לראשונה הביטוח הלאומי מקצה תקציבים לטובת פרויקטים של שיימינג ברשת

לראשונה הביטוח לאומי באמצעות קרנות הביטוח לאומי עתיד להשקיע כ-5 מליון ₪ בפיתוח והטמעת מענים חדשנים לצמצום והתמודדות עם התופעה "מסוכנות ובריונות ברשת (שיימיניג)"
השקעת משאבי קרנות הביטוח הלאומי תסייע במינוף המאמץ הממשלתי והציבורי לצמצום ממדי התופעה הכואבת בשל מכלול היבטי המסוכנות והתרחבות התופעה בשנים האחרונות
פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הביטוח הלאומי:" אני עוקב בדאגה אחרי היקפיה הגדולים של התופעה המסוכנת של אלימות ושיימינג ברשת בקרב בני נוער בסיכון, אנו נחבור למאמץ הלאומי בעניין זה"

עו"ד איציק סבטו, מנהל קרנות הביטוח הלאומי:"מיד שזיהו קרנות הביטוח הלאומי את השיימינג והאלימות ברשת וממדיהם, החלטנו לנתב תקציבים ומשאבים לפיתוח מודלים חדשנים בניסיון לצמצם את התופעה"

בימים הקרובים, תצא הקרן לילדים ונוער בסיכון של קרנות הביטוח הלאומי בקול קורא לגופים ציבוריים להגיש הצעות לפיתוח תכניות התערבות לצמצום והתמודדות עם תופעת המסוכנות והבריונות ברשת. משך הסיוע הוא עד לשלוש שנות הפעלה במימון כוח האדם הייעודי לתוכנית וכן פעילויות שוטפות. מימון הקרן של ביטוח לאומי יהיה עד 80% מסך העלות הכוללת, בדגש על:

 פיתוח מענים מותאמים ומועילים למניעת היפגעות של ילדים ובני נוער בסיכון במרחבי הרשתות המקוונות
 פיתוח מענים מותאמים ומועילים לאיתור, יישוג outreach)), וטיפול בילדים ובני נוער בסיכון המתנהגים בצורה פוגענית במרחבי הרשתות המקוונות.
 הכשרת צוותים במסגרות של ילדים ונוער בסיכון לזיהוי התנהגויות מסוכנות (היפגעות או פגיעה) של הילדים ובני הנוער המטופלים וכן לטיפול באמצעות הרשת המקוונת.

קול קורא זה, בא כתוצאה של ההכרה כי רשת האינטרנט הפכה להיות ציר תקשורת משמעותי בחייהם של בני נוער ומהווה לעיתים זירה רווית סכנות ומרחב המגביר מצבים של סיכון ומצוקה. הרשת מהווה בין היתר, מקור בו ניתן לתקשר באופן אנונימי ונסתר – מה שמגביר למצער תחושת ביטחון מתעתעת ואת החופש של המשתמשים, מאפשר לאמץ זהויות שאינן מתכתבות עם המציאות ומהווה קרקע פורה לתקשורת פוגענית, חופשית ומשוללת כל רסן.
במקביל, מהווה הרשת, לחלק מבני הנוער, מקור מידע נרחב למידע על שימוש בסמים, עידוד תופעות של פגיעה עצמית והצגת דרכים ואפשרויות לאובדנות, עידוד הפרעות אכילה ועוד. "חופש המידע" מגביר גם הוא מצבים של סיכון.

על פי מידע של גורמים שונים בישראל ישנה עלייה בתופעת העבריינות ברשת ומעריכים כי כל ילד שלישי נפגע מעברות ביוש (שיימינג) והשפלה באמצעות רשתות חברתיות.

 

הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון פועלת למעלה מעשר שנים במסגרת קרנות הביטוח הלאומי. פעילותה מכוונת לפיתוח מענים לילדים ובני נוער הנמצאים במצבים של סיכון בשל הזנחה, התעללות, אלימות ופגיעה מינית, לרבות ילדים ובני נוער עוברי חוק, המשתמשים בסמים או החשופים לתנאי חיים מסכנים. הקרן בעשייתה מהווה זרוע ארוכה של המוסד לביטוח לאומי, ופועלת להשקעה חברתית בצמצום פערים חברתיים, היחלצות מעוני ושילובם העתידי של הילדים והנוער בסיכון כאזרחים יצרניים ותורמים, המקיימים חיים עצמאיים ואינם תלויים בגמלאות המוסד לביטוח לאומי.

 

דילוג לתוכן