למשתמשי Vmware View בחלונות 7

עדכוני לחלונות 7 גורמים לבעיית התחברות דרך Vmware View2 עדכוני חלונות 7, 2482017 ו- 2467023  אינם מאפשרים התחברות ב – Vmware View לשרת View Connection Server.

הפתרון לבעיה:
Unable to connect from the View Client on Windows 7 to the View Connection Server after installing the patch in Microsoft Knowledge Base article 2482017 or 2467023

תודה לחיים ליזרוביץ על הידיעה

דילוג לתוכן