1.150) ,
ניתן לראות בתמונה הבאה:

כיצד ליצור Cluster
יש ללחוץ קליק ימני על ה Data Center ולאחר מכן על New Cluster .
יש לבחור שם עבור ה Cluster.
יש לבחור את האופציות הבאות ב Cluster.
VMware HA (High Availability) – במצב של כשל מסויים, בעיית תקשורת מול אחד ה HOSTS או במקרה של כשל חומרתי, לרבות הכנסת ה HOST למצב של maintenance mode ה HA מעביר את כל שרתי ה Guests לשרת HOST  השני.
VMware DRS – האופציה מציעה העברה אוטומטית של שרתים Guests מברזל אחד לשני, כלומר מHOST  אחד ל HOST השני, האופציה נכנסת לפעולה במקרה של בעיות ביצועים באחד משרתי ה HOST, וזאת ע"י המלצות. הפעולה יכולה להתבצע גם ידנית.

VMware DRS – להלן שלושת האופציות עבור מיגרציה של Guests (העברתGuest  משרת אחד לשני(.
Manual   – תוצג שאילתה לגבי העברת Guests.
Partially Automated   – פעולה אוטומטית ע"י הצעות.
Fully Automated   –  העברת אוטומטית של Guests ע"י דירוג של כוכבים, האופציה    המומלצת היא האמצעית.

VMware HA – אופציות ה failover – במידה וברשותינו 2 HOSTS האופציה המומלצת עבור כשל באחד ה HOSTS הינו 1, אנו אמורים למנוע מהמכונות להידלק כדי לא לגרום למכונות לעלות ולעבוד עד HOST  אחד בלבד,  ולגרום לחוסר במשאבים. (כמו למשל צריכת זיכרון גבוהה מאוד ביחס לזיכרון המחובר לשרת)

M Swap file location – לפי ההמלצות אנו צריכים לאחסן את קבצי ה swap באותו נפח אחסון ביחד עם מכונות ה GUESTS עבור ביצועי ה Vmotion

Ready for complete  – סיכום של אופציות הבחירה שלנו

מראה ה Cluster

Vmotion + DRS  – העברת Guest

החלק החשוב בתהליך העברת מכונה מ HOST ל HOST, הינו נושא ה FQDN והתקשורת בין שמות ה HOSTS.
לפי ההמלצות, יש לאפשר ב BIOS של השרתים את האופציה של NX/XD  עבור ביצוע ה
 Vmotion, בביוסים מסויימים האופציה נקראת גם Execute Disable Bit.
 אנו חייבים לבצע בדיקת פינג מ HOST אחד לשני ע"י בדיקת פינג ל FQDN. (שם ה  NETBIOS + DNS NAME של השרת).
בנוסף אנו חייבים לבדוק אם ה alias של 2 ה HOSTS מוגדרים בשרתי הDNS  שלנו.
ניתן גם להבחין בהמלצות בלשונית של DRS Recommandations. בינתיים אנו רואים שאין המלצות לגבי העברות מכונות מ HOST ל HOST

לדוגמא, אנו עומדים להעביר את שרת SERVER 4 מ esx2.domain.com לשרת esx1.domain.com, על מנת לבצע זאת, יש להקליק קליק ימני על Server 4 ולבחור באופציית ה Migrate. יש לשים לב ששרת ה guest ממוקם ב esx2.domain.com

כעת אנו צריכים לבחור את ה HOST שאליו השרת יועבר, אנו כאמור נבחר בשרת esx1.domain.com

יש לבחור את ה resource pool על מנת להעביר את ה guest. משום שלא הגדרנו resource pool, אנו נעביר את ה guest ע"י בחירה של ה cluster

אנו בוחרים באופציה High Priority (תמונה כ")  

Ready to complete  – תקציר הנושאים שבחרנו

בזמן העברת ה guest אנו נריץ פינג ל Guest שאותו אנו מעבירים (SERVER4) על מנת לבדוק האם הוא באויר, וכמו כן ניתן לראות למטה את שלב ההעברה (90%)

איבוד של פינג אחד בשלב העברת ה GUEST מ HOST אחד לשני.

ניתן לראות שה GUEST אכן עבר לשרת ESX1.DOMAIN.COM אחרי ההעברה.

 המאמר נכתב ונערך במלואו ע"י חיים ליזרוביץ:
 
Microsoft Most Valuable Professional
Microsoft Certified IT professional / Enterprise & Server Administrator
Microsoft Certified Technology Specialist
Microsoft Certified System engineer& Administrator
Vmware Certified Professional

כל הזכויות שמורות © לחיים לזרוביץ ואיי.טי.פורטל בע"מ 14/08/2009

 

דילוג לתוכן